Pl:Key:lanes

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg lanes
Dscf0444 600.jpg
Opis
Całkowita liczba pasów ruchu dla pojazdów zmotoryzowanych. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Pasy jezdni
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

lanes=* – stosowany do określania całkowitej liczby pasów ruchu na drodze.

Opis

Do pasów opisywanych tym kluczem wlicza się:

  • Drogi ogólnego przeznaczenia, przystosowane dla pojazdów szerszych niż motocykl.
  • Drogi/pasy zarezerwowane dla pojazdów komunikacji miejskiej, taksówek lub pojazdów służb publicznych (PSV). Dodatkowo do całkowitej liczby należy dodać liczbę pasów przeznaczonych dla wyżej wymienionych pojazdów i odpowiednio je oznaczyć: lanes:psv=*, lanes:bus=* i lanes:taxi=*.
  • Pas dla pojazdów z wieloma pasażerami – pasy przeznaczone dla pojazdów przewożących kierowcę i jednego lub więcej pasażerów. Podobnie jak w przypadku środków transportu z klucza access=* mogą być tagowane z użyciem lanes:hov=*.
  • Inne pasy ruchu, na przykład używane tylko w godzinach szczytu w celu zmniejszenia ruchu.
  • Drogi prowadzące (wjazdowe lub wyjazdowe) na autostradę lub innego rodzaju drogę szybkiego ruchu. Pasy zezwalające na skręcanie dla dróg podrzędnych nie są brane pod uwagę. Zobacz turn=* by dowiedzieć się więcej o tagowaniu pasów skrętu.

Następujące pasy nie powinny być brane pod uwagę:


Informacje dla osób korzystających z danych
Wiele dróg nie zostało jeszcze otagowanych całkowitą liczbą pasów we wszystkich punktach, lecz ich liczbą na znacznych odległościach drogi. Dlatego tag lanes powinien być traktowany jako minimum wiedzy o liczbie pasów, a nie o dokładnej jej liczbie.

Tagowanie rozszerzone

Pasy o innych kierunkach

Jeśli pasy na drodze prowadzącej w obu kierunkach nie są rozłożone równomiernie między dwoma kierunkami, klucze lanes:forward=* i lanes:backward=* mogą być użyte dodatkowo do tagu lanes. Klucz lanes:forward=* tyczy się pasów gdzie kierunek pasa jest równy kierunkowi linii/drogi na mapie OSM, natomiast klucz lanes:backward=* w kierunku przeciwnym.

Dla pasów, gdzie dozwolony jest ruch w obu kierunkach, na przykład do wymijania, istnieje na razie proponowana funkcja both_ways która udostępnia kod lanes:both_ways.

Niżej zamieszczone są przykłady użycia.

Pasy wydzielone dla konkretnych pojazdów

Liczba pasów zarezerwowanych dla konkretnych typów samochodów może być tagowana poprzez dodanie do klucza lanes: transport mode z klucz: access=*, na przykład: lanes:bus=1 oznacza pojedynczy pas przeznaczony dla autobusów. Jeżeli konieczne jest określenie kierunku tych pasów, dodajemy przyrostek: :forward lub :backward (podobnie jak w poprzednim zagadnieniu). Przykład: lanes:taxi:forward=1 określa pojedynczy pas zarezerwowany dla taksówek, o kierunku takim samym jak droga na mapie OSM.

Uwaga: Ta funkcja podająca liczbę pasów może być używana dla pasów zarezerwowanych dla specyficznych pojazdów, a nie dla pojazdów które są do nich ograniczone. Jeżeli, na przykład pojazdy ciężarowe są ograniczone do używania jednego pasa, nie jest możliwe do tagowania tego poprzez: lanes:hgv=1, ponieważ będzie miało to zupełnie inne znaczenie niż np. lanes:psv=1, określający liczbę pasów zarezerwowanych dla pojazdów takich jak taxi, bus, etc.. Ograniczenia dla pojazdów moga być tagowane poprzez użycie przyrostka: lanes, np. hgv:lanes=no|no|yes będzie ograniczał pojazdy ciężarowe do skrajnie prawego pasa.

Wąskie drogi

Istnieją drogi dwukierunkowe które są tak wąskie, że kierowcy pojazdów wymijających się muszą zwolnić w celu zachowania bezpiecznej odległości. Zaleca się w takim przypadku użycie tagu określającego szerokość jezdni: width=* (Uwaga: nie myl z maxwidth). Jeżeli szerokość znacząco się waha, należy określić minimalną szerokość jezdni. Jeżeli nie jest możliwe określenie dokładnej szerokości, oszacuj ją i użyj tagu: source:width=estimated, na przykład:

 width=4
 source:width=estimated

Czasami na wąskich drogach można spotkać "zatoczki" służące łatwiejszemu wymijaniu się pojazdów. Taguje się je używając: highway=passing_place. Nie wpływa to na sumowanie liczby pasów.

Uwaga: Niektórzy preferują tagowanie wąskich dróg dwukierunkowych używając: lanes=1.5. Zobacz dyskuję na temat tagowania. To tagowanie może stwarzać problemy dla użytkowników mapy.

Przykłady

Zdjęcie Tagowanie Opis
Residential.jpg lanes=2 Droga z dwoma pasami. Rozważ dodatkowe tagowanie: parking:lane=*.
Dscf0444 600.jpg lanes=2
Każdy kierunek osobno
Podwójna, dwupasmowa jezdnia (dwa pasy w jednym kierunku, dwa pasy w przeciwnym. Każdy z tagiem: oneway=yes ).
Narrow road.jpg width=4
source:width=estimated
Wąska, dwukierunkowa droga z oszacowaną szerokością 4m.
Scotland Kinlochewe SingleTrackRoad.jpg highway=passing_place w węźle Zatoczka do wymijania powinna być oznaczona poprzez: highway=passing_place w węźle.
HillsideRdCaversham.jpg lanes=3
lanes:forward=1
lanes:backward=1
Droga z trzema pasami, gdzie środkowy pas służy do skrętu. Używając proponowanego przedrostka :both_ways może być zredukowany do lanes=3 i lanes:both_ways=1, ponieważ pasów "w przód" i w kierunku przeciwnym jest tyle samo (liczba pasów "w przód" i w kierunku przeciwnym nie musi być szczególne zaznaczana).
Simpleuklanes middle.jpg lanes=5
lanes:forward=3
lanes:backward=2
Zakładając że droga na mapie OSM skierowana jest w prawo
Droga z pięcioma pasami, gdzie trzy pasy skierowane są na wprost (w tym samym kierunku co droga na mapie OSM). Pasy do skrętu powinny być tagowane poprzez: turn=* na drodze.

Założenia

Jeżeli dla dwukierunkowej drogi została podana tylko całkowita liczba pasów i liczba ta jest parzysta, zakłada się że pasy są rozłożone równomiernie w obu kierunkach.

Jezeli liczba pasów nie jest w ogóle określona, można założyć ich liczbę nastepująco:

Tag(s) Liczba pasów
w dwóch kierunkach
Liczba pasów
w jednym kierunku
Uwagi
highway=residential
highway=tertiary
highway=secondary
highway=primary
2 1 Jeżeli rzeczywista liczba pasów jest zgodna z założeniem, najczęściej nie taguje się liczby pasów.
highway=service
highway=track
highway=path
1 1 Jeżeli rzeczywista liczba pasów jest zgodna z założeniem, najczęściej nie taguje się liczby pasów.
highway=motorway
highway=trunk
Zazwyczaj powinny być rysowane jako dwie oddzielne jezdnie 2 lub więcej Rzeczywista liczba pasów powinna być podawana zawsze. The actual number of lanes should always be tagged.

Otwarte kwestie

  • Tagowanie liczby pasów przeznaczonych dla pojazdów służb ratunkowych w danej chwili nie jest sprecyzowane. Istnieje propozycja w tym zagadnieniu.
  • Dla pasów biegnących w obu kierunkacha istnieje na razie tylko proponowany przyrostek :both_ways.

Wyświetlanie liczby pasów

  • Aby łatwo rozróżniać określone liczby pasów w JOSM, można użyć tego wtyczki na warstwie dróg:
	<layer name="lanes">
		<route color="#FF00FF">
			<pattern>
			(((lanes=10 | lanes=9 | lanes=8 | lanes=7) -oneway=yes) | ((lanes=6 | lanes=5 | lanes=4) oneway=yes))
			</pattern>
		</route>
		<route color="#FF0000">
			<pattern>
			((lanes=6 -oneway=yes) | (lanes=3 oneway=yes))
			</pattern>
		</route>
		<route color="#FF3F00">
			<pattern>
			(lanes=5 -oneway=yes)
			</pattern>
		</route>
		<route color="#FF7F00">
			<pattern>
			((lanes=4 -oneway=yes) | (lanes=2 oneway=yes))
			</pattern>
		</route>
		<route color="#FFBF00">
			<pattern>
			(lanes=3 -oneway=yes)
			</pattern>
		</route>
		<route color="#FFFF00">
			<pattern>
			(((lanes=2 | lanes=1) -oneway=yes) | (lanes=1 oneway=yes))
			</pattern>
		</route>
	</layer>

Powiązane tagi

Zobacz też