Pl:Key:horse

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg horse
(koń)
No Horses.JPG
Opis
Zezwolenie na dostęp dla jeźdźców. Edit or translate this description.
Grupa: Ograniczenia
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

horse=* - służy do oznaczenia zezwolenia dostępu dla jeźdźców na drogach, trasach, ścieżkach.

Opis obiektu

Znak zakazu wjazdu dla koni

Tag ten potrzebuje kilka wartości, takich yes/no/private/designated, jako część uogólnionego schematu ograniczeń dostępu, mających zastosowanie do wszystkich różnych rodzajów transportu. Zobacz access=*.

Uwaga: To jest prawne ograniczenie, nie używamy go do oznaczania przydatności.

Aby zapoznać się ze sposobami mapowania jazdy konnej, patrz Jeździectwo.

Zobacz też