Pl:Key:source:maxspeed

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg source:maxspeed
(żródło:maksprędkość)
Zeichen 282 - Ende sämtlicher Streckenverbote, StVO 1970.svg
Opis
Zawiera źródło wprowadzonego ograniczenia prędkości Edit or translate this description.
Grupa: Źródła danych
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

source:maxspeed=* - zawiera źródło wprowadzonego do OSM ograniczenia prędkości określonego w maxspeed=* w celu weryfikacji/globalnych modyfikacji. Źródłem może być znak drogowy z ograniczeniem przedstawionym liczbowo, informacje określone w lokalnych przepisach, dotyczące obszarów, na których obowiązuje ograniczona prędkość, itp.

Wartości

Zobacz też: ograniczenia prędkości
  • sign (gdzie ograniczenie prędkości przedstawione jest z wykorzystaniem znaku drogowego B-33)
  • markings (gdzie ograniczenie prędkości przedstawione jest na namalowanych znakach poziomych)
  • <country_code>:<context> (gdzie ograniczenie prędkości określone jest na podstawie context, np. urban dla obszaru zabudowanego, rural dla terenów poza obszarami zabudowanymi, motorway dla autostrad)

Na drogach wewnątrz strefy ograniczonej prędkości (znak B-43) należy użyć następującego tagowania:

Powszechnie używane wartości:

wartość odpowiednik liczbowy
PL:motorway 140
DE:rural 100
DE:urban 50
GB:motorway 70 mph
GB:nsl_dual 70 mph
GB:nsl_single 60 mph