Cs:Tag:highway=motorway_link

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = motorway_link
Dscf0242 600.jpg
Popis
Nájezdy a sjezdy z dálnice. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-highway motorway link.png
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Značku highway=motorway_link používejte pro nájezdy a sjezdy vedoucí k a z dálnice značené highway=motorway. Normálně na nich platí stejná pravidla jako na dálnici.

Jak mapovat

Mapování dálničního nájezdu/sjezdu je celkem snadné. V prvním příkladě (obrázek 1) dálnice se dvěma jízdními pásy, kde se odděluje jiná cesta (zelená). Tato zelená cesta by měla být označena jako highway=motorway_link a oneway=yes. Umístěte uzel na místo, kde se zelená cesta odděluje od dálnice, jak je zobrazeno na obrázku 2.

Druhý příklad (obrázek 3) ukazuje složitější křížení. V tomto příkladě můžete vyjet z dálnice nebo na ní najet. Zde vytvořte dvě rozdílné cesty (oranžové) a zvlášť je označte jako highway=motorway_link a oneway=yes. Zkontrolujte si směr šipek. Pokud na části sjezdu/nájezdu není žádný fyzický oddělovač (např. tráva) budete potřebovat zelenou cestu. V tomto případě je zelená cesta označena jako highway=motorway_link a oneway=no.

Schéma značení highway=motorway_link
Značka Popis Příklad hodnoty
ref=* Referenční číslo, pokud existuje (tedy trasa odbočuje z dálnice). 16
oneway=* 'yes' znamená, že je to jednosměrka, 'no' znamená provoz oběma směry. Viz poznámky #Značení jednosměrky yes
lanes=* Počet jízdních pruhů. 1
maxspeed=* Maximální povolená rychlost (v km/h). 100
destination=* Název města ve směru výjezdu. Použijte název města, který je zapsán na ceduli u nájezdu/výjezdu. České Budějovice

Značení jednosměrky

Většina nájezdů/sjezdů je jednosměrná, takže by měly být značeny oneway=yes. Jakýkoliv neobvyklý nájezd/sjezd, který je obousměrný by měl být explicitně označen oneway=no. Povšimněte si, že se to liší od způsobu, kterým zacházíme s jinými klasifikacemi silnic, protože dálniční nájezdy/sjezdy jsou často jednosměrné. Explicitní značení (obou stavů) může být důležité, protože některé nástroje interpretují dálniční nájezdy implicitně jako oneway=yes, pokud nejsou označeny oneway=no.

Identifikace dálničních křižovatek

V místě sjezdu z dálnice přidejte číslo křižovatky nebo její název.

  • Značka highway=motorway_junction indikuje sjezd na křižovatku dálnic (dálnice na jinou dálnici) nebo sjezd na běžné silnice (dálnice na ne-dálnici). Značky ref=* a name=* by měly udávat číslo sjezdu (např. v USA, Velké Británii, Španělsku, Česku) nebo název sjezdu (např. ve Francii, Německu, Itálii). Značky patří na uzel sdílený cestou sjezdu motorway_link a průběžnou cestou/pruhem samotné dálnice.

Jiné situace

Paralelní jízdní pásy

Paralelní jízdní pás (USA: parallel lanes) jako jsou collector/distributor road nebo fyzicky oddělené pruhy pro vozidla s více pasažéry nebo jízdní pruhy s měnitelným směrem jízdy by měly být značeny jako motorway_link. Pokud je hlavní silnice zatříděná jako trunk nebo principal, pak použijte tuto třídu _link.

Spojovací silnice mezi silnicemi různého typu

Pokud silnice vede z dálnice k silnici, která není dálnicí, pak jen ta část, která vede dopravu z/na dálnici má být označena jako motorway_link. Jakékoliv jiné silnice, které se používají pro připojení dálnice k silnici, která není dálnicí, a které mohou být použity i jinou dopravou než tou z dálnice, by měly být označeny jako něco níže než motorway_link, obvykle jako *_link té silnice, která není dálnicí.

Odpočívadla u dálnice

Kromě nájezdů a sjezdů samotných, se značka motorway_link také používá pro nájezdy a sjezdy vedoucí k dálničním odpočívadlům a benzínovým pumpám. V tomto případě motorway_link by měl vést z dálnice tak daleko, jako platí dálniční pravidla silničního provozu (např. zákaz vstupu chodců). Ve Velké Británii se toto značí dopravní značkou. Podobně výjezdová silnice z odpočívadla by měla být značená jako motorway_link od místa, kde začínají platit dálniční pravidla.

Viz také