Pl:Tag:highway=motorway_link

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = motorway_link
(droga = łącznik_z_autostradą)
Dscf0242 600.jpg
Opis
Rampa, czyli wjazd lub zjazd z autostrady. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-highway motorway link.png
Grupa: Drogi
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Implikuje
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

Znacznik highway=motorway_link (łącznik autostrady) służy do oznaczania wjazdów lub wyjazdów z autostrady (highway=motorway). Zwykle te fragmenty dróg posiadają restrykcje takie same jak na autostradzie. Znacznik ten należy do grupy łączników dróg.

Mapowanie

Mapowanie łącznika do autostrady jest dość łatwe. W pierwszym przykładzie (zdjęcie 1) można zobaczyć autostradę z dwoma pasami jezdni, gdzie inna droga zielona odchodzi w bok. Ta zielona droga powinna zostać oznaczona tagami highway=motorway_link i oneway=yes. Umieszczamy węzeł w miejscu, w którym rozgałęziona jest zielona droga przy wyjeździe z autostrady, jak pokazano na rysunku 2.

Drugi przykład (zdjęcie 3) pokazuje trudniejsze połączenie. W tym przykładzie możesz opuścić autostradę i wjechać na nią z powrotem. W tej sytuacji tworzymy dwie różne drogi pomarańczowe i oznaczamy je osobno za pomocą tagów highway=motorway_link i oneway=yes. Pamiętaj, aby sprawdzić kierunek strzałek. Jeśli nie ma fizycznej separacji (np. pas trawy) w części łącznika autostrady, potrzebujemy zielonej drogi. W tym przykładzie tę zieloną drogę można oznaczyć tagami highway=motorway_link i oneway=no.

Schemat tagowania dla highway=motorway_link
Tag Opis Przykład
ref=* Numer referencyjny drogi, do której prowadzi łącznik. 1
oneway=* Jednokierunkowość lub dwukierunkowość drogi. Zobacz uwagi w #Tagowanie drogi jednokierunkowej. yes
lanes=* Liczba pasów ruchu. 1
maxspeed=* Maksymalna dopuszczalna prędkość (w km/h). 50
destination=* Nazwa miejscowości kierunkowej. Użyj nazwy miejscowości występującej na znaku drogowym, którym oznakowany jest łącznik autostrady. Warszawa

Łączniki dwukierunkowe

W przeciwieństwie do autostrad (highway=motorway), dla łączników nie jest domyślnie zakładana jednokierunkowość. Dlatego jeżeli łącznik motorway_link jest jednokierunkowy, to powinien zostać oznaczony oneway=yes. Łączniki dwukierunkowe powinny być wyraźnie oznaczone oneway=no. Jest to istotne, ponieważ niektóre narzędzia korzystające z danych OSM mogą domyślnie interpretować łączniki autostrad jako jednokierunkowe, o ile nie zostały oznaczone jako oneway=no.

Identyfikacja skrzyżowania autostrad

Przy zjazdach z autostrady dodajemy numer skrzyżowania lub jego nazwę.

  • Tag highway=motorway_junction wskazuje zjazd do węzła (autostrada na inną autostradę) lub zjazd na powierzchnię ulic (autostrada do nie autostrady). Tagi ref=* i name=* powinny być dodane, aby podać numer zjazdu (np. US, UK, Hiszpania) lub nazwę zjazdu (np. Francja, Niemcy, Włochy). Te tagi należą do węzła współdzielonego przez drogę wylotową motorway_link i przez jezdnie/pasy ruchu samej autostrady. Pamiętaj, że tagi ref=* i name=* są przeznaczone do zaznaczenia odniesienia i nazwy samego połączenia, a nie do miejsca docelowego podłączonego łącznika ani odniesienia do drogi, do której połączenie zapewnia dostęp to; w przypadku takich danych stosujemy tagi destination:ref=* i destination=* w łączniku zaczynającym się na skrzyżowaniu.

Inne sytuacje

Sprawdź tę tabelę, aby zrozumieć, w jaki sposób można łączyć różne połączenia drogowe.

Równoległe jezdnie

Równoległą jezdnię autostrady (USA: parallel lanes), taką jak droga zbiorcza/rozdzielająca lub fizycznie oddzielone pasy HOV/drogi obustronne, należy oznaczyć jako motorway_link. Jeśli główna droga jest sklasyfikowana jako droga ekspresowa lub główna, wówczas należy użyć tej klasy _link.

Połączenie łącznikami między różnymi rodzajami dróg

Jeśli droga prowadzi z autostrady do "nie autostrady", tylko część, która wyłącznie przenosi ruch to lub from autostrady, powinna być oznaczona jako motorway_link. Wszelkie inne drogi łączące autostradę z "nie autostradą", które mogą być również wykorzystywane przez ruch niezwiązany z autostradą, należy oznaczyć jako coś mniejszego od motorway_link, zazwyczaj *_link z "nie-autostrady".

Obszary usługowe przy autostradzie

Oprócz wykorzystania na rampach on/off, motorway_link jest również wykorzystywane na zjazdy/wjazdy do obszarów usługowych/miejsc odpoczynku. W takim przypadku motorway_link powinien być od autostrady w kierunku usług, na ile pozwalają przepisy dotyczące autostrad (np. brak pieszych). W Wielkiej Brytanii jest to oznaczone znakiem. Podobnie droga wyjścia ze strefy usług powinna być motorway_link od miejsca, w którym rozpoczynają się przepisy dotyczące autostrad.

Zobacz też