Vi:Tag:highway=tertiary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = tertiary
Phohanggai.jpg
Thông tin
Đường xã và đường đô thị tương đương (cấp phường và liên phường), thường có dải phân cách đứt nét màu vàng. Sửa hoặc dịch lời miêu tả này.
Kết xuất trong OSM Carto
Rendering-highway tertiary carto.png
Nhóm: highways
Có thể áp dụng vào các phân tử
should not be used on nodesmay be used on waysshould not be used on areasshould not be used on relations (except multipolygon relations)
Ngụ ý

access=yes

Kết hợp hữu ích
Trạng thái: phê chuẩnPage for proposal

Nhận biết

  • Lưu lượng giao thông trung bình hoặc thấp.
  • Thường có 2 làn ngược chiều, được phân cách bằng dải phân cách đứt nét màu vàng.
  • Đường nhỏ, có biển chỉ dẫn đề "Phố..." hoặc "Đường..." (Trừ một số đường lớn ngoại lệ được chỉ dẫn là "phố", v.d: Phố Nhổn).