Pl:Key:maxlength

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg maxlength
(limit_długości)
Znak B-17.svg
Opis
Limit długości. Edit or translate this description.
Grupa: Ograniczenia
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

maxlength=* - służy do oznaczenia prawnego limitu długości.

Opis funkcji

Znak B-17 oznacza zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m[1].
To ograniczenie można spotkać przed miejscami, w których skręcanie lub zawracanie pojazdów o długości większej niż na znaku jest bardzo utrudnione lub niemożliwe.

Przykłady

Zobacz też

  • maxweightrating:hgv=* - B-5a prawne ograniczenie dostępu do drogi dla pojazdów o określonej DMC.
  • maxwidth=* - B-15 zakaz wjazdu pojazdów szerszych, niż określono na znaku.
  • maxheight=* - B-16 zakaz wjazdu pojazdów wyższych, niż określono na znaku.
  • maxweight=* - B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t
  • access=* dla innych restrykcji
  • Jeśli jednostka nie jest podana, wartość przyjmuje się w metrach.

Przypisy