Pl:Key:smoothness

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg smoothness
(gładkość)
Jena Track roots.jpg
Opis
Oznaczenie systemu klasyfikacji w odniesieniu do fizycznej nawierzchni dróg, dla pojazdów kołowych, szczególnie dotyczącej regularności nawierzchnia i jej płaskości. Edit or translate this description.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Wikidane
Status: zaakceptowany

smoothness=* - służy do dodania systemu klasyfikacji w odniesieniu do fizycznej nawierzchni dróg, dla pojazdów kołowych, szczególnie dotyczącej regularności nawierzchni i jej płaskości.

Użyteczność drogi przez określony typ pojazdu oznacza, że pojazd może przemierzać drogę bez istotnego ryzyka uszkodzenia (np. podwozie pojazdu / układu napędowego) lub szkody (np. przez wypadnięcie z drogi).

Znacznik ten może być stosowany do wszystkich przejezdnych dróg i obszarów: highway=*, parkingów, plaż, ...

Typ drogi tracktype=* jest również ważną funkcją określającą nawierzchnię drogi, odnosząc się do jej powierzchni, niezależnie od kształtu.

surface=* odnosi się do materiału nawierzchni drogi, a czasem do struktury materiału. To może sugerować czasami gładkość nawierzchni, ale ponieważ sama powierzchnia materiału lub jego struktura może wykazywać różne kształty, to nadal zaleca się dodać tag smoothness=*.

Użycie

Znacznik ten nie jest renderowany na www.openstreetmap.org ale na Hiking/openhikingmap i Motorcycle map of Romania używają surface i smoothness, aby przedstawić rzeczywisty stan dróg.

Do zastosowania w krajach rozwijających, model HDM wykorzystuje pewne wartości z smoothness=*, aby pomóc zdefiniować jakość dróg. patrz: Humanitarian_OSM_Tags/smoothness

Wartości

Klucz Wartość Element Komentarz Rendering Zdjęcie
smoothness excellent linia obszar doskonała - (thin_rollers) wrotki, deskorolki i wszystkie niżej). Highway secondary-photo.jpg
smoothness good linia obszar dobra - (thin_wheels) rowery wyścigowe i wszystko poniżej. Bus prumyslova.jpg
smoothness intermediate linia obszar przeciętna - (wheels) rowery miejskie, samochody sportowe, wózek inwalidzkie, skutery i wszystkie poniżej. Map feature ford.jpg
smoothness bad linia obszar zła - (robust_wheels) rowery górskie, normalne samochody, ryksze i wszystko poniżej. Smoothnessverybad.jpg
smoothness very_bad linia obszar bardzo zła - (high_clearance) samochody z wysokim prześwitem, lekkie, nie uprawnione do jazdy po drogach i wszystko poniżej. Mountain-track1.jpg
smoothness horrible linia obszar okropna - (off_road_wheels) ciężkie, nie uprawnione do jazdy po drogach i wszystko poniżej. Jena Trackexample profile.jpg
smoothness very_horrible linia obszar bardzo okropna - (specialized_off_road_wheels) ciągniki, ATV, tankowce, pojazdy do jazdy próbnej, rowery górskie i wszelkiego rodzaju pojazdów poza drogami (patrz także: mtb:scale=*) Mountain-track5.jpg
smoothness impassable linia obszar nie do przebycia - żadne pojazdy kołowe (patrz także sac_scale=*) Smoothness impassable.JPG

Uwaga: Zdjęcia są tylko przykładem! Ponieważ gładkość powinna być oceniana wyłącznie w oparciu o to, czy droga jest użyteczna dla pojazdów wymienionych powyżej.
To jest tylko moja opinia: jako użytkownik pewnej drogi lub ścieżki jestem tylko zainteresowany, czy mogę jechać na tej drodze, czy nie.

Obecnie dyskusja o jakości każdej wartości dla tego tagu jest na angielskiej wiki. Może to nawet doprowadzić do zmian w poszczególnych wartościach. (Patrz: Dyskusja (en))

Kontrowersje

Jak wynika z dyskusji na listach dyskusyjnych, znaczna część społeczności OSM nie lubi tego tagu, bazując na wytycznych z Verifiability.
Proszę spojrzeć na stronę dyskusji i listę dyskusyjną (początek od [1], do [2]) i przemyśleć to.
Jak zawsze na OSM, możesz używać tego tagu w sposób jaki chcesz!
Użyj strony Talk:Proposed features/Smoothness w dyskusji na temat kontrowersyjnych szczegółów.
Pomóż nam poprawić znakowanie dróg, zamieszczając konstruktywne komentarzy na stronie Proposed_features/surface_unification.

  • Tag może być bardziej weryfikowalny przez zmiany wartości dla thin_rollers, thin_wheels, wheels, robust_wheels, high_clearance, off_road_wheels i specialized_off_road_wheels. (Patrz Proposed_features/usability)

Zobacz też