Pl:Tag:highway=motorway_link

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = motorway_link
(droga = łącznik_z_autostradą)
Dscf0242 600.jpg
Opis
Rampa, czyli wjazd lub zjazd z autostrady. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-highway motorway link.png
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Powiązane oznaczenia
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Wikidane
Status: w użyciu

highway=motorway_link - służy do oznaczenia rampy, czyli wjazdu lub zjazdu z autostrady.

Stosujemy tag highway=motorway_link dla drogi łączącej rampy prowadzącej "do" lub "z" highway=motorway. Zwykle mają one ograniczenia podobne jak na autostradzie.
Są one powszechnie określane jako On-ramps i Off-Ramps w amerykańskim języku angielskim.

Mapowanie

Mapowanie łącznika do autostrady jest dość łatwe. W pierwszym przykładzie (zdjęcie 1) można zobaczyć autostradę z dwoma pasami jezdni, gdzie inna droga zielona odchodzi w bok. Ta zielona droga powinina zostać oznaczona tagami highway=motorway_link and oneway=yes. Umieszczamy węzeł w miejscu, w którym rozgałęziona jest zielona droga przy wyjeździe z autostrady, jak pokazano na rysunku 2.

Drugi przykład (zdjęcie 3) pokazuje trudniejsze połączenie. W tym przykładzie możesz opuścić autostradę i wjechać na nią z powrotem. Dla tej sytuacji tworzymy dwie różne drogi pomarańczowe i oznaczamy je osobno za pomocą tagów highway=motorway_link i oneway=yes. Pamiętaj, aby sprawdzić kierunek strzałek. Jeśli nie ma fizycznej separacji (np. pas trawy) w części łącznika autostrady, potrzebujemy zielonej drogi. W tym przykładzie tę zieloną drogę można oznaczyć tagami highway=motorway_link i oneway=no.

Schemat tagowania dla highway=motorway_link
Tag Opis Przykład
ref=* Numer referencyjny, jeśli taki istnieje (tzn. Trasa opuszcza autostradę). 1
oneway=* 'yes' znaczy oneway only, 'no' znaczy droga dwukierunkowa Zobacz uwagi w #Tagowanie drogi jednokierunkowej. yes
lanes=* Ilość pasów jezdni. 1
maxspeed=* Maksymalna, dopuszczalna prędkość (w km/h). 50
destination=* Nazwa miejscowości dla kierunku łącznika autostrady. Użyj nazwy miasta oznaczonej na znaku drogowym, który należącym do łącznika autostrady. Warszawa

Tagowanie drogi jednokierunkowej

Większość dróg motorway_link będzie jednokierunkowych i powinny zostać oznaczone tagiem oneway=yes. Każda nietypowa droga motorway link, która jest dwukierunkowa, powinna być wyraźnie oznaczona tagiem oneway=no. Należy zauważyć, że różni się to od sposobu, w jaki traktujemy inne klasyfikacje dróg, ponieważ drogi motorway_link są często jednokierunkowe. Zdecydowane oznaczanie (w obu kierunkach) może być ważne, ponieważ "niektóre" narzędzia interpretują drogi dojazdowe do autostrad jako domyślnie oneway=yes, o ile nie zostały oznaczone jako oneway=no.

Identyfikacja skrzyżowania autostrad

Przy zjazdach z autostrady dodajemy numer skrzyżowania lub jego nazwę.

  • Tag highway=motorway_junction wskazuje zjazd do węzła (autostrada na inną autostradę) lub zjazd na powierzchnię ulic (autostrada do nie autostrady). Tagi ref=* i name=* powinny być dodane, aby podać numer zjazdu (np. US, UK, Hiszpania) lub nazwę zjazdu (np. Francja, Niemcy, Włochy). Te tagi należą do węzła współdzielonego przez drogę wylotową motorway_link i przez jezdnie/pasy ruchu samej autostrady. Pamiętaj, że tagi ref=* i name=* są przeznaczone do zaznaczenia odniesienia i nazwy samego połączenia, a nie do miejsca docelowego podłączonego łącznika ani odniesienia do drogi, do której połączenie zapewnia dostęp to; w przypadku takich danych stosujemy tagi destination:ref=* i destination=* w łączniku zaczynającym się na skrzyżowaniu.

Inne sytuacje

Sprawdź tą tabelę aby zrozumieć, w jaki sposób można łączyć różne połączenia drogowe.

Równoległe jezdnie

Równoległą jezdnię autostrady (USA: parallel lanes), taką jak droga zbiorcza/rozdzielająca lub fizycznie oddzielone pasy HOV/drogi obustronne, należy oznaczyć jako motorway_link. Jeśli główna droga jest sklasyfikowana jako droga ekspresowa lub główna, wówczas należy użyć tej klasy _link.

Połączenie łącznikami między różnymi rodzajami dróg

Jeśli droga prowadzi z autostrady do "nie autostrady", tylko część, która wyłącznie przenosi ruch to lub from autostrady, powinna być oznaczona jako motorway_link. Wszelkie inne drogi łączące autostradę z "nie autostradą", które mogą być również wykorzystywane przez ruch niezwiązany z autostradą, należy oznaczyć jako coś mniejszego od motorway_link, zazwyczaj *_link z "nie-autostrady".

Obszary usługowe przy autostradzie

Oprócz wykorzystania na rampach on/off, motorway_link jest również wykorzystywane na zjazdy/wjazdy do obszarów usługowych/miejsc odpoczynku. W takim przypadku motorway_link powinien być od autostrady w kierunku usług, na ile pozwalają przepisy dotyczące autostrad (np. brak pieszych). W Wielkiej Brytanii jest to oznaczone znakiem. Podobnie droga wyjścia ze strefy usług powinna być motorway_link od miejsca, w którym rozpoczynają się przepisy dotyczące autostrad.

Zobacz też