Uk:Key:turn

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg turn
Zeichen 297.svg
Опис
Ключ turn використовується для зазначення напрямку руху по смузі Show/edit corresponding data item.
Група: Властивості
Застосовується до цих елементів
точки не можна позначати цим теґомлінії можна позначати цим теґомполігони не можна позначати цим теґомзв’язки не можна позначати цим теґом
Статус: затвердженийPage for proposal

Опис

Ключ turn=* використовується для зазначення позначеного напрямку руху. Переважно ключ використовується разом із суфіксом lanes (turn:lanes=*) для позначення напрямку руху по смугах перед перехрестями. Хоча розмітка на смугах є найбільш очевидним методом вказівки напрямків руху, ключ turn=* можна використовувати в будь-якій ситуації, коли потрібно позначити маневр, або він іншим чином передбачається дорожньою розміткою.

У випадку де ключа turn=* недостатньо для коректного позначення напрямку проїздів перехресть (де є складні зʼєднання смуг або маневри, або де вказаний напрямок не відповідає фактичному з’єднанню смуг) може бути доданий звʼязок Relation:connectivity, для позначення взаємозвʼязків між смугами.

Позначення напрямку руху по смугах

Відсутність позначеного напрямку руху по смузі не означає, що рух в якомусь напрямку є забороненим. Однак треба керуватись здоровим глуздом та правилами дорожнього руху, бо повертати праворуч з крайньої лівої смуги, перетинаючи одну чи більше