Pl:Key:horse

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg horse
(koń)
No Horses.JPG
Opis
Zezwolenie na dostęp dla jeźdźców. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Ograniczenia
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 1
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

horse=* - służy do oznaczenia zezwolenia dostępu dla jeźdźców na drogach, trasach, ścieżkach.

Opis obiektu

Znak zakazu wjazdu dla koni

Tag ten potrzebuje kilka wartości, takich yes/no/private/designated, jako część uogólnionego schematu ograniczeń dostępu, mających zastosowanie do wszystkich różnych rodzajów transportu. Zobacz access=*.

Uwaga: To jest prawne ograniczenie, nie używamy go do oznaczania przydatności.

Aby zapoznać się ze sposobami mapowania jazdy konnej, patrz Jeździectwo.

Zobacz też