Pl:Tag:highway=residential

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = residential
(droga = lokalna)
Residential.jpg
Opis
Droga o znaczeniu lokalnym. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-highway residential.png
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Implikuje
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

highway=residential – tag stosowany do oznaczania dróg o charakterze lokalnym, najczęściej znajdujących się na lub w pobliżu terenów zamieszkałych, ale nie będącymi strefami zamieszkania i niepełniących funkcji dróg łączących miejscowości.

Warto zauważyć, że może być nieutwardzona.

Opis obiektu

Gdzie użyć tagów residential, unclassified i living_street:

  • residential – ulica lub droga generalnie używana jedynie przez ludzi mieszkających lub pracujących w danej okolicy, nieprzeznaczoną do ruchu tranzytowego. Np. drogi na osiedlach, w strefach 30 km/h, drogi boczne na wsiach
  • unclassified – droga czwartorzędna. Drogi te są zazwyczaj najmniej istotnymi w hierarchii łącznikami sieci dróg i łączą między sobą wsie, osady i przysiółki.
  • living_street – ulica w strefie zamieszkania oznaczonej znakami D-40/D-41

Mapowanie

ElementWay.png

Zaznaczamy linię przedstawiającą drogę lokalną i dodajemy tag highway=residential oraz opcjonalnie tag name=*.

Dodatkowe oznaczenia

Zobacz też