Pl:Tag:access=designated

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg access = designated
(dostęp = przeznaczony)
Designatedsigns.jpeg
Opis
Uwaga, ten tag nie powinien być używany. Wartości tagu *=designated należy używać z określonym rodzajem transportu, np. bicycle=designated. Edit or translate this description.
Grupa: Ograniczenia
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Status: zatwierdzony

access=designated – służy do oznaczania tras specjalnie desygnowanych (zwykle przez władzę) do wykorzystania dla określonego rodzaju (lub rodzajów) transportu.

Opis

Szczególne znaczenie zmienia się w zależności od jurysdykcji. Może to oznaczać dodatkowe prawa użytkowania dla danego środka transportu (tj. przejazd normalnych pojazdów jest zakazany, ale w tym przypadku jest to dozwolone), lub może być tylko sugerowana inna trasa (np. rowery mogą w większości jurysdykcji jeździć po każdej ulicy, ale niektóre ulice są polecane i oznaczone odpowiednim znakiem drogowym). Aby wskazać, wyłączny dostęp urzędowy zobacz tag access=official, lub po prostu użyj dodatkowo tagu access=no do tagu (foot=designated, bicycle=designated, etc.)

Podobnie jak w innych przypadkach, jeśli znak przeznaczenia powoduje ograniczenia w innych rodzajach transportu, ograniczenia te powinny być oznaczone swoimi, odpowiednimi, tagami.

Należy dodać co najmniej jeden tag highway=* aby wskazać rodzaj drogi. Często tag highway=path może być wystarczający.

Przykłady

Snowmobile route: All village streets

Niektóre miejsca mają wszędzie wyznaczone trasy skuterów śnieżnych.
Szlak oznaczony znakiem na zdjęciu w przykładzie (góra prawo):

UK bridleway (Szlak konny):

UK cycleway (Droga rowerowa)

UK footway:

truck route w USA (Trasy dla samochodów ciężarowych):

ścieżki dla pieszych (Europa kontynentalna): Zeichen 239 - Sonderweg Fußgänger, StVO 1992.svg

lub

drogi rowerowe (Europa kontynentalna): Zeichen 237 - Sonderweg Radfahrer, StVO 1992.svg

lub

Połączenie ścieżki dla pieszych z drogą rowerową: Zeichen 240 - Gemeinsamer Fuß- und Radweg, StVO 1992.svg

lub

Wydzielona ścieżka rowerowa w połączeniu ze ścieżką dla pieszych i: Zeichen 241-30 - getrennter Rad- und Fußweg, StVO 1992.svg