Vi:Tag:highway=service

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = service
Alley in old city (7162772807).jpg
Thông tin
Đường chuyên dụng và những ngõ, ngách (kiệt, hẻm) trong đô thị. Đường chuyên dụng là những đường dùng riêng cho một tổ chức hay cá nhân, hay lối đi trong các khuôn viên. Sửa hoặc dịch lời miêu tả này.
Kết xuất trong OSM Carto
Rendering-highway service.png
Nhóm: Highways
Có thể áp dụng vào các phân tử
should not be used on nodesmay be used on waysshould not be used on areasshould not be used on relations (except multipolygon relations)
Kết hợp hữu ích
Trạng thái: đang sử dụng trên thực tế

Dùng thẻ highway=service khi bạn muốn đánh dấu một đường chuyên dụng hay những ngõ ngách (kiệt, hẻm) trong đô thị. Đường chuyên dụng là những đường dùng riêng cho một tổ chức hay cá nhân, hay lối đi trong các khuôn viên, được chỉ định bằng service=driveway với access=private hoặc access=destination. Các ngõ hẻm được chỉ định bằng service=alley.

Một số trường hợp sử dụng khác

Khi sử dụng thẻ highway=service cho các con đường không phải ngõ, ngách hẻm, nên thêm thẻ service=* . Một số ví dụ bao gồm: