Pl:Key:turn

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg turn
(skręt)
Zeichen 209-20.svg
Opis
Określenie kierunku, w którym dana droga czy ścieżka skręca. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Status: zatwierdzonyPage for proposal

turn=* - służy do oznaczania kierunku, w którym dana droga czy ścieżka skręca.

Opis obiektu

Stosowany jest w segmencie drogi od pierwszego wskazania przez oznakowanie drogi, drogowskazu lub podobnego oznakowania, do skrzyżowania lub zakończenia połączenia. Jeśli zamiast tego chcemy określić prawne ograniczenia skrętu, należy zapoznać się z artykułem o relacjach restrykcyjnym.

Wartości

Uwaga: W poniższej tabeli mamy tylko kilka przykładów dla oznakowania dróg i drogowskazów.
Jeśli znasz odpowiednią grafiką związaną z tym tematem, możesz dodać go do tabeli.

Wartość Opis Przykładowe oznakowanie drogi Przykładowy znak drogowy
left skręt (tylko) z lewo Richtungspfeil Links.jpg Left only.svgFrance road sign B21c2.svgFrance road sign B21-2.svg
right skręt (tylko) w prawo Richtungspfeil Rechts.jpg Zeichen 209-20.svg
slight_left lekki skręt (tylko) w lewo
slight_right lekki skręt (tylko) w prawo
sharp_left ostry skręt (tylko) w lewo
sharp_right ostry skręt (tylko) w prawo
merge_to_left ta droga łączy się (tylko) z pasem na lewo od niego Merge To Left.svg US "lane reduction ahead sign" signRight lane ends, one lane remaining on the left, shown with one lane of oncoming traffic
merge_to_right ta droga łączy się (tylko) z pasem na prawo od niego Vorankündigungspfeil.svg US "lane ends" signFahrbahn 2.pngFrance road sign C28-3.svg
through (tylko) prosto Richtungspfeil Geradeaus.jpg France road sign B21b.svgStraight only.svg
reverse zawrócenie/U-turn (tylko)
slide_left slide to left RU road sign 5.15.2 K.svg RU road sign 5.15.2 H.svg
slide_right slide to right RU road sign 5.15.2 I.svg RU road sign 5.15.2 D.svg
turn=left;through (tylko) w lewo lub na wprost France road sign B21d2.svg
none nic nie wskazuje na zmianę kierunku z tego pasa.

Stosowane przede wszystkim dla lepszej czytelności w przypadku wielu pasów.

Jeżeli stosujemy więcej niż jedno oznaczenie, oddzielamy różne wartości średnikiem.

Oznaczenie skrętu w zależności od pasa ruchu

turn:lanes=*

Zwykle oznaczenia skrętu różnią się w zależności od pasa ruchu. Aby określić te wskazania dla każdego pasa ruchu, sufix :lanes do turn jest używany.
Więcej informacje na temat wartości dla turn:lanes: jest w Pl:Lanes.

W skrócie:

  • Zmiana na turn:lanes=*
  • Patrz na drogę zgodnie z kierunkiem (strzałką) OSM drogi.
  • Dodaj wartości pasów jezdni do wartości, zaczynając od lewego skrajnego pasa ruchu, a kończąc na prawym. Oddzielić wartości dla "lane" za pomocą "|" (kreski pionowej).

Jeśli chcemy opisać jedynie pasy w jednym kierunku, stosujemy tag turn:lanes:forward=* lub turn:lanes:backward=*.
turn:lanes:forward=* opisuje tylko skręt na pasach ruchu w tym samym kierunku co wektory OSM-way.
turn:lanes:backward=* opisuje tylko skręt na pasach ruchu w przeciwnym kierunku co wektory OSM-way; robiąc to w ten sposób, patrz na drogę w kierunku przeciwnym do wektora OSM-way.

Przykład dla drogi jednokierunkowej

Trzy pasy ruchu na jednej drodze,
gdzie lewy pas przeznaczony jest do skrętu w lewo, prawy pas przeznaczony do skrętu w prawo i pas środkowy przeznaczony do jazdy na wprost do następnego skrzyżowania.

 turn:lanes=left|through|right

Przykład dla drogi dwukierunkowej

Dwa pasy ruchu na jezdni dwukierunkowej.
Pasy ruchu, w tym samym kierunku jazdy, co wektor OSM-way są uważane za "forward" (do przodu), a pozostałe "backward" (do tyłu).
Prawa strona jezdni, zgodnie z wektorem OSM-way, ma pas jezdni przeznaczony do skrętu w lewo a prawy pas jezdni do jazdy na wprost i również do skrętu w prawo.
Lewa strona jezdni, w kierunku przeciwnym do wektora OSM-way, ma pas jezdni przeznaczony do jazdy na wprost, a prawy pas do skrętu w prawo i na wprost.

 turn:lanes:forward=left|through;right
 turn:lanes:backward=through|through;right

Autostrady z zjazdem i wjazdem

Poniższy przykład pokazuje autostradą z zjazdem i wjazdem.

TurnExample6.svg lanes=3
TurnExample5.svg lanes=4
turn:lanes=none|none|none|merge_to_left
TurnExample4.svg lanes=3 (lanes=1 on ramp roads)
TurnExample3.svg lanes=4
turn:lanes=none|through|through|slight_right
TurnExample2.svg lanes=3
turn:lanes=none|none|through;slight_right
destination:lanes=A|A|B
TurnExample1.svg
 
A3-Ring-StevensWoluwe.jpg Klettenberg, Köln, Germany - panoramio.jpg lanes=4
turn:lanes=through|through|through|slight_right

Zobacz też