Cs:Tag:highway=motorway_junction

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = motorway_junction
Img 5441.jpg
Popis
Sjezd z dálnice nebo jiné významné silnice. Edit or translate this description.
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Wikidata
Status: používáno

Značkou highway=motorway_junction označujeme bod na silnici highway=*, kde je možné sjet z dálnice na jinou silnici a který je označený číslem nebo jménem. Obvykle se nachází na dálnicích highway=motorway, ale značku je možné použít i na jiných silnicích s číslovanými nebo pojmenovanými sjezdy jako jsou silnice pro motorová vozidla highway=trunk a některé silnice 1. třídy highway=primary.

Jak mapovat

Přidejte značku highway=motorway_junction na každý uzel uzel dálnice, kde je číslovaný nebo pojmenovaný sjezd, který může řidič legálně použít pro sjezd na highway=motorway_link, highway=trunk_link, nebo jinou třídu silnice. Tento uzel by měl být na posledním místě před oddělením silnice, kde je ještě možno hladce odbočit.

Název a číslo

Některé země své sjezdy pojmenovávají (např. Itálie), zatímco jiné je číslují (např. Velká Británie, USA, Španělsko; také Francie u většiny sjezdů), některé dělají obojí (Německo, Francie u sjezdů na kruhových dálnicích objíždějících velká města).

K uzlu uzel highway=motorway_junction lze přidat následující značky:

  • ref=* pro označení čísla sjezdu(en), jak je na blízké dopravní značce. U nečíslovaných sjezdů (např. na odpočívky) v dálničních systémech, kde se sjezdy normálně číslují, použijte značku noref=yes, kterou explicitně zdůrazníte, že značka ref=* nechybí, ale v tomto uzlu nemá žádnou hodnotu.
  • name=* pro název sjezdu nebo křižovatky. Nezaměňujte název sjezdu se směrem sjezdu. Ve většině případů dopravní značky popisují, kam sjezd míří a nikoliv název sjezdu nebo křižovatky samotné. Pokud dopravní značení zobrazuje pouze směry, pak tento údaj patří do značky destination=*, nikoliv do klíče name=* uzlu highway=motorway_junction.

Směr sjezdu

Směr sjezdu může být zmapován na cestě cesta, která se odděluje od uzlu uzel motorway_junction klíči destination=* a destination:ref=*. Klíčem destination:lanes=* pak můžete poskytnout více informací jako je přesná poloha dopravní značky a směr každého jízdního pruhu. Podívejte se na článek o klíči destination=* a jeho podklíčích pro více podrobností a příkladů.

Alternativní klíč exit_to=* umístěný přímo na uzlu uzel motorway_junction se již nedoporučuje. Má tu nevýhodu, že v některých případech může být nejednoznačný, např. na paralelních dálnicích (i když značky exit_to:right a exit_to:left to řeší, existuje i stejný problém pro značku ref=* na uzlu), dále nefunguje na ne-dálničních křižovatkách s více než dvěma cílovými směry a také neumožňuje rozlišit směr podle jízdního pruhu.

Související klíče

Příklad

Ilustrace Značení
Img 5441.jpg

Na uzel uzlu, kde se odděluje výjezd:

Na cestě cesta, která odbočuje:

Následující klíče jsou navrhovány(en):

Viz také