Pl:Key:maxweightrating

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg maxweightrating
UK traffic sign 622 1A (2011).svg
Opis
Prawne ograniczenie dostępu do drogi dla pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) wyrażonej w tonach. Show/edit corresponding data item.
Grupa: ograniczenia
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)użycie w relacjach nieokreślone
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zaproponowanyPage for proposal

Prawne ograniczenie dostępu do drogi dla pojazdów o  maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) wyrażonej w tonach.

Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu, zwana również: nominalną masą brutto pojazdu, masa całkowita pojazdu, dopuszcalna masa maksymalna lub maksymalna masa brutto, to ustalona najwyższa dopuszczalna masa pojazdu na którą składa się masa własna pojazdu i maksymalna ładowność. Informację na temat DMC można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Uwaga: Aby zapoznać się z ograniczeniami dotyczącymi rzeczywistej masy pojazdu (RMC), zobacz maxweight=*

Tło prawne

Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym (8 listopada 1968)

Właściwość ta dotyczy rozdziału 1, art. 1 (w) Maksymalna dopuszczalna masa oznacza maksymalną masę pojazdu obciążonego, zadeklarowaną jako dopuszczalną przez właściwy organ państwa, w którym pojazd jest zarejestrowany;

Różnice w stosunku do maxweight=*

Definicja może wydawać się zawiła, ale tak naprawdę jest dość prosta. Oto przykład:

Znak Znacznik Znaczenie
PL road sign B-18-7t.svg maxweight=5.5

Pojazdy o aktuaknej (rzeczywistej) masie wyższej niż 5,5 tony nie mogą poruszać się po tej drodze.

PL road sign B-5-6t.svg maxweightrating:hgv=5.5

Na tej drodze zakazany jest ruch ciężarówek, które zgodnie z prawem mogą ważyć więcej niż 5,5 tony.

Drugi znak jest trafniejszym sposobem na wyartykułowanie przez zarządcę drogi, że przejazd dla "ciężarówek" jest zabroniony, a zakaz nie ma związku z aktualną masą pojazdu.

Podobny mechanizm jest z "masą własną" (Rozdział 1, Artykuł 1 (x) Konwencji Wiedeńskiej o Ruchu Drogowym). W Stanach Zjednoczonych zaproponowano ograniczenie oparte o "masę własną pojazdu" maxunladenweight=*

Na przykład pusta ciężarówka, która waży 5 ton i ma przewieźć 10 ton, ma: - aktualna waga 5t (na pusto) - maksymalna dopuszczalna waga 15t (po załadunku)

Oznacza to, że może poruszać się po drodze opisanej maxweight=10, ale nie po drodze maxweightrating=10.

Przykłady znaków

maxweightrating

maxweightrating:hgv

maxweightrating:bus

Powiązane tagi

Zobacz też

Przypisy

  1. unless specified otherwise value defaults to 3.5 tons, technically maxweightrating:hgv=3.5 may be used but meaning of hgv=no is the same and that tagging is simpler - in Poland, like most countries trucks are defined as goods vehicles with maximum allowed weight above 3.5 tonnes.
  2. Sign that prohibits vehicles intended for/or carrying goods. Additionally, a sign may be present prohibiting vehicles whose laden mass is higher than the mass indicated on the sign. In that case, use: goods:conditional=no @ (weight>*) and hgv:conditional=no @ (weight>*)