Pl:Tag:access=designated

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg access = designated
(dostęp = przeznaczony)
Designatedsigns.jpeg
Opis
Uwaga, ten tag nie powinien być używany. Wartości tagu *=designated należy używać z określonym rodzajem transportu, np. bicycle=designated. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Ograniczenia
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Status: zatwierdzonyPage for proposal

access=designated – służy do oznaczania tras specjalnie desygnowanych (zwykle przez władzę) do wykorzystania dla określonego rodzaju (lub rodzajów) transportu.

Opis

Szczególne znaczenie zmienia się w zależności od jurysdykcji. Może to oznaczać dodatkowe prawa użytkowania dla danego środka transportu (tj. przejazd normalnych pojazdów jest zakazany, ale w tym przypadku jest to dozwolone), lub może być tylko sugerowana inna trasa (np. rowery mogą w większości jurysdykcji jeździć po każdej ulicy, ale niektóre ulice są polecane i oznaczone odpowiednim znakiem drogowym). Aby wskazać, wyłączny dostęp urzędowy zobacz tag access=official, lub po prostu użyj dodatkowo tagu access=no do tagu (foot=designated, bicycle=designated, etc.)

Podobnie jak w innych przypadkach, jeśli znak przeznaczenia powoduje ograniczenia w innych rodzajach transportu, ograniczenia te powinny być oznaczone swoimi, odpowiednimi, tagami.

Należy dodać co najmniej jeden tag highway=* aby wskazać rodzaj drogi. Często tag highway=path może być wystarczający.

Przykłady

Snowmobile route: All village streets

Niektóre miejsca mają wszędzie wyznaczone trasy skuterów śnieżnych.
Szlak oznaczony znakiem na zdjęciu w przykładzie (góra prawo):

UK bridleway (Szlak konny):

UK cycleway (Droga rowerowa)

UK footway:

truck route w USA (Trasy dla samochodów ciężarowych):

ścieżki dla pieszych (Europa kontynentalna): Zeichen 239 - Sonderweg Fußgänger, StVO 1992.svg

lub

drogi rowerowe (Europa kontynentalna): Zeichen 237 - Sonderweg Radfahrer, StVO 1992.svg

lub

Połączenie ścieżki dla pieszych z drogą rowerową: Zeichen 240 - Gemeinsamer Fuß- und Radweg, StVO 1992.svg

lub

Wydzielona ścieżka rowerowa w połączeniu ze ścieżką dla pieszych i: Zeichen 241-30 - getrennter Rad- und Fußweg, StVO 1992.svg