Pl:Key:maxlength

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg maxlength
Znak B-17.svg
Opis
Limit długości. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Ograniczenia
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

maxlength=* - służy do oznaczenia prawnego limitu długości.

Opis

Znak B-17 oznacza zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m[1].
To ograniczenie można spotkać przed miejscami, w których skręcanie lub zawracanie pojazdów o długości większej niż na znaku jest bardzo utrudnione lub niemożliwe.

Przykłady

Zobacz też

  • maxweightrating:hgv=* - B-5a prawne ograniczenie dostępu do drogi dla pojazdów o określonej DMC.
  • maxwidth=* - B-15 zakaz wjazdu pojazdów szerszych, niż określono na znaku.
  • maxheight=* - B-16 zakaz wjazdu pojazdów wyższych, niż określono na znaku.
  • maxweight=* - B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t
  • access=* dla innych restrykcji
  • Jeśli jednostka nie jest podana, wartość przyjmuje się w metrach.

Przypisy