Cs:Tag:access=designated

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Tag:horse=designated)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg access = designated
Designatedsigns.jpeg
Popis
Cesta vyhrazená pro konkrétní druh dopravy. Show/edit corresponding data item.
Skupina: omezení
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Status: schválenoPage for proposal

Tato stránka slouží k popisu významu hodnoty 'designated', když je připojena k nějakému konkrétnímu druhu dopravy. (Příklady: bicycle=designated a foot=designated). Pokud najdete uzel, cestu nebo relaci, která je označena kombinací access=designated, pak je označena nesprávně a měla by být opravena!

V tomto kontextu designated odkazuje na právo přístupu z hlediska zákona daného druhu dopravy na cestu a neimplikuje to, že oprávnění access=* jsou automaticky "vyhrazena" pouze pro tento druh dopravy! Pokud se liší od výchozích oprávnění pro cestu, musíte také uvést kombinace klíče/hodnoty *=no pro druhy dopravy, které danou cestu používat nesmějí!

Hodnota designated neoznačuje jen právo přístupu, ale také většinou implikuje použitelnost dané cesty pro vyhrazený účel. Pokud ovšem v reálném světě je cesta pro daný účel nepoužitelná, pak je toto potřeba označit doplněním dalších značek, jako je například smoothness=horrible.

Obecné použití

Hodnota designated, je-li použita s klíčem popisujícím druh dopravy, znamená, že cesta je zvlášť vyhrazena (obvykle vládou) pro použití daným druhem (nebo druhy) dopravy. Typicky se používá na cestách, které jsou zákonem vyhrazeny pro specifický druh dopravy zákonem nebo pravidly silničního provozu. Přesný význam se liší podle země. Může zároveň implikovat povolení použití cesty i jiným druhem dopravy.

Pokud objekt v OpenStreetMap má být použit pouze konkrétně určeným druhem dopravy (majícím přednost před jakýmikoliv výchozími hodnotami, které mohou existovat pro daný typ cesty), použijte také access=no jako doplněk ke klíči popisujícímu druh dopravy (foot=designated, bicycle=designated, atd.) Viz Omezení způsobů dopravy pro další popis; značka access=* je na nejvyšší úrovni hierarchie restrikcí druhů dopravy.

Doplňte prosím značku highway=* pro mapování druhu cesty. Často bývá vhodná highway=path.

Příklady

Cesta pro sněžný skútr: Všechny cesty ve vesnici

Některá místa mají vyhrazené cesty pro sněžné skútry všude


Cesta označená značkou na ilustračním obrázku (vpravo nahoře):

Anglická stezka pro jezdce na zvířeti:

Anglická stezka pro cyklisty:

Anglická stezka pro chodce:

Cesta pro nákladní vozidla [1] v USA:

Výjezd z dálnice pouze pro vozida hov=*, který nepodporuje jiný druh dopravy

Stezka pro chodce (kontinentální Evropa): Zeichen 239 - Sonderweg Fußgänger, StVO 1992.svg

nebo

Stezka pro cyklisty (kontinentální Evropa): Zeichen 237 - Sonderweg Radfahrer, StVO 1992.svg

nebo

Kombinovaná stezka pro cyklisty a pro chodce: Zeichen 240 - Gemeinsamer Fuß- und Radweg, StVO 1992.svg

nebo

Oddělená stezka pro cyklisty a pro chodce: Zeichen 241-30 - getrennter Rad- und Fußweg, StVO 1992.svg

Chybné značení

Prvek, který je označen kombinací access=designated je označen nesprávně a měl by být opraven!

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!