Pl:Key:lanes

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg lanes
(pasy_jezdni)
Dscf0444 600.jpg
Opis
Całkowita liczba pasów ruchu dla pojazdów zmotoryzowanych. Edit or translate this description.
Grupa: Pasy jezdni
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do droginie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Zobacz też
Wikidane
Status: w użyciu

lanes=* - stosowany do określania całkowitej liczby pasów ruchu na drodze.

Opis obiektu

Do pasów opisywanych tym kluczem wlicza się:

  • Drogi ogólnego przeznaczenia, przystosowane dla pojazdów szerszych niż motocykl.
  • Drogi/pasy zarezerwowane dla pojazdów komunikacji miejskiej, taksówek lub pojazdów służb publicznych (PSV). Dodatkowo do całkowitej liczby należy dodać liczbę pasów przeznaczonych dla wyżej wymienionych pojazdów i odpowiednio je oznaczyć: lanes:psv=*, lanes:bus=* i lanes:taxi=*.
  • Pas dla pojazdów z wieloma pasażerami - pasy przeznaczone dla pojazdów przewożących kierowcę i jednego lub więcej pasażerów. Podobnie jak w przypadku środków transportu z klucza access=* mogą być tagowane z użyciem lanes:hov=*.
  • Inne pasy ruchu, na przykład używane tylko w godzinach szczytu w celu zmniejszenia ruchu.
  • Drogi prowadzące (wjazdowe lub wyjazdowe) na autostradę lub innego rodzaju drogę szybkiego ruchu. Pasy zezwalające na skręcanie dla dróg podrzędnych nie są brane pod uwagę. Zobacz turn=* by dowiedzieć się więcej o tagowaniu pasów skrętu.

Następujące pasy nie powinny być brane pod uwagę:


Informacje dla osób korzystających z danych
Wiele dróg nie zostało jeszcze otagowanych całkowitą liczbą pasów we wszystkich punktach, lecz ich liczbą na znacznych odległościach drogi. Dlatego lanes tag powinien być traktowany jako minimum wiedzy o ilości pasów, a nie o dokładnej jej liczbie.

Tagowanie rozszerzone

Pasy o innych kierunkach

Jeśli pasy na drodze prowadzącej w obu kierunkach nie są rozłożone równomiernie między dwoma kierunkami, klucze lanes:forward=* i lanes:backward=* mogą być użyte dodatkowo do tagu lanes. Klucz lanes:forward=* tyczy się pasów gdzie kierunek pasa jest równy kierunkowi linii/drogi na mapie OSM, natomiast klucz lanes:backward=* w kierunku przeciwnym.

Dla pasów, gdzie dozwolony jest ruch w obu kierunkach, na przykład do wymijania, istnieje na razie proponowana funkcja both_ways która udostępnia kod lanes:both_ways.

Niżej zamieszczone są przykłady użycia.

Pasy wydzielone dla konkretnych pojazdów

Liczba pasów zarezerwowanych dla konkretnych typów samochodów może być tagowana poprzez dodanie do klucza lanes: transport mode z klucz: access=*, na przykład: lanes:bus=1 oznacza pojedynczy pas przeznaczony dla autobusów. Jeżeli konieczne jest określenie kierunku tych pasów, dodajemy przyrostek: :forward lub :backward (podobnie jak w poprzednim zagadnieniu). Przykład: lanes:taxi:forward=1 określa pojedynczy pas zarezerwowany dla taksówek, o kierunku takim samym jak droga na mapie OSM.

Uwaga: Ta funkcja podająca ilość pasów może być używana dla pasów zarezerwowanych dla specyficznych pojazdów, a nie dla pojazdów które są do nich ograniczone. Jeżeli, na przykład pojazdy ciężarowe są ograniczone do używania jednego pasa, nie jest możliwe do tagowania tego poprzez: lanes:hgv=1, ponieważ będzie miało to zupełnie inne znaczenie niż np. lanes:psv=1, określający ilość pasów zarezerwowanych dla pojazdów takich jak taxi, bus, etc.. Ograniczenia dla pojazdów moga być tagowane poprzez użycie przyrostka: lanes, np. hgv:lanes=no|no|yes będzie ograniczał pojazdy ciężarowe do skrajnie prawego pasa.

Wąskie drogi

Istnieją drogi dwukierunkowe które są tak wąskie, że kierowcy pojazdów wymijających się muszą zwolnić w celu zachowania bezpiecznej odległości. Zaleca się w takim przypadku użycie tagu określającego szerokość jezdni: width=* (Uwaga: nie myl z maxwidth). Jeżeli szerokość znacząco się waha, należy określić minimalną szerokość jezdni. Jeżeli nie jest możliwe określenie dokładnej szerokości, oszacuj ją i użyj tagu: source:width=estimated, na przykład:

 width=4
 source:width=estimated

Czasami na wąskich drogach można spotkać "zatoczki" służące łatwiejszemu wymijaniu się pojazdów. Taguje się je używając: highway=passing_place. Nie wpływa to na sumowanie liczby pasów.

