Cs:Key:source:maxspeed

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg source:maxspeed
Zeichen 282 - Ende sämtlicher Streckenverbote, StVO 1970.svg
Popis
Obsahuje zdroj omezení rychlosti, buď dopravní značkou, nebo kontextem (standardní omezení), nebo zónou omezení rychlosti. Show/edit corresponding data item.
Skupina: anotace
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

Značka source:maxspeed=* obsahuje zdroj maximální rychlosti, která je zapsaná v maxspeed=* aby pomohla ověřitelnosti. Může to být dopravní značka, nebo 'zónou' ze které se dá odpovídající rychlostní omezení odvodit za znalosti místních dopravních předpisů.

Jak mapovat

Viz také: Speed limits
  • sign (tam, kde je omezení rychlosti dané numerickou dopravní značkou.)
  • markings (tam, kde je omezení rychlosti dané nakreslenými značkami na vozovce.)
  • <country_code>:<context> (tam, kde je omezení rychlosti dané odpovídajícím kontextem, například: urban - město / rural - venkov / motorway - dálnice / atd. a není zde žádná dopravní značka s omezením rychlosti)

Nepoužívejte <country_code>:<context> v místech, kde je dopravní značka, která předepisuje stejnou maximální rychlost jako je výchozí.

Příklady

Městská ulice v Itálii bude označena:

Tam, kde je omezení rychlosti dané zvláštním omezením s pomocí dopravních značek na koncích oblasti, se může značit následovně:

Další (méně vhodné) varianty

  • maxspeed=30 a source:maxspeed=DE:zone - navrhována v diskusi na mailing listu zde je potřebný odkaz (použito 5 779 k březnu 2017)
  • maxspeed=30 a source:maxspeed=zone - navrhováno na diskusní stránce (analogicky k jiným hodnotám nezávislým na zemi a rychlosti jako třeba sign a markings) (použití stagnuje, 1 800 k březnu 2017)

Výjimky v různých zemích

V některých oblastech nejsou výchozí maximální rychlosti stejné v celé zemi, v těchto případech jednoduše použijte přesnější kódy odkazující na tyto oblasti.

Belgie

Mají dva regiony (různé výchozí maximální rychlosti mimo města) Flandry a Valonsko s těmito ISO kódy: source:maxspeed=BE-WAL:... a source:maxspeed=BE-VLG:...

Často používané hodnoty

hodnota source:maxspeed hodnota maxspeed
AT:urban
BE:urban 50
BE:zone 30
BE:motorway 120
BE:zone30 30
BE:rural 70
BE:school 30
CZ:motorway 130
CZ:motorroad 110
CZ:rural 90
CZ:urban 50
DE:motorway
DE:rural 100
DE:urban 50
FR:motorway 130 /110 (za deště)
FR:rural 90
FR:urban 50
IT:rural 90
IT:motorway 130
IT:urban 50
JP:nsl 60
JP:express 100
LT:rural 90
LT:urban 50
NO:rural 80
NO:urban 50
ON:urban 50
ON:rural 80
PT:motorway 120
PT:rural 90
PT:trunk 100
PT:urban 50
RO:motorway 130
RO:rural 90
RO:trunk 100
RO:urban 50
RU:living_street 20
RU:urban 60
RU:rural 90
RU:motorway 110
GB:motorway 70 mílí/h
GB:nsl_dual 70 mílí/h
GB:nsl_single 60 mílí/h
UA:living_street 20
UA:urban 50
UA:rural 90
UA:trunk 110
UA:motorway 130
UK:motorway 70 mílí/h
UK:nsl_dual 70 mílí/h
UK:nsl_single 60 mílí/h
UZ:living_street 30
UZ:urban 70
UZ:rural 100
UZ:motorway 110

Poznámka o použití v Británii

Někteří mappeři používají klíč source:maxspeed=* pro označení zdroje informace stejně jako u jiných značek ve tvaru source:*. Ve Velké Británii dlouhotrvající diskuse na toto téma v mailing listu talk-gb vedla ke shodě o používání source:maxspeed=* pro zdroj dat (survey, Open Data, atd.) a klíče maxspeed:type=* pro informaci popsanou na této stránce. Toto použití je více ve shodě s obecným způsobem značení. Také rozhodl konflikt o tom, jak značit národní omezení rychlosti, která nejsou značená dopravní značkou.