Pl:Tag:highway=trunk

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = trunk
(droga = główna)
Dscf0444 600.jpg
Opis
Droga o dużym znaczniu lub o wysokich parametrach technicznych, która nie jest autostradą. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-highway trunk carto.png
Grupa: Drogi
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Implikuje
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

Znacznik highway=trunk ("droga główna") przeznaczony jest dla dróg o wysokich parametrach technicznych lub o dużym znaczeniu, które nie spełniają wymagań dla zastosowania highway=motorway.

Opis obiektu

W przeciwieństwie do motorway, wymagania dla dróg typu trunk nie są ściśle zdefiniowane. Dlatego też w OSM nie ma jednolitego standardu stosowania znacznika trunk. W różnych państwach decydującym kryterium może być znaczenie drogi lub jej parametry techniczne. Wskazówki używania highway=trunk w poszczególnych krajach można zobaczyć na stronie Highway:International equivalence.

Stosowanie w Polsce

Najczęściej są to drogi ekspresowe, oznaczone znakami D-7 / D-8. Sporadycznie ważna droga główna o analogicznej funkcji i parametrach. Drogi te powinny mieć zakaz ruchu dla pieszych i rowerów, określony przy użycie znaczników z grupy access=* oraz znacznik motorroad=yes.

Mapowanie

Zobacz Highway#Mapowanie

Aby zmapować drogę główną wystarczy po prostu narysować linię (dobierając geometrię na podstawie zdjęć satelitarnych/lotniczych lub śladów GPS) i oznaczyć ją jako highway=trunk.

Zalecane jest uzupełnienie dodatkowych informacji o drodze, takich jak:

  • maxspeed=* - maksymalna dozwoloną prędkość (w km/h)
  • name=* - nazwa drogi
  • ref=* - numer
  • lanes=* - liczba pasów ruchu

Węzły drogowe

Zobacz Highway link

Do oznaczania łącznic węzłów drogowych na drogach głównych służy znacznik highway=trunk_link.

Przykład

Zdjęcie Tag
Dscf0444 600.jpg

highway=trunk
motorroad=yes
name=Droga S5
lanes=2
oneway=yes
ref=B75

Zobacz też