Uwaga: Niektórzy preferują tagowanie wąskich dróg dwukierunkowych używając: lanes=1.5. Zobacz dyskuję na temat tagowania. To tagowanie może stwarzać problemy dla użytkowników mapy.

Przykłady

Zdjęcie Tagowanie Opis
Residential.jpg lanes=2 Droga z dwoma pasami. Rozważ dodatkowe tagowanie: parking:lane=*.
Dscf0444 600.jpg lanes=2
Każdy kierunek osobno
Podwójna, dwupasmowa jezdnia (dwa pasy w jednym kierunku, dwa pasy w przeciwnym. Każdy z tagiem: oneway=yes ).
Narrow road.jpg width=4
source:width=estimated
Wąska, dwukierunkowa droga z oszacowaną szerokością 4m.
Scotland Kinlochewe SingleTrackRoad.jpg highway=passing_place w węźle Zatoczka do wymijania powinna być oznaczona poprzez: highway=passing_place w węźle.
HillsideRdCaversham.jpg lanes=3
lanes:forward=1
lanes:backward=1
Droga z trzema pasami, gdzie środkowy pas służy do skrętu. Używając proponowanego przedrostka :both_ways może być zredukowany do lanes=3 i lanes:both_ways=1, ponieważ pasów "w przód" i w kierunku przeciwnym jest tyle samo (ilość pasów "w przód" i w kierunku przeciwnym nie musi być szczególne zaznaczana).
Simpleuklanes middle.jpg lanes=5
lanes:forward=3
lanes:backward=2
Zakładając że droga na mapie OSM skierowana jest w prawo
Droga z pięcioma pasami, gdzie trzy pasy skierowane są na wprost (w tym samym kierunku co droga na mapie OSM). Pasy do skrętu powinny być tagowane poprzez: turn=* na drodze.

Założenia

Jeżeli dla dwukierunkowej drogi została podana tylko całkowita ilość pasów i liczba ta jest parzysta, zakłada się że pasy są rozłożone równomiernie w obu kierunkach.

Jezeli liczba pasów nie jest w ogóle określona, można założyć ich ilość nastepująco:

Tag(s) Ilość pasów
w dwóch kierunkach
Ilość pasów
w jednym kierunku
Uwagi
highway=residential
highway=tertiary
highway=secondary
highway=primary
2 1 Jeżeli rzeczywista liczba pasów jest zgodna z założeniem, najczęściej nie taguje się ilości pasów.
highway=service
highway=track
highway=path
1 1 Jeżeli rzeczywista liczba pasów jest zgodna z założeniem, najczęściej nie taguje się ilości pasów.
highway=motorway
highway=trunk
Zazwyczaj powinny być rysowane jako dwie oddzielne jezdnie 2 lub więcej Rzeczywista liczba pasów powinna być podawana zawsze. The actual number of lanes should always be tagged.

Otwarte kwestie

  • Tagowanie liczby pasów przeznaczonych dla pojazdów służb ratunkowych w danej chwili nie jest sprecyzowane. Istnieje propozycja w tym zagadnieniu.
  • Dla pasów biegnących w obu kierunkacha istnieje na razie tylko proponowany przyrostek :both_ways.

Wyświetlanie ilości pasów

  • Aby łatwo rozróżniać określone ilości pasów w JOSM'e, można użyć tego plugin'a na warstwie dróg:
	<layer name="lanes">
		<route color="#FF00FF">
			<pattern>
			(((lanes=10 | lanes=9 | lanes=8 | lanes=7) -oneway=yes) | ((lanes=6 | lanes=5 | lanes=4) oneway=yes))
			</pattern>
		</route>
		<route color="#FF0000">
			<pattern>
			((lanes=6 -oneway=yes) | (lanes=3 oneway=yes))
			</pattern>
		</route>
		<route color="#FF3F00">
			<pattern>
			(lanes=5 -oneway=yes)
			</pattern>
		</route>
		<route color="#FF7F00">
			<pattern>
			((lanes=4 -oneway=yes) | (lanes=2 oneway=yes))
			</pattern>
		</route>
		<route color="#FFBF00">
			<pattern>
			(lanes=3 -oneway=yes)
			</pattern>
		</route>
		<route color="#FFFF00">
			<pattern>
			(((lanes=2 | lanes=1) -oneway=yes) | (lanes=1 oneway=yes))
			</pattern>
		</route>
	</layer>

Powiązane tagi

Zobacz też