Cs:Tag:highway=service

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = service
Geograph-3398520-by-Russel-Wills.jpg
Popis
Účelové komunikace pro příjezd k budovám, benzínovým stanicím, plážím, tábořištím, průmyslovým nebo obchodním zónám atd. Edit or translate this description.
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: používáno

Wikidata

Účelové komunikace pro příjezd k budovám, benzínovým stanicím, plážím, tábořištím, průmyslovým nebo obchodním zónám atd. Také jsou obvykle používány pro příjezd k parkovištím, jako soukromé příjezdové cesty a jako uličky mezi budovami.

Poznámka: Nejedná se o značku pro značení paralelních silnic. Tyto by měly být značeny dle svého účelu.

Jak mapovat

Chcete-li zmapovat účelovou komunikaci, stačí zakreslit jednoduchou cesta cestu. Přidat na ní značku highway=service a pokud má, pak i název name=*.

Chcete-li účelovou komunikaci dále popsat, podívejte se na značku service=*.

Příklady

Ilustrace/Popis Značky Mapnik
účelová komunikace pro příjezd k benzínové stanici amenity=fuel
name=Classic
také oblast s
building=yes
a cesta s
highway=service
pomocné účelové komunikace na parkovišti. V oblasti s
amenity=parking
je často více cest s
highway=service
service=parking_aisle.

Hlavní cesty na parkovišti, které spojují příjezdy k parkovacím místům, by se měly značit pouze jako highway=service.

Mapping-Features-Parking-Lot.png
příjezdové cesty k obydlí, pozemku nebo provozovně highway=service
service=driveway.

I když je v místě třeba několik parkovacích míst, stále se jedná o příjezdovou cestu driveway.

Úzké silnice, ulička nebo cesta mezi nemovitostmi
highway=service
service=alley

Viz také