Cs:Key:lanes

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg lanes
Dscf0444 600.jpg
Popis
Celkový počet vyznačených jízdních pruhů Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Klíčem lanes=* označíte, kolik vyznačených jízdních pruhů je na silnici. Chcete-li označit jednotlivé jízdní pruhy, podívejte se na článek o příponě :lanes. Pro značení jízdních pruhů pro cyklisty se podívejte na cycleway=*.

Popis

Klíč lanes=* by se měl používat pro určení celkového počtu vyznačených  jízdních pruhů.

Následující jízdní pruhy by měly být zahrnuty:

 • Obecné jízdní pruhy na Wikipedii vhodné pro vozidla širší než motorka.
 •  Vyhrazené jízdní pruhy, které jsou rezervované pro veřejnou dopravu, například autobusy nebo taxi. Jako doplněk k celkovém počtu pruhů zvažte označit i počet pruhů pro veřejnou dopravu klíči lanes:psv=*, lanes:bus=* a lanes:taxi=*.
 • [W] High-occupancy vehicle lane - pruhy pro vozidla s více pasažéry (někdy nazývané carpool lanes, commuter lanes, express lanes, transit lanes). Počet takových pruhů lze značit lanes:hov=*.
 • Další jízdní pruhy jako třeba  spitsstroken(nl) v Nizozemí nebo  temporäre Standstreifen(de) v Rakousku, Německu a Švýcarsku, které jsou použitelné k dopravě v určitý čas, třeba ve špičkách.
 • Delší nájezdy/výjezdy z dálnic a jiných rychlých hlavních silnic. Odbočovací pruhy na menší silnice nejsou obvykle započítávány. Pro informace o značení odbočovacích pruhů se podívejte na turn=*.

A následující jízdní pruhy by neměly být zahrnuty:

 • Krátké nájezdy/výjezdy z dálnic bez zpomalovacího/připojovacího pruhu, tedy tam, kde je hlavní silnice širší pouze proto, že křižuje jinou silnici.
 • Parkovací pruhy. Zvažte použití značky parking:lane=*.
 • Pruhy pro jízdní kola. Pro ty použijte značku cycleway=lane.
 •  Krajnice pro záchranná vozidla. Pro další informace viz shoulder=*.

Pokud se počet jízdních pruhů mění, pak je potřeba cestu v OSM rozdělit. To by se mělo udělat hned, když:

 • nový jízdní pruh dosáhne plné šířky nebo
 • jízdní pruh začne mizet (obvykle, aby se spojil s jiným pruhem)

Poznámka pro uživatele dat
Mnoho silnic nebylo ještě označeno celkovým počtem pruhů ve všech bodech, ale pouze počtem průběžných pruhů v delších sekcích. Tedy uživatelé dat by měli považovat značku lanes=* spíše za maximální počet pruhů, než za přesné číslo.

Rozšířené značení

Jízdní pruhy v různých směrech

Pokud počet jízdních pruhů není rozdělen rovnoměrně mezi oba jízdní směry, pak lze doplňkově ke značce lanes=* použít klíče lanes:forward=* a lanes:backward=*. Klíč lanes:forward=* popisuje počet jízdních pruhů ve stejném směru jako cesta v OSM a klíč lanes:backward=* v opačném směru.

Značka lanes=* je často nesprávně použita jako počet pruhů v každém směru, namísto celkového počtu jízdních pruhů. Pokud se mapper rozhodne popsat směr jízdních pruhů vpřed a vzad, je toto potenciální nepochopení odstraněno.

Pro jízdní pruhy, které umožňují jízdu v obou směrech, tedy předjížděcí a odbočovací pruhy, aktuálně existuje jen navrhovaná přípona :both_ways(en), která by tvořila klíč lanes:both_ways=*.

Níže najdete nějaké příklady použití těchto klíčů.

Pruhy vyhrazené pro určité druhy vozidel

Počet jízdních pruhů, které jsou vyhrazené pro určitý druh vozidel lze označit připojením klíče způsobu dopravy za klíč lanes, např. lanes:bus=1 pro jeden pruh rezervovaný pro autobusy. Je-li nutné specifikovat i směr jízdy těchto pruhů, přidejte příponu :forward nebo :backward jako v předchozí sekci, např. lanes:taxi:forward=1 označuje jeden pruh rezervovaný pro taxi ve stejném směru jako je cesta v OSM.

POZNÁMKA! Klíč lanes:*=* může být použit pouze pro zaznamenání počtu jízdních pruhů, které jsou rezervovány pro určitý druh dopravy. Nemůže ale specifikovat, který z pruhů to je.

Pokud jsou například na tříproudové dálnici nákladní automobily omezeny na pravý jízdní pruh, lanes:hgv=1 nevystihuje tento příklad! (lanes:hgv=1 znamená, že nákladní automobily mají jeden pruh rezervovaný, ale neříká se který.)

Omezení pro vozidla lze značit za použití přípony :lanes a značkovacího schématu, např. hgv:lanes=no|no|yes omezí nákladní automobily na pravý pruh.

Omezení, která jsou platná jen v určitých časech nebo dnech

Pro jízdní pruhy, které jsou omezené pouze v některých časech, použijte přídavnou podmínkovou značku, abyste popsali, kdy omezení platí. Například: lanes:bus:conditional=* nebo lanes:psv:conditional=*. Pro více informací viz Podmíněná omezení.

Úzké silnice

Existují silnice bez vyznačených pruhů, které jsou obousměrné, ale tak úzké, že vozidla musí zpomalit, aby se vyhnula. V takovém případě se má místo značky lanes=* přidat šířka silnice značkou width=* (poznámka: nepleťte si ji s maxwidth=*). Pokud se šířka hodně mění, pak je vhodné zadat minimální šířku silnice. Pokud není možné nebo vhodné zjistit přesnou šířku, pak použijte odhad a doplňte značku source:width=estimated, například:

 width=4
 source:width=estimated

Někdy jsou na úzké silnici  vyhýbací místa(en), která dovolují vozidlům, aby se vyhnula (viz příklady). Mohou být označena jako highway=passing_place. Počet jízdních pruhů jimi není ovlivněn.

Poznámka: Někteří lidé upřednostňují označování úzkých silnic jako lanes=1.5. Viz diskuze o značení. Tento způsob značení ovšem nemusí být správně zpracován zpracovateli dat. Také se podívejte na sekci Otevřené problémy.

Příklady

Ilustrace Značky Poznámky
Residential.jpg lanes=2 Obytná silnice se dvěma jízdními pruhy. Zvažte dodatkové označení parking:lane=*.
Dscf0444 600.jpg lanes=2
Každý směr zvlášť.
Dvojitá dvouproudová dálnice, která je zakreslena dvěma cestami (každá jako oneway=yes).
Narrow road.jpg width=4
source:width=estimated
Úzká dvousměrná silnice s odhadovanou šířkou čtyři metry.
Scotland Kinlochewe SingleTrackRoad.jpg highway=passing_place na uzlu Silnice s vyhýbacím místem.
HillsideRdCaversham.jpg Buď
lanes=3
lanes:forward=1
lanes:backward=1
anebo
lanes=2
lanes:forward=1
lanes:backward=1
v závislosti na státu.
Silnice se středovým a dvěma jízdními pruhy. V závislosti na státu mohou pro použití středového pruhu platit různá pravidla. Pokud může být středový pruh považován za zvláštní jízdní pruh, pak použití navrhované přípony :both_ways může toto redukovat na lanes=3 a lanes:both_ways=1, protože počet pruhů vpřed i vzad je rovnoměrně rozdělen a není nutno ho značit odděleně.
Simpleuklanes middle.jpg lanes=5
lanes:forward=3
lanes:backward=2
Za předpokladu, že cesta v OSM jde zleva doprava
Silnice s pěti pruhy, kde tři pruhy běží vpřed, tedy stejným směrem jako cesta v OSM. Odbočovací pruhy by měly být na cestě označeny jako turn=*.
Zeitabhängige Busspur.jpg lanes=3
lanes:bus:conditional=1 @ (Mo-Fr 07:00-19:00)
Silnice se třemi pruhy, kde pravý pruh je vyhrazený v daný čas pro autobusy. Spojení levého pruhu by mělo být označeno klíčem turn=*. Viz článek Podmíněná omezení, kde najdete podrobné vysvětlení přípony :conditional.

Předpoklady

Je-li u dvousměrné silnice označen celkový počet jízdních pruhů a toto číslo je sudé, pak se předpokládá, že pruhy jsou rozděleny rovnoměrně pro oba směry jízdy (tedy lanes=6 předpokládá, že silnice má tři jízdní pruhy v každém směru).

Není-li uveden počet pruhů vůbec, lze předpokládat následující:

Značky Předpokládaný počet
obousměrně
Předpokládaný počet
jednosměrně
Poznámka
highway=residential
highway=tertiary
highway=secondary
highway=primary
2 1 Pokud skutečný počet pruhů odpovídá uvedenému předpokladu, pak se obvykle počet pruhů neznačí.
highway=service
highway=track
highway=path
1 1 Pokud skutečný počet pruhů odpovídá uvedenému předpokladu, pak se obvykle počet pruhů neznačí.
highway=motorway
highway=trunk
Tyto by měly být zakresleny jako dvě oddělené cesty. 2 nebo více Skutečný počet pruhů by měl být vždy označen. Nicméně uvedený předpoklad může být užitečný pro zpracovatele dat.

Otevřené problémy

Zobrazení počtu pruhů

Související značky

Viz také