Cs:Tag:highway=tertiary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = tertiary
OHZ-K3-Werschenrege.jpg
Popis
Silnice spojující malé osady, nebo místní centra velkých měst (silnice 3. třídy). Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-highway tertiary carto.png
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Značka highway=tertiary se používá pro silnice spojující malé osady, nebo místní centra velkých měst. Z hlediska dopravní sítě, tyto silnice v OpenStreetMap obvykle také připojují menší ulice k hlavním silnicím.

Česko

Silniční tahy, které spravují kraje, v ČR administrativně začleněné jako III. třídy, s čtyřcifernými nebo pěticifernými čísly. Tato čísla jsou odvozena od silnic II. nebo případně I. třídy, na kterou se napojuje. Tato čísla lze v terénu zjistit jen z číslování mostů v terénu nebo z tématických mapových podkladů (ŘSD ČR).

Použití této značky

Mimo městské oblasti mají tyto silnice nízký až střední provoz a spojují menší sídla, jako jsou vesnice nebo osady. Pro ještě klidnější silnice zvažte použití highway=unclassified. Pro rušnější tahy použijte highway=secondary nebo vyšší, i když si povšimněte, že mimo hodně rozvinuté oblasti již nemusí žádný rušnější druh silnice existovat.

Ve větších městských oblastech, jako jsou města nebo velkoměsta, tyto silnice spojují místní centra aktivity jako jsou obchody, školy nebo předměstí. Používejte pro silnice s nízkým až středním provozem. Pro tišší druh silnic, nebo nerezidenční silnice zvažte použití highway=unclassified. Pro rušnější tahy a hlavní silnice zvažte použití highway=secondary nebo vyšší.

Tyto silnice také slouží k přesunu dopravy z užších a klidnějších ulic (reprezentovaných obvykle highway=residential nebo highway=unclassified) na širší trasy (highway=secondary nebo vyšší), které jsou více vhodné pro rušnější dopravu. V plánované hierarchii mohou být nazývány collector, nebo distributor roads[1], i když tato značka je vhodná pro mapování libovolné sítě silnic, ať už plánované nebo vznikající. Použijte ji pro silnice, které buď slouží na prostřední úrovni, nebo prostě pro takové, které vytvářejí více rozvinutý nebo hodně používaný spoj v hierarchii než jsou ty nejmenší druhy ulic, pokud v oblasti, kterou mapujete, není moc plánování nebo variací.

Jak mapovat

Tyto silnice mapujte stejně jako jakoukoliv jinou silnici highway=*: zakreslete jednoduchou cesta cestu podél stopy vaší GPS nebo střední linie cesty na leteckém snímku a označte ji značkou highway=tertiary. Chcete-li silnici popsat blíže, použijte další značky.

Některé užitečné kombinace:

 • name=název název silnice, například "Skipton Road"
 • maxspeed=číslo maximální povolená rychlost, např. "45" (v km/h), nebo "30 mph"
 • ref=referenční označení referenční označení této silnice, např. "R 372" nebo "C 452"
 • loc_name=místní název neoficiální místní název silnice
 • maxweight=číslo váhové omezení vozidel v tunách, např. "5.5"
 • surface=* popis povrchu silnice
 • width=číslo, nebo est_width=číslo šířka silnice v metrech, např. "4.5"
 • lanes=číslo celkový počet pruhů pro vozidla, nezávisle na směru. Obvykle "2" nebo "1"; pokud se dvě protijedoucí vozidla mohou minout aniž by zpomalila nebo vyjela mimo silnici, pak je to "2", i když silnice nemá středový pruh.

Mezinárodní ekvivalence

Země Popis Více
Austrálie Jiné silnice spojující města, vesnice a body zájmu mezi sebou a připojující je k sekundární síti. V Jižní Austrálii silnice, které jsou klasifikovány jako trasy 'D' podle alfanumerického systému. Australian Roads Tagging
Řecko Neklasifikované silnice spojující města, vesnice a zájmové body mezi sebou a klasifikovanými silnicemi. WikiProject Greece § Road Network
Salvador Silnice, na kterých projede mezi 100 a 500 vozidel denně, mají šestimetrovou základnu a jsou pokryty vybranými místními materiály a minimální šířkou šest metrů a padesát centimetrů na mostech.[2]
Velká Británie Existuje odpovídající alfabetický klasifikační systém, který velmi dobře odpovídá značce OSM "tertiary": silnice 'C'. Povšimněte si, že toto oficiální označení je ovšem málo k vidění na dopravních značkách.[3]. Pro účely mapování je pravděpodobně nejlepší označovat distributor roads podle jejich relativní důležitosti v hierarchii silnic, jak je popsáno výše.

Jedno snadné pravidlo pro silnice ve Velké Británii je, že značka highway=tertiary se dobře hodí na silnice širší než 4 metry (13') a pro rychlejší nebo širší vedlejší silnice, které nejsou třídy 'A' nebo 'B'. Obvykle mají uprostřed přerušovanou čáru, zatímco silnice unclassified ji nemají.

Vždy zvažujte silnice také v jejím kontextu. Tam, kde to má smysl, upřednostňujte udržení kontinuity klasifikace v mapě před přikláněním se k fyzickým kritériím.

Roads in the United Kingdom

Odkazy

 1. Glosář plánovacího portálu vlády Velké Británie tyto definuje jako "silnice, které distribuují dopravu a autobusové linky mezi hlavními obytnými, komerčními a průmyslovými hustě zastavěnými oblastmi".
 2. http://www.mop.gob.sv/archivo/leydecarreteras/legislacion/LeyDeCarreterasYCaminosVecinales.pdf
 3. Klasifikace silnice 'C' je málokdy zveřejněná a často je používána pouze místní správou pro údržbu a plánování. V Anglii je odpovědnost pro určování silnic třídy 'C' obvykle svěřena místní radě hrabství, z nichž každá pak určuje svůj systém číslování. Silnice třídy 'C', která překračuje hranici hrabství, pravděpodobně změní své číslo a možná ani již nebude silnicí třídy 'C'. Více informací najdete na Chris's British Road Directory: The Great C-Road Hunt

Viz také