Cs:Tag:highway=escape

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = escape
A7-Notbremsweg.jpg
Popis
Únikový pruh na dlouhých klesáních, kde je možno nouzově zastavit nákladní vozidlo po selhání brzd. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Únikový pruh ( runaway truck ramp) je dopravní zařízení, které umožňuje vozidlu, které má problémy s brzděním, bezpečně zastavit. Jedná se většinou o dlouhý jízdní pruh naplněný pískem nebo štěrkem, který je poblíž silnice s velkým klesáním a je navržen tak, aby se na něj vešla velká nákladní vozidla. Hluboký štěrk umožňuje postupné vyprchání hybnosti vozidla kontrolovaným a relativně bezpečným způsobem a umožňuje řidiči bezpečně zastavit.

Příklady

Většina dálnic má únikové pruhy na strmých a dlouhých klesáních.

Přehled typů únikových pruhů

  • Arrester bed: štěrkem naplněná rampa přilehlá k silnici, která využívá valivý odpor k zastavení vozidla. Potřebná délka rampy závisí na hmotnosti a rychlosti vozidla, sklonu pruhu a valivému odporu štěrku.
  • Gravity escape ramp: dlouhá vzhůru nakloněná cesta paralelní se silnicí. Musí být docela dlouhá. Řízení může být pro řidiče obtížné. Jedním z problémů je couvání zpět po zastavení vozidla.
  • Sand pile escape ramp: krátký pruh naplněný hromadami písku. Problémem je velké zpomalení a to, že písek je ovlivňován povětrnostními podmínkami (vlhkostí a mrazem), dále možné převrácení vozidla po nárazu do hromady.
  • Mechanical-arrestor escape ramp: patentovaný systém z nerezových železných sítí, které pokrývají zpevněnou rampu a zadrží nebrzděné vozidlo. Rampy tohoto typu jsou obvykle kratší než gravitační rampy a mohou směřovat i z kopce. Jedna taková rampa je v Avonu, CT, USA a má elektricky vyhřívaný povrch, aby se na ní nehromadil sníh a led.
  • Alternativy: jako třeba bariéry pro zastavení vozidel.

Značení

  • Použijte značku highway=escape pro únikový pruh
  • Značkou escape:type=* můžete popsat typ únikového pruhu. (viz taginfo pro seznam aktuálně používaných hodnot)
  • Před samotným únikovým pruhem, přidejte access:lanes=* s hodnotou yes|yes|escape v případě tří pruhů, ze kterých pravý pruh vede k únikovému pruhu.

Viz také

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!