Cs:Tag:highway=primary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = primary
Primary-photo.jpg
Popis
Hlavní silniční tahy spojující velká města (silnice 1. třídy). Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-highway primary carto.png
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Status: de facto

Hlavní silniční tahy spojující velká města, v rozvinutých zemích obvykle se dvěma jízdními pruhy. V oblastech s horší infrastrukturou může být kvalita mnohem horší. Jízdní směry obvykle nejsou rozděleny středovou bariérou.

Česko

Hlavní silniční tahy, v ČR administrativně začleněné jako silnice I. třídy, s čísly 1 až 70.

Jak mapovat

Chcete-li zmapovat hlavní silniční tah, prostě zakreslete cestu. Zvolte všechny cesty, které k hlavní silnici patří a označte je značkou highway=primary. Použijte značku oneway=yes, pokud je silnice jednosměrná. Ujistěte se pak ale, že cesta vede stejným směrem jako je směr dopravy. V opačném případě cestu otočte, nebo použijte značku oneway=-1.

Chcete-li přidat více informací o hlavní silnici, přidejte tyto značky:

  • name=název silnice
  • maxspeed=číslo maximální povolená rychlost
  • minspeed=číslo minimální povolená rychlost, kterou musí vozidlo dosáhnout, aby smělo silnici použít
  • ref=referenční označení např. A 1, E 22

Zvláštní situace

V případě, že se nejedná o normální silnici, podívejte se na tyto stránky:

  • bridge=yes - pokud silnice vede nad ulicí nebo vodním tokem.
  • tunnel=yes - pokud silnice vede pod ulicí nebo vodním tokem.

Mezinárodní ekvivalence

Země Popis Více
Itálie Strada Statale (SS) nebo Strada Regionale (SR) Primární jsou hlavně "SS". Měli byste také označit název silnic, pokud ho má. Například:

"SR" mohou být také označeny jako primární, pokud mají odpovídající roli ve spojení dvou velkých měst.

Obecně platí, že značka highway=* neodpovídá administrativní třídě, ale spíše důležitosti spojení.

Ve výchozím stylu jsou tyto silnice vykreslovány:

  • v popiskou nesoucí pole "ref" v nižších přiblíženích;
  • s názvem silnice ve vyšších přiblíženích.
Řecko Národní silnice 2. třídy WikiProject Greece § Road Network
Švýcarsko Hauptstrasse Ve Švýcarsku existují dva druhy "Hauptstrasse":
Příklad dopravní značky pro číslovanou "Hauptstrasse"
Pokud je část silnice sdílena mezi dvěma číslovanými "Hauptstrasse", oddělte jejich čísla středníkem (;). Příklad: ref=6;12
Příklad dopravní značky pro normální primární silnici

Na rozdíl od jiných tras, například cyklistických nebo turistických, nepoužíváme relace k modelování číslovaných "Hauptstrasse", použijte ref=číslo, jak je popsáno výše.

USA Primary highway nebo arterial road. U.S. Highways jsou hlavně primární. Pokud jsou pojmenovány, měli byste uvést i jejich název. Například:

Některé State Roads nebo State Routes mohou být také primární, pokud mají významnou roli pro spojení dvou velkých měst.

Ve výchozím stylu je tento druh silnice vykreslen:

  • v popiskou nesoucí pole "ref" v nižších přiblíženích;
  • s názvem silnice ve vyšších přiblíženích.
Brazílie Via arterial urbana (urban arterial way), estrada estadual (state road), >50-60 km/h
Filipíny Jiné národní silnice, které se používají jako městské/páteřní silnice spíše než meziměstské silnice nebo přípojné silnice, pokud vedou na sekundární/terciální silnice. Provinční silnice spojující města s hlavní silnicí. Silnice spojující centrum města (poblacion) s velkou národní dálnicí. Národní silnice obvykle vypadají jako silnice trunk, jelikož vedou meziměstskou dopravu, ale některé národní silnice by měly být označeny jako primary, obvykle pokud jsou to silnice pro místní dopravu v městské/venkovské oblasti nebo přípoje mezi dvěma silnicemi trunk, pokud přivádí dopravu k silnicím značeným jako secondary nebo tertiary.