Vi:Tag:highway=residential

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = residential
Ngõ.jpg
Thông tin
Đường trong khu dân cư (không phải ngõ, ngách), không có dải phân cách hoặc có dải phân cách không liền, màu trắng. Sửa hoặc dịch lời miêu tả này.
Kết xuất trong OSM Carto
Rendering-highway residential.png
Nhóm: Highways
Có thể áp dụng vào các phân tử
should not be used on nodesmay be used on waysshould not be used on areasshould not be used on relations (except multipolygon relations)
Ngụ ý
Kết hợp hữu ích
Xem thêm
Trạng thái: đang sử dụng trên thực tế

a pen and a ruler laying across each other

This page is a work in progress! The content is likely incomplete, inaccurate or empty.Giúp dịch này sang Tiếng Việt!