Pl:Tag:highway=primary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = primary
(droga = pierwszorzędna)
Primary-photo.jpg
Opis
Droga główna łącząca większe miasta. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-highway primary carto.png
Grupa: Drogi
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Implikuje
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

Znacznik highway=primary ("droga pierwszorzędna") służy do oznaczania głównych dróg w systemie transportowym danego kraju, niespełniających wymagań highway=motorway i highway=trunk.

Drogi te najczęściej łączą większe miasta. Nie wyróżniają się parametrami technicznymi. W krajach rozwiniętych są to zazwyczaj zwykłe drogi jednojezdniowe. W regionach o słabiej rozwiniętej infrastrukturze ich jakość może być gorsza.

Zastosowanie na mapie Polski

Zobacz Znakowanie dróg w Polsce

W Polsce są to najczęściej drogi krajowe, przebiegające przez kilka województw i wykorzystywane do przemieszczania się na długie dystanse.

Uwaga: kategoria drogi krajowej nie przekłada się automatycznie na znacznik highway=primary. Nie każda droga krajowa powinna być oznaczona jako primary, jak również nie wszystkie drogi oznaczone jako primary muszą posiadać kategorię drogi krajowej.

Mapowanie

Zobacz Highway#Mapowanie

Aby zmapować drogę pierwszorzędną, wystarczy po prostu narysować linię (dobierając geometrię na podstawie zdjęć satelitarnych/lotniczych lub śladów GPS) i oznaczyć ją jako highway=primary.

Zalecane jest uzupełnienie dodatkowych informacji o drodze, takich jak:

  • maxspeed=* – maksymalna dozwoloną prędkość (w km/h)
  • name=* – nazwa drogi
  • ref=* – numer (na przykład Tabliczka DK2.svg)
  • lanes=* – liczba pasów ruchu

Węzły drogowe

Zobacz Highway link

Do oznaczania łącznic węzłów drogowych na drogach pierwszorzędnych służy znacznik highway=primary_link.