Vi:Tag:highway=trunk

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = trunk
Dscf0444 600.jpg
Thông tin
Quốc lộ hoặc đường lớn huyết mạch nhưng không được phân loại là đường cao tốc Sửa hoặc dịch lời miêu tả này.
Kết xuất trong OSM Carto
Rendering-highway trunk carto.png
Nhóm: Highways
Có thể áp dụng vào các phân tử
should not be used on nodesmay be used on waysshould not be used on areasshould not be used on relations (except multipolygon relations)
Ngụ ý
Kết hợp hữu ích
Xem thêm
Trạng thái: đang sử dụng trên thực tế

Dùng thẻ highway=trunk khi bạn muốn đánh dấu một xa lộ. Xa lộ ở đây là đường lớn huyết mạch, có thể gần giống đường cao tốc nhưng không được phân loại là đường cao tốc. Cũng dùng thẻ này cho các đường quốc lộ.