Cs:Tag:highway=motorway_junction

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = motorway_junction
M6 Motorway - Junction 15 Half-Mile Sign - geograph.org.uk - 1630811.jpg
Popis
Sjezd z dálnice nebo jiné významné silnice. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Mapnik-Motorway-Junction.png
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Značkou highway=motorway_junction označujeme bod na silnici highway=*, kde je možné sjet z dálnice na jinou silnici a který je označený číslem nebo jménem. Obvykle se nachází na dálnicích highway=motorway, ale značku je možné použít i na jiných silnicích s číslovanými nebo pojmenovanými sjezdy jako jsou silnice pro motorová vozidla highway=trunk a některé silnice 1. třídy highway=primary.

Jak mapovat

Přidejte značku highway=motorway_junction na každý uzel uzel dálnice, kde je číslovaný nebo pojmenovaný sjezd, který může řidič legálně použít pro sjezd na highway=motorway_link, highway=trunk_link, nebo jinou třídu silnice. Tento uzel by měl být na posledním místě před oddělením silnice, kde je ještě možno hladce odbočit.

Název a číslo

Některé země své sjezdy pojmenovávají (např. Itálie), zatímco jiné je číslují (např. Velká Británie, USA, Španělsko; také Francie u většiny sjezdů), některé dělají obojí (Německo, Francie u sjezdů na kruhových dálnicích objíždějících velká města).

K uzlu uzel highway=motorway_junction lze přidat následující značky:

  • ref=* pro označení  čísla sjezdu(en), jak je na blízké dopravní značce. U nečíslovaných sjezdů (např. na odpočívky) v dálničních systémech, kde se sjezdy normálně číslují, použijte značku noref=yes, kterou explicitně zdůrazníte, že značka ref=* nechybí, ale v tomto uzlu nemá žádnou hodnotu.
  • name=* pro název sjezdu nebo křižovatky. Nezaměňujte název sjezdu se směrem sjezdu. Ve většině případů dopravní značky popisují, kam sjezd míří a nikoliv název sjezdu nebo křižovatky samotné. Pokud dopravní značení zobrazuje pouze směry, pak tento údaj patří do značky destination=*, nikoliv do klíče name=* uzlu highway=motorway_junction.

Směr sjezdu

Směr sjezdu může být zmapován na cestě cesta, která se odděluje od uzlu uzel motorway_junction klíči destination=* a destination:ref=*. Klíčem destination:lanes=* pak můžete poskytnout více informací jako je přesná poloha dopravní značky a směr každého jízdního pruhu. Podívejte se na článek o klíči destination=* a jeho podklíčích pro více podrobností a příkladů.

Alternativní klíč exit_to=* umístěný přímo na uzlu uzel motorway_junction se již nedoporučuje. Má tu nevýhodu, že v některých případech může být nejednoznačný, např. na paralelních dálnicích (i když značky exit_to:right a exit_to:left to řeší, existuje i stejný problém pro značku ref=* na uzlu), dále nefunguje na ne-dálničních křižovatkách s více než dvěma cílovými směry a také neumožňuje rozlišit směr podle jízdního pruhu.

Související klíče

Příklad

Ilustrace Značení
M6 Motorway - Junction 15 Half-Mile Sign - geograph.org.uk - 1630811.jpg

Na uzel uzlu, kde se odděluje výjezd:

Na cestě cesta, která odbočuje:

Viz také