Pl:Key:hgv

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg hgv
(hgv)
Sinnbild LKW.svg
Opis
Prawne ograniczenie dostępu dla samochodów ciężarowych Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupa: Ograniczenia
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 2
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

Prawne ograniczenie dostępu dla samochodów ciężarowych. W celu zapoznania się z możliwymi wartościami ograniczenia dostępu sprawdź access=*. maxspeed:hgv=* stosuje się w celu mapowania ograniczenia prędkości obowiązującego jedynie samochody ciężarowe.

Świat

W większości krajów świata dzięki porozumieniom międzynarodowym pojazdy ciężarowe definiowane są jako pojazdy użytkowe do przewozu towarów (goods=*) o dopuszczalnej masie całkowitej równej, lub wyższej od 3,5 tony. Wyjątkiem od tych ustaleń są:

 • Australia: 4,5 tony,
 • USA i Portoryko 10.001 Pfund (=4,536 Tony),
 • Boliwia: dopuszczalna ładowność 2,5 tony,
 • Japonia DMC>=8 ton lub ładowność >= 5 ton; dla mniejszych ciężarówek stosuje się dodatkowe znaki oparte o ładowność.

Możliwe restrykcje dla hgv=*

 • hgv=no - zakaz wjazdu samochodów ciężarowych wynikający z obecności znaku B-5.
 • hgv=yes (highway=residential/unclassified/tertiary/secondary) wartość zaimplementowana więc nie dodaje się.
 • hgv=private - ruch samochodów ciężarowych ograniczony do prywatnej posesji.
 • hgv=designated - ruch samochodów ciężarowych wymuszony stosownym oznaczeniem.
 • hgv=permissive - ruch samochodów ciężarowych ograniczony jedynie do tych z pozwoleniem. np. rozległa strefa przemysłowa o ograniczonym dostępie.
 • hgv=destination - ruch samochodów ciężarowych w celu dodarcia do celu. Dostawy.
 • hgv=delivery - ruch samochodów ciężarowych w celu dodarcia do celu. Dostawy.
 • hgv=agricultural - możliwy ruch pojazdów rolniczych o DMC >3,5 t.
 • hgv=forestry - możliwy ruch pojazdów leśnych o DMC >3,5 t.

Przykłady tagowania

PL road sign B-5.svgFinland road sign 313.svgSADC road sign R229.svgMUTCD R5-2.svg hgv=no
traffic_sign=PL:B-5 - dla węzła ze znakiem drogowym B-5.
PL road sign B-17-6m.svgFinland road sign 343.svgRU road sign 3.15.svgSADC road sign R205.svg maxlength=10

Pomimo że piktogram przedstawia pojazd ciężarowy, znak ten dotyczy wszystkich pojazdów. W przeciwnym razie byłoby to maxlength:hgv=10.

Nederlands verkeersbord F21.svgSADC road sign R123.svgC12acr.jpgSeñal r406 camiones.svg access=no

hgv=designated

MUTCD R14-4.svg MUTCD R14-1.svg PL road sign F-13a.svg hgv=designated
PL road sign B-5-6t.svg GermanyUK traffic sign 622.1A.svgSADC road sign R230.svg zastosuj maxweightrating:hgv=*

To nie jest ograniczenie wagowe (jak PL road sign B-18-7t.svg), lecz ograniczenie dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) wyższej od tej podanej na znaku!


Belgian road sign GVIIa.jpg

Tylko Belgia.

goods:conditional=no @ (weight>2.0) and hgv:conditional=no @ (weight>2.0)
Zakaz wjazdu dla pojazdów wykorzystywanych do przewozu towarów powyżej określonej masy. Maksymalna dopuszczalna masa całkowita jest oznaczona tabliczką umieszczona pod spodem.
Należy pamiętać, że w Belgii to masa ładunku jest oznaczona tabliczką pod znakiem z piktogramem ciężarówki, a nie maksymalna dopuszczalna masa.

Możliwe synonimy

truck=* jest stosowany w kombinacji z amenity=* i motorcar=*, czyli dla sklepów, myjni, warsztatów itp.

Zobacz też