Vi:Tag:highway=primary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = primary
Primary-photo.jpg
Thông tin
Đường tỉnh hoặc đường đô thị chính Sửa hoặc dịch lời miêu tả này.
Kết xuất trong OSM Carto
Rendering-highway primary carto.png
Nhóm: Highways
Có thể áp dụng vào các phân tử
should not be used on nodesmay be used on waysshould not be used on areasshould not be used on relations
Ngụ ý
Kết hợp hữu ích
Trạng thái: đang sử dụng

"Đường đô thị chính" là những đường chạy xuyên suốt cả một (hoặc vài) tỉnh / thành phố, tạo nên trục giao thông chính cho tỉnh / thành phố đó.