Pl:Tag:highway=tertiary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = tertiary
(droga = trzeciorzędna)
OHZ-K3-Werschenrege.jpg
Opis
Droga łącząca mniejsze miasta, większe wsie, osiedla miasta. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-highway tertiary carto.png
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Implikuje
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

Znacznik highway=tertiary ("droga trzeciorzędna") służy do oznaczania dróg leżących poza główną siecią drogową, ale ważnych w skali lokalnej. Drogi takie często łączą ze sobą mniejsze miasta, większe wsie lub istotne części większych miast.

Użycie

Poza obszarami miejskimi drogi trzeciorzędne są drogami łączącymi mniejsze miasta place=town lub większe wsie place=village.
W przypadku trudniej przejezdnych, łączących miejscowości dróg, należy rozważyć użycie highway=unclassified.

W obrębie średnich i dużych miast, drogi trzeciorzędne łączą lokalne centra o dużej aktywności lub większe osiedla. Służą także do przeniesienia ruchu z węższych i spokojniejszych ulic (reprezentowane przez tag highway=residential lub highway=unclassified) na drogi regionalne highway=secondary i highway=primary.

W hierarchii dróg mogą być określane jako drogi zbiorcze, lub rozprowadzające[1]

Uwagi

  • Klasyfikacja urzędowa, w zależności od danego kraju, nie zawsze się pokrywa z przyjętymi oznaczeniami w OSM. W Polsce często te drogi są utrzymywane przez gminy.

Mapowanie

Mapujemy trzeciorzędne drogi jak każde inne highway=* rysując prostą way drogę wzdłuż śladu GPS lub pośrodku drogi, jeśli rysujemy według zdjęć satelitarnych; i oznaczamy ją tagiem highway=tertiary. Aby opisać drogę bardziej szczegółowo, dodajemy więcej znaczników.

Zobacz też

Przypisy

  1. The UK Government Planning Portal Glossary definiuje je jako "Drogi, które rozdzielają ruch samochodowy i komunikację autobusową w ramach głównych dróg na terenach mieszkalnym, oraz handlowych i przemysłowych terenach zabudowanych"