Pl:Tag:highway=trunk

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = trunk
(droga= główna)
Dscf0444 600.jpg
Opis
Droga główna. Edit or translate this description.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do droginie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Powiązane oznaczenia
Przydatne kombinacje
Wikidane
Status: w użyciu

Znacznik highway=trunk ("droga główna") przeznaczony jest dla dróg o wysokich parametrach technicznych lub o dużym znaczeniu, które nie spełniają wymagań dla zastosowania highway=motorway.

Opis obiektu

W przeciwieństwie do motorway, wymagania dla dróg typu trunk nie są ściśle zdefiniowane. Dlatego też w OSM nie ma jednolitego standardu stosowania znacznika trunk. W różnych państwach decydującym kryterium może być znaczenie drogi lub jej parametry techniczne. Wskazówki używania highway=trunk w poszczególnych krajach można zobaczyć na stronie Highway:International equivalence.

Mapowanie

Zobacz Highway#Mapowanie

Aby zmapować drogę główną wystarczy po prostu narysować linię (dobierając geometrię na podstawie zdjęć satelitarnych/lotniczych lub śladów GPS) i oznaczyć ją jako highway=trunk.

Zalecane jest uzupełnienie dodatkowych informacji o drodze, takich jak:

  • maxspeed=* - maksymalna dozwoloną prędkość (w km/h)
  • name=* - nazwa drogi
  • ref=* - numer
  • lanes=* - liczba pasów ruchu

Węzły drogowe

Zobacz Highway link

Do oznaczania łącznic węzłów drogowych na drogach głównych służy znacznik highway=trunk_link.

Przykład

Zdjęcie Tag Mapnik
Dscf0444 600.jpg

highway=trunk
motorroad=yes
name=Droga S5
lanes=2
oneway=yes
ref=B75

Rendering-highway trunk neutral.png

Zobacz też