Pl:Key:source:maxspeed

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg source:maxspeed
(żródło:maksprędkość)
Zeichen 282 - Ende sämtlicher Streckenverbote, StVO 1970.svg
Opis
Zawiera źródło wprowadzonego ograniczenia prędkości Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupa: adnotacje
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 8
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

source:maxspeed=* - zawiera źródło wprowadzonego do OSM ograniczenia prędkości określonego w maxspeed=* w celu weryfikacji/globalnych modyfikacji. Źródłem może być znak drogowy z ograniczeniem przedstawionym liczbowo, informacje określone w lokalnych przepisach, dotyczące obszarów, na których obowiązuje ograniczona prędkość, itp.

Wartości

Zobacz też: ograniczenia prędkości
  • sign (gdzie ograniczenie prędkości przedstawione jest z wykorzystaniem znaku drogowego B-33)
  • markings (gdzie ograniczenie prędkości przedstawione jest na namalowanych znakach poziomych)
  • <country_code>:<context> (gdzie ograniczenie prędkości określone jest na podstawie context, np. urban dla obszaru zabudowanego, rural dla terenów poza obszarami zabudowanymi, motorway dla autostrad)

Na drogach wewnątrz strefy ograniczonej prędkości (znak B-43) należy użyć następującego tagowania:

Powszechnie używane wartości:

wartość odpowiednik liczbowy
PL:motorway 140
DE:rural 100
DE:urban 50
GB:motorway 70 mph
GB:nsl_dual 70 mph
GB:nsl_single 60 mph