Pl:Key:hgv

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg hgv
(hgv)
Sinnbild LKW.svg
Opis
Prawne ograniczenie dostępu dla samochodów ciężarowych Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupa: Ograniczenia
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 2
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

Prawne ograniczenie dostępu dla samochodów ciężarowych. W celu zapoznania się z możliwymi wartościami ograniczenia dostępu sprawdź access=*. maxspeed:hgv=* stosuje się w celu mapowania ograniczenia prędkości obowiązującego jedynie samochody ciężarowe.

Świat

W większości krajów świata dzięki porozumieniom międzynarodowym pojazdy ciężarowe definiowane są jako pojazdy użytkowe do przewozu towarów (goods=*) o dopuszczalnej masie całkowitej równej, lub wyższej od 3,5 tony. Wyjątkiem od tych ustaleń są:

 • Australia: 4,5 tony,
 • USA i Portoryko 10.001 Pfund (=4,536 Tony),
 • Boliwia: dopuszczalna ładowność 2,5 tony,
 • Japonia DMC>=8 ton lub ładowność >= 5 ton; dla mniejszych ciężarówek stosuje się dodatkowe znaki oparte o ładowność.

Możliwe restrykcje dla hgv=*

 • hgv=no - zakaz wjazdu samochodów ciężarowych wynikający z obecności znaku B-5.
 • hgv=yes (highway=residential/unclassified/tertiary/secondary) wartość zaimplementowana więc nie dodaje się.
 • hgv=private - ruch samochodów ciężarowych ograniczony do prywatnej posesji.
 • hgv=designated - ruch samochodów ciężarowych wymuszony stosownym oznaczeniem.
 • hgv=permissive - ruch samochodów ciężarowych ograniczony jedynie do tych z pozwoleniem. np. rozległa strefa przemysłowa o ograniczonym dostępie.
 • hgv=destination - ruch samochodów ciężarowych w celu dodarcia do celu. Dostawy.
 • hgv=delivery - ruch samochodów ciężarowych w celu dodarcia do celu. Dostawy.
 • hgv=agricultural - możliwy ruch pojazdów rolniczych o DMC >3,5 t.
 • hgv=forestry - możliwy ruch pojazdów leśnych o DMC >3,5 t.

Przykłady tagowania

PL road sign B-5.svgFinland road sign 313.svgSADC road sign R229.svgMUTCD R5-2.svg hgv=no
traffic_sign=PL:B-5 - dla węzła ze znakiem drogowym B-5.
PL road sign B-17-6m.svgFinland road sign 343.svgRU road sign 3.15.svgSADC road sign R205.svg maxlength=10

Pomimo że piktogram przedstawia pojazd ciężarowy, znak ten dotyczy wszystkich pojazdów. W przeciwnym razie byłoby to maxlength:hgv=10.

Nederlands verkeersbord F21.svgSADC road sign R123.svgC12acr.jpgSeñal r406 camiones.svg access=no

hgv=designated

MUTCD R14-4.svg MUTCD R14-1.svg PL road sign F-13a.svg hgv=designated
PL road sign B-5-6t.svg GermanyUK traffic sign 622.1A.svgSADC road sign R230.svg zastosuj maxweightrating:hgv=*

To nie jest ograniczenie wagowe (jak PL road sign B-18-7t.svg), lecz ograniczenie dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) wyższej od tej podanej na znaku!


Belgian road sign GVIIa.jpg

Tylko Belgia.

goods:conditional=no @ (weight>2.0) and hgv:conditional=no @ (weight>2.0)
Zakaz wjazdu dla pojazdów wykorzystywanych do przewozu towarów powyżej określonej masy. Maksymalna dopuszczalna masa całkowita jest oznaczona tabliczką umieszczona pod spodem.
Należy pamiętać, że w Belgii to masa ładunku jest oznaczona tabliczką pod znakiem z piktogramem ciężarówki, a nie maksymalna dopuszczalna masa.

Możliwe synonimy

truck=* jest stosowany w kombinacji z amenity=* i motorcar=*, czyli dla sklepów, myjni, warsztatów itp.

Zobacz też