Vi:Tag:highway=residential

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = residential
Ngõ.jpg
Miêu tả
Đường trong khu dân cư (không phải ngõ, ngách), không có dải phân cách hoặc có dải phân cách không liền, màu trắng. Sửa hoặc dịch lời miêu tả này.
Nhóm: Highways
Có thể áp dụng vào các phân tử
should not be used on nodesmay be used on waysshould not be used on areasshould not be used on relations
Ngụ ý
Kết hợp hữu ích
Xem thêm
Trạng thái: phê chuẩn

Wikidata