Pl:Tag:highway=primary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = primary
(droga = pierwszorzędna)
Primary-photo.jpg
Opis
Droga główna łącząca większe miasta. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-highway primary carto.png
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Implikuje
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

Znacznik highway=primary ("droga pierwszorzędna") służy do oznaczania głównych dróg w systemie transportowym danego kraju, niespełniających wymagań highway=motorway i highway=trunk.

Drogi te najczęściej łączą większe miasta. Nie wyróżniają się parametrami technicznymi. W krajach rozwiniętych są to zazwyczaj zwykłe drogi jednojezdniowe. W regionach o słabiej rozwiniętej infrastrukturze ich jakość może być gorsza.

Zastosowanie na mapie Polski

Zobacz Znakowanie dróg w Polsce

W Polsce są to najczęściej drogi krajowe, przebiegające przez kilka województw i wykorzystywane do przemieszczania się na długie dystanse.

Uwaga: kategoria drogi krajowej nie przekłada się automatycznie na znacznik highway=primary. Nie każda droga krajowa powinna być oznaczona jako primary, jak również nie wszystkie drogi oznaczone jako primary muszą posiadać kategorię drogi krajowej.

Mapowanie

Zobacz Highway#Mapowanie

Aby zmapować drogę pierwszorzędną, wystarczy po prostu narysować linię (dobierając geometrię na podstawie zdjęć satelitarnych/lotniczych lub śladów GPS) i oznaczyć ją jako highway=primary.

Zalecane jest uzupełnienie dodatkowych informacji o drodze, takich jak:

  • maxspeed=* – maksymalna dozwoloną prędkość (w km/h)
  • name=* – nazwa drogi
  • ref=* – numer (na przykład Tabliczka DK2.svg)
  • lanes=* – liczba pasów ruchu

Węzły drogowe

Zobacz Highway link

Do oznaczania łącznic węzłów drogowych na drogach pierwszorzędnych służy znacznik highway=primary_link.