Cs:Key:noref

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg noref
Popis
Pro explicitní sdělení, že pro tento objekt neexistuje žádná smysluplná hodnota značky ref=*. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

Pro explicitní sdělení, že pro tento objekt neexistuje žádná smysluplná hodnota značky ref=*.

Například: U nečíslovaných sjezdů highway=motorway_junction (např. na odpočívky) v dálničních systémech, kde se sjezdy normálně číslují, použijte značku noref=yes, kterou explicitně zdůrazníte, že značka ref=* nechybí, ale v tomto uzlu nemá žádnou hodnotu.