Pl:Highway link

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


Obiekt: Łącznik dróg
Jug4.png
Widok łączników drogowych.
Opis
Zbiór wartości dróg stosowany do identyfikacji _link łączników dróg.
Kategoria: Drogi
Tagi

highway=*

_link jest używany do identyfikacji zjazdów/ramp i "skanalizowanych" (fizycznie rozdzielonych) pasów jezdni łączących jezdnie przelotowe/pasy jezdni dróg z innymi, różnego typu jezdniami.
Tagi _link powinny być również wykorzystywane do fizycznej "kanalizacji" skręcająch linii ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją oraz w projektach ronda, które fizycznie oddzielają określony skręt od głównego ronda.

Powszechne klasyfikacje _link to:

Tagowanie

Starajmy się nie dzielić łącznika dróg na jedną część należącą do jednej drogi i drugą część do drugiej o różnych klasyfikacjach. Utrudnia to ustalenie, który łącznik drogi powinien się łączyć.

Łączniki dróg zwykle nie mają nazw. Stosujemy tag destination=* i jego rozszerzenia, aby nadać znakowi ref=* na skrzyżowaniu i zaznaczone na znaku drogowym miejsca docelowe, takie jak miasto lub nazwa docelowej ulicy, aby silniki routingu mogły poprawnie rozpoznać zjazd do "nazwy lub ref docelowej ulicy" kiedy podjeżdżamy do _link. Zjazdy / rampy w Wielkiej Brytanii i USA nie mają nazw, a bardzo niewiele z nich posiada oznaczenia trasy ref. (Jeśli mają ref, zwykle tam, gdzie zaczyna się lub kończy nakładanie, na przykład US 30 przeskakuje na I-80 dla sekcji z podwójnym pasmem[1].)

Skrzyżowanie dróg różnej klasy

Sprawdź tą tabelę aby zrozumieć, w jaki sposób można łączyć różne połączenia drogowe.

W oddzielonych od siebie klasach dróg przez węzeł drogowy niektóre główne drogie przechodzą powyżej lub poniżej innych. Zwykle eliminuje to przecinanie się z jedną z dróg (zazwyczaj z autostradą). Na skrzyżowaniach między autostradami , wszystkie konflikty są zwykle eliminowane (chociaż w Wielkiej Brytanii rondo może czasami łączyć dwie autostrady). Istnieje bardzo niewiele węzłów drogowych na drogach różnych klas, w których obie drogi mają zakręt w tym samym miejscu.[2]

Zjazdy / rampy są zwykle uważane za "należące" do drogi przelotowej, opuszczają ją i wchodzą na nią. Zwykle jest to wyższa klasyfikacja przecinających się dróg, ponieważ wjazdy i zjazdy na rampie prawie zawsze mają takie same ograniczenia jak główna droga (patrz How should trunk_link, primary_link, secondary_link be used at junctions?), ale w niektórych przypadkach może to być odwrotnie.[3]

Przecinające się drogi

Najczęstszy rodzaj _link przecina róg na skrzyżowaniu, pozostawiając małą trójkątną "wyspę" między nim a jezdniami przelotowymi/pasami ruchu.

Czasami bardziej skomplikowane układy połączeń łączą ze sobą drogi, podobnie jak węzeł drogowy bez mostów. Zwykle eliminują one bezpośrednie skręty w lewo (patrz jughandle). Standardowe skrzyżowania w Hiszpanii wymagają, aby pojazdy skręcały w prawo przed skrętem w lewo. Również tutaj prawdopodobnie bardziej sensowne jest uznawanie linków za "przynależne" do ważniejszej drogi.

Łączące się ulice nie są łącznikami dróg; tylko skręcające drogi w trójkątnych rampach mają oznaczenie _link.

Zauważ, że do tego samego celu można użyć zwykłej nawierzchni. Istniejąca wcześniej ulica łącząca dwie główne drogi nie jest łącznikiem dróg. Zamiast tego powinna być oznaczona jako zwykła droga, którą wcześniej była, prawdopodobnie odpowiadająca niższej klasyfikacji tych dróg, z którymi się łączy. Dotyczy to również sytuacji, w której, w przypadku mniejszych ulic, łączą się drogi na skrzyżowaniu.[4]

Ronda

Łącza _lin są również wykorzystywane w projektach ronda, które fizycznie oddzielają określony skręt od głównego ronda.

Skręcające pasy ruchu

W centralnej rezerwie/medianie dwujezdniowych/podzielonych dróg, znajdują się również fizycznie ukierunkowane skręty.[5]. Powinny być one oznaczone klasyfikacją _link drogi, której medianę zajmują.

Szczególne uwarunkowania dotyczące autostrad

W niektórych krajach (np. W Wielkiej Brytanii, ale nie zawsze w Stanach Zjednoczonych), autostrada ma implikację prawną: niektóre klasy pojazdów (takie jak rowery) i kierowcy (np. uczący się) nie mogą korzystać z autostrad. Te same ograniczenia dotyczą ich motorway_link. Dlatego tylko tag motorway_link powinien być stosowany do łączenia dróg z mającymi te ograniczenia.

W innych miejscach rampy, do których można dotrzeć tylko za pomocą części autostrady, powinny być motorway_link. Ponadto droga zbiorcza / rozgałęziającą motorway_link, gdy zbierają i dystrybuują ruch na autostradzie.[6]

Autostrada może mieć krótką rampę na pasie skrętu, normalnie widoczną na przecięciu powierzchni, ponieważ autostrada ma skrzyżowanie prawo do/prawo od lub ponieważ kończy się tuż przy drodze, łączącej ją z rampą. Tak czy inaczej, powinny to być motorway_link, wszędzie tam, gdzie zapewniają dostęp do autostrady lub wyjście.

Zauważmy również, że - w przeciwieństwie do tagu highway=motorway - tag highway=motorway_link nie wymaga tagu oneway=yes, więc tag oneway=* powinien, dla jasności, zawsze być używany. Dwukierunkowe motorway_link powinno być oznaczone tagiem oneway=no.

Sprawdź tą tabelę aby zrozumieć, jak połączyć drogi o różnej kategorii.

Równoległe jezdnie

Notes

  1. Zjazd z I-80 where US 30 pozostawia wspólną sekcję, w pobliżu Granger, WY. Dwu-pasmowy odcinek przybywa ze wschodu, US 30 continues NW, I-80 kontynuuje SW.
  2. US 35 and SR 32 w pobliżu Jackson, Ohio
  3. US 301 and SR 20 in Hawthorne, Florida: jakkolwiek US 301 ma wyższą klasyfikacje drogi, ma sygnalizację drogową, podczas gdy SR 20 przechodzi powyżej.
  4. I-4 i Kaley Avenue w Orlando, Florida: części Avondale i Tallokas Avenues łączące się z I-4 rampą do Kaley Avenue są drugorzędne w stosunku do dopasowania Kaley
  5. US 13/US 40 i Route 273 w pobliżu New Castle, Delaware zawierają przykład dla obu
  6. I-295 i Rancocas Mount Holly Road in New Jersey: ruch w kierunku wschodnim na Rancocas Mount Holly Road może wjechać na rampę do I-295 połnoc, i następnie zjechać na 45B z C/D drogi z powrote w kierunku zachodnim Rancocas Mount Holly Road, bez użycia I-295, ale te dwie pętle rampy i C/D _linkmiędzy nimi powinny znajdować się motorway_link, nie primary_links