Cs:Key:hov

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg hov
Car sign with two persons.svg
Popis
Sděluje požadovanou obsazenost vozidla na silnici Show/edit corresponding data item.
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: používáno

Značka hov=* ( high-occupancy vehicle lane(en)) se používá pro zmapování požadované obsazenosti vozidla na silnici. Těmto omezením se anglicky v různých zemích říká carpool, diamond, T2 nebo T3.

Hodnoty

Stejně jako u příbuzných klíčů hgv=*, bus=* a hov=* nastaví OpenStreetMap oprávnění přístupu pro všechny jízdní pruhy této silnice, přepíše jakékoliv případné výchozí nastavení oprávnění pro tuto silnici nebo nastavení pocházející z vyšší úrovně v hierarchii oprávnění k přístupu. Liší-li se oprávnění pro vozidla s vyšší obsazeností v různých jízdních pruzích, pak použijete-li klíč hov=*, doplňte ho značkou hov:lanes=*, která popisuje omezení pro jednotlivé jízdní pruhy.

Všechny možné hodnoty naleznete na stránce access=*. Nejčastěji používané jsou:

  • designated - cesta je určena pro vozidla s vyšší obsazeností
  • yes - vozidla s vyšší obsazeností mají vjezd povolený. To samo o sobě neznamená, že ostatní vozidla cestu nesmí použít.
  • no - vozidla s vyšší obsazeností mají vjezd zakázaný. Což samo o sobě neznamená, že ostatní vozidla mají vjezd povolený.
  • lane: Zastaralá a nestandardní hodnota. Pokud ji najdete na cestě, měli byste ji odstranit a použít místo ní upřednostňovaný způsob značení jednotlivých jízdních pruhů pomocí hov:lanes=*.

Užitečné doplnění:

  • hov:minimum=* - minimální počet osob ve vozidle. Typické hodnoty jsou 2 (pro jízdní pruhy pro vozidla s "dvěma a více osobami") a 3 (pro jízdní pruhy pro vozidla s "třemi a více osobami").

hov:lanes=*

Značku hov:lanes=* používáme v případech, kdy některé jízdní pruhy silnice mají jiné požadavky na minimální obsazenost vozidla než ostatní. Přesný popis, jak značit jednotlivé jízdní pruhy silnice, najdete v článku Jízdní pruhy.

Podle tohoto článku Jízdní pruhy, co se týče jízdních pruhů pro vozidla s vyšší obsazeností, "(Značka hov:lanes=* je) hlavně užitečná, pokud vjetí/výjezd je povolen na libovolném místě podél silnice; pokud je vjetí/výjezd povolen pouze na určitých místech, pak se upřednostňuje zmapování jízdních pruhu/pruhů jako separátní cesty v OSM."

Z toho plynou dva příklady, jak lze značit jízdní pruhy pro vozidla s vyšší obsazeností.

Jeden směr jízdy

Bez použití dědění oprávnění

 highway=motorway
 lanes=4
 oneway=yes
 motor_vehicle:lanes=no|yes|yes|yes
 hov:lanes=designated|yes|yes|yes
 hov:minimum=2

Jedná se o jednosměrnou silnici se čtyřmi jízdními pruhy, kde ten nejvíce vlevo je vyhrazen pro vozidla s alespoň dvěma osobami. Tato vozidla ovšem mohou jet v kterémkoliv, ze čtyř pruhů. Povšimněte si, že ze značky highway=motorway téměř jistě vyplývá motor_vehicle=yes, takže musíme také omezit provoz běžných motorových vozidel v levém pruhu. Omezení motor_vehicle=*, které se ve stromu omezení přístupu nachází výše, kombinujeme s užším povolením hov=*, takže '"všechna" motorová vozidla nemohou použít levý jízdní pruh, který je vyhrazen pouze pro vozidla s alespoň dvěma osobami.'

S použitím dědění oprávnění

 highway=motorway
 lanes=4
 oneway=yes
 motor_vehicle:lanes=no|||
 hov:lanes=designated|||
 hov:minimum=2

V tomto případě používáme fakt, že highway=motorway má jistá výchozí nastavení oprávnění, konkrétně motor_vehicle=yes a hov=yes. Tedy nemusíme značit cestu značkou motor_vehicle=yes, ani hov=yes. Jízdní pruh, u kterého nejsou oprávnění určena (mezi dvěma znaky || nic není), použijte výchozí natavení, cože je v obou těchto případech yes. Výše uvedené dva příklady jsou si funkčně rovné.

Dva směry jízdy

V rozšířených případech, kdy máme dva směry jízdy, se na konec klíče doplňují přípony :forward nebo :backward.

 oneway=no
 lanes=6
 lanes:forward=3
 hov:lanes:forward=designated|yes|yes
 hov:lanes:backward=designated|yes|yes
 hov:minimum=3

Tohle je silnice s třemi jízdními pruhy v každém směru. Levé jízdní pruhy v obou směrech jsou vyhrazeny pro vozidla s alespoň třemi osobami. Pokud by to bylo potřeba, bylo by nutné přidat další omezení i pro jiné druhy vozidel pro tyto jízdní pruhy.

Povšimněte si, prosím, že na jízdní pruhy se díváme ve směru jízdy; tedy hov:lanes:forward=* popisuje jízdní pruhy vedoucí ve směru, kterým vede cesta v OSM a první hodnota se vztahuje k pruhu nejvíce vlevo v tomto směru, zatímco hov:lanes:backward=* popisuje jízdní pruhy ve směru opačném ke směru cesty v OSM a první hodnota se vztahuje k pruhu nejvíce vlevo v tomto směru.

Jak je uvedeno výše, přečtěte si, prosím, článek Jízdní pruhy, kde najdete úplný popis, jak mapovat omezení vozidel podle počtu osob v jednotlivých jízdních pruzích.

Podpora v editorech

JOSM

Jízdní pruhy pro vozidla s vyšší obsazeností lze zobrazovat při editací pomocí stylu Land and road attributes(en) za pomoci klíče hov:lanes=* a hodnoty designated. Následující obrázek ukazuje dálnici značenou hov:lanes=designated|yes|yes|yes|yes a hov:minimum=2.

Screenshot HOV lanes JOSM style land and road attributes.jpeg

Viz také

  • Jízdní pruhy
  • hgv=* - přístupová práva pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny
  • psv=* - přístupová práva pro vozidla veřejné dopravy
  • bus=* - přístupová práva pro autobusy