Cs:Nájezdy a sjezdy

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Highway link)
Jump to navigation Jump to search
Logo. Součást : Nájezdy a sjezdy
One example for Součást : Nájezdy a sjezdy
Popis
Rodina hodnot značky highway, která popisuje nájezdy a sjezdy
Skupina

Silnice

Značky

highway=*

a question mark

Tento článek, nebo jeho část, obsahuje zpochybňované nebo kontroverzní informace. Více informací najdete na diskusní stránce.

Značky _link se používají pro zakreslení nájezdů a sjezdů a fyzicky oddělených odbočovacích jízdních pruhů spojujících průběžné silnice/jízdní pruhy k jiných silnicím všech typů. Značky _link by se měly také používat pro fyzicky oddělené odbočovací jízdní pruhy na křižovatkách řízených světly a na kruhových objezdech, kde je určitá odbočka fyzicky oddělená od hlavního kruhového objezdu.

Obvyklé klasifikace nájezdů/sjezdů jsou:

Značení

Pokuste se nerozdělit nájezd/sjezd do dvou částí, kde jedna patří jedné silnici a druhá patří jiné s odlišnou klasifikací. To zhoršuje možnost zjištění, které silnice nájezd/sjezd spojuje.

Nájezdy/sjezdy normálně nemají názvy. Použijte, prosím, značku destination=* a její rozšiřující značky pro udání názvu cílového města nebo ulice a udávejte i referenci ref=* křižovatky tak, aby navigační software mohl správně ohlásit sjezd k "názvu nebo referenci cílové ulice", když vjedete na sjezd _link. Nájezdy a sjezdy v USA a Velké Británii nemají názvy a velmi málo z nich má nějaké referenční označení. (Pokud mají sjezdy referenční označení, je obvykle přítomno tam, kde začíná nebo končí překryv více silnic sdílejících jednu fyzickou cestu - například US 30, která sdílí část trasy s I-80[1]; v ČR například v Teplicích, kde sdílí část trasy silnice I/8 a I/13[2])

Mimoúrovňové křižovatky

Na mimoúrovňových křižovatkách vede hlavní proud dopravy nad nebo pod jiným proudem. Tím se obvykle eliminuje křížení dopravy z jedné u křižujících se silnic (typicky u dálnic). Na křižovatce dálnice-dálnice jsou obvykle eliminovány všechny konflikty křížení dopravy (ovšem ve Velké Británii se pro spojení dvou dálnic občas používá kruhový objezd). Existuje velmi málo mimoúrovňových křižovatek, na kterých obě silnice mají odbočovací provoz ve stejné úrovni. [3]

Nájezdy a sjezdy se obvykle považují za "přináležící" k té silnici, kterou opouštějí/vstupují na ni. To je obvykle ta s vyšší klasifikací z křížících se silnic, protože nájezdy/sjezdy mají téměř vždy stejný typ dopravního omezení jako hlavní silnice [1], ovšem v některých případech to může být opačně.[4]

Úrovňové křižovatky

Nejrozšířenější typ _link je na okraji křižovatky, kdy vytváří malý trojúhelníkový "ostrůvek" mezi sebou a průjezdnými jízdními pásy/pruhy.

Někdy komplikovanější uspořádání nájezdů/sjezdů spojuje k sobě silnice, téměř jako mimoúrovňová křižovatka bez mostů. Tyto křižovatky obvykle eliminují přímé odbočení vlevo (viz jughandle). Na standardní úrovňové křižovatce ve Španělsku musí vozidlo vyjet vpravo, než může odbočit vlevo. I zde pravděpodobně dává více smyslu, aby se nájezdy/sjezdy považovaly za patřící k té významnější silnici.

Spojující ulice nejsou nájezdy/sjezdy; pouze odbočující trojúhelníkové pruhy jsou označeny jako _link.

Povšimněte si, že silnice s běžným povrchem mohou sloužit ke stejnému účelu. Již dříve existující ulice, které spojuje dvě silnice není nájezdem/sjezdem. Namísto toho by měla být označena jako normální silnice, kterou dříve byla, pravděpodobně ekvivalentní k nižší klasifikaci z dvou silnic, které spojuje. To samé také platí tam, kde vedlejší ulice spojijí silnice na mimoúrovňové křižovatce.[5]

Kruhové objezdy

Nájezdy/sjezdy se také používají na kruhových objezdech v místech, kde jeden směr odbočení je fyzicky oddělený od hlavního kruhového objezdu.

Odbočovací pruhy

Existují i fyzicky oddělené odbočovací pruhy ve středovém oddělovacím pásu na silnicích s oddělenými jízdními směry.[6] Měly by být označeny stejnou klasifikací _link jako je středový pruh, ve kterém se nachází.

Zvláštní faktor u dálnic

V některých zemích (jako je ČR nebo Velká Británie, ale ne vždy ve Spojených Státech), má dálnice právní implikace: některé třídy vozidel (např. bicykly) a někteří řidiči (např. autoškola) nesmí dálnici používat. Stejná omezení pak platí i pro nájezdy/sjezdy z dálnice. Takže značka motorway_link by se měla používat jen na přípojných silnicích, které mají stejná omezení.

Někde jinde nájezdy, které mohou být přístupné pouze při použití dálnice by měly být označeny jako motorway_link. Dále collector/distributor road (pruhy pro místní provoz, bez českého ekvivalentu) se značí jako motorway_link, pokud shromažďují a distribuují dopravu dálnice.[7]

Dálnice může mít krátký nájezd/sjezd typu odbočovacího pruhu, který je běžný na úrovňových křižovatkách, buď proto, že dálnice má křížení typu right-in/right-out, anebo protože končí hned za silnicí, kterou tyto sjezdy připojují. V obou případech by tyto měly být značeny motorway_link, ať už poskytují vjezd nebo výjezd z dálnice.

Také si povšimněte - na rozdíl od dálnice highway=motorway - značka highway=motorway_link neimplikuje jednosměrnost oneway=yes, takže značka oneway=* by měla být pro ujasnění vždy přítomna. Obousměrný nájezd/sjezd dálnice by měl být označen oneway=no.

Poznámky

  1. Sjezd ze společného úseku I-80 a US 30 u Grangeru, WY; sjezd je součástí US 30
  2. Sjezd z I/8 a I/13: sdílená část přichází od severu, I/8 pokračuje vpravo a podjezdem se stáčí k východu, I/13 pokračuje přes most na jih
  3. US 35 a SR 32 poblíž Jacksonu, Ohio
  4. US 301 a SR 20 v Hawthorne, Florida: i když US 301 má vyšší klasifikaci, jsou na ní semafory, zatímco SR 20 vede vrchem.
  5. I-4 a Kaley Avenue v Orlandu, Florida: části ulic Avondale a Tallokas Avenue, které spojují nájezd I-4 ke Kaley Avenue jsou označeny jako sekundární, aby odpovídali ulici Kaley
  6. US 13/US 40 a Route 273 poblíž New Castle, Delaware zahrnuje oba příklady
  7. I-295 a Rancocas Mount Holly Road v New Jersey: doprava směrem na východ po Rancocas Mount Holly Road může použít nájezd na I-295 sever a pak sjet po sjezdu 45B ze silnice C/zpět na západ směřující Rancocas Mount Holly Road, bez použití I-295, ale tyto dvě nájezdové smyčky a C/D _link mezi nimi mají být motorway_link, nikoliv primary_link

Warning: Default sort key "Najezdy a sjezdy" overrides earlier default sort key "Nájezdy a sjezdy".