Pl:Tag:highway=tertiary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = tertiary
(droga = trzeciorzędna)
OHZ-K3-Werschenrege.jpg
Opis
Droga łącząca mniejsze miasta, większe wsie, osiedla miasta. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-highway tertiary carto.png
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Implikuje
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzony

Znacznik highway=tertiary ("droga trzeciorzędna") służy do oznaczania dróg leżących poza główną siecią drogową, ale ważnych w skali lokalnej. Drogi takie często łączą ze sobą mniejsze miasta, większe wsie lub istotne części większych miast.

Użycie

Poza obszarami miejskimi drogi trzeciorzędne są drogami łączącymi mniejsze miasta place=town lub większe wsie place=village.
W przypadku trudniej przejezdnych, łączących miejscowości dróg, należy rozważyć użycie highway=unclassified.

W obrębie średnich i dużych miast, drogi trzeciorzędne łączą lokalne centra o dużej aktywności lub większe osiedla. Służą także do przeniesienia ruchu z węższych i spokojniejszych ulic (reprezentowane przez tag highway=residential lub highway=unclassified) na drogi regionalne highway=secondary i highway=primary.

W hierarchii dróg mogą być określane jako drogi zbiorcze, lub rozprowadzające[1]

Uwagi

  • Klasyfikacja urzędowa, w zależności od danego kraju, nie zawsze się pokrywa z przyjętymi oznaczeniami w OSM. W Polsce często te drogi są utrzymywane przez gminy.

Mapowanie

Mapujemy trzeciorzędne drogi jak każde inne highway=* rysując prostą way drogę wzdłuż śladu GPS lub pośrodku drogi, jeśli rysujemy według zdjęć satelitarnych; i oznaczamy ją tagiem highway=tertiary. Aby opisać drogę bardziej szczegółowo, dodajemy więcej znaczników.

Zobacz też

Przypisy

  1. The UK Government Planning Portal Glossary definiuje je jako "Drogi, które rozdzielają ruch samochodowy i komunikację autobusową w ramach głównych dróg na terenach mieszkalnym, oraz handlowych i przemysłowych terenach zabudowanych"