Vi:Tag:highway=primary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = primary
Primary-photo.jpg
Thông tin
Đường tỉnh hoặc đường đô thị chính Sửa hoặc dịch lời miêu tả này.
Kết xuất trong OSM Carto
Rendering-highway primary carto.png
Nhóm: Highways
Có thể áp dụng vào các phân tử
should not be used on nodesmay be used on waysshould not be used on areasshould not be used on relations (except multipolygon relations)
Ngụ ý
Kết hợp hữu ích
Trạng thái: đang sử dụng

"Đường đô thị chính" là những đường chạy xuyên suốt cả một (hoặc vài) tỉnh / thành phố, tạo nên trục giao thông chính cho tỉnh / thành phố đó.