Cs:Tag:highway=path

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = path
GuideFootPathCycleYes.jpg
Popis
Stezka bez konkrétního určení pro nemotorová vozidla. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-highway footway.png
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Značkou highway=path značíme obecné stezky, které mají více použití nebo jejich použití není nijak určeno a které jsou volně použitelné pro nemotorová vozidla. Stezka může mít libovolný povrch.

Toto zahrnuje cesty pro pěší turistiku, stezky pro cyklisty, stezky pro koně a dobytek, stezky pro horská kola a jejich kombinace.

Dále jsou také zahrnuty jiné způsoby transportu jako místní či regionální infrastruktura stezek v odlehlých částech světa nevhodná pro motorová vozidla.

Tato značka je používána pro stezky, pro které lépe nevyhovují značky highway=footway, highway=cycleway a highway=bridleway, ale které jsou i tak použitelné pro cestování nebo navigaci. Nemusí být zamýšleny pro nějaké konkrétní použití, nebo jsou zamýšleny pro různá použití. Zamýšlená použití lze vyznačit různými značkami rodiny access, např. bicycle=designated nebo foot=designated. Přečtěte si popis o nevhodnosti použití značky access=designated. Zamýšlená použití lze vyznačit klíči access=designated.

Pro městské stezky, které jsou určeny pouze pro pěší, radši použijte highway=footway.

Pokud je stezka dost široká pro dvoustopé vozidlo (šířka > 2 m) a není označena dopravní značkou nebo jinak povolena pouze pro pěší, cyklisty nebo jezdce na koni, pak je lépe ji označit jako highway=track nebo highway=service.

Pokud mapujete veřejné stezky ve Velké Británii (konkrétně Anglii a Walesu), pak se podívejte na UK public rights of way.

Značení

Volitelné značky
Klíč Hodnota Poznámka
access=* * Hodnoty klíče access se používají pro popis, kdo stezku může legálně používat.
informal=* yes/no Rozlišuje záměrně vystavěné stezky od těch neformálních.
surface=* * Doplňuje informaci o povrchu stezek.
sac_scale=* hiking
mountain_hiking
demanding_mountain_hiking
alpine_hiking
demanding_alpine_hiking
difficult_alpine_hiking
Schéma hodnocení obtížnosti pro turistické stezky.
mtb:scale=* 0
1
2
3
4
5
6
Schéma hodnocení obtížnosti pro horská kola.
trail_visibility=* excellent
good
intermediate
bad
horrible
no
Popisuje viditelnost a orientaci na stezce.
incline=* hodnota%
up
down
Pro značení sklonu stezky.
width=* číslo Popisuje šířku stezky. Hodnota je v metrech.

Viz také: nástin návrhu pro klasifikaci obecných stezek (navrženo March 2015).

Použití jako univerzální značka

Integrováno v JOSM:

Příklad Mapování Popis
Zeichen 240 - Gemeinsamer Fuß- und Radweg, StVO 1992.svg

highway=path
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=no

Vyznačená stezka pro pěší a cyklisty
Zeichen 241-30 - getrennter Rad- und Fußweg, StVO 1992.svg

highway=path
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=yes

Vyznačená stezka pro pěší a cyklisty s odděleným provozem
Zeichen 240 - Gemeinsamer Fuß- und Radweg, StVO 1992.svg

Zusatzzeichen 1022-11 - Mofas frei (600x450), StVO 1992.svg

highway=path
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ mofa=yes

Vyznačená stezka pro pěší a cyklisty s povoleným vjezdem mopedů
Waldweg Hexenstieg (2).JPG

highway=path

Obecná víceúčelová stezka pro nemotorová vozidla, implicitně pro použití pěšími, cyklisty, ..., viz OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions

Příklady

Viz také: příklady silnic

Stezka pro cyklisty a jezdce na koni se bude značit jako:


Stezka pro jezdce na koni ve Velké Británii se bude značit jako:

Vykreslování

Mapnik OSMAnd
Path osm.png

Červené tečkované čáry
(dříve tmavě šedé přerušované čáry)

Path osmand.png

Černé přerušované čáry

Značka highway=path s jakoukoliv značkou horse=designated, bicycle=designated, foot=designated může být vykreslována stejně jako stezka pro jezdce na koni, cyklostezka nebo stezka pro pěší v závislosti na mapě.

Viz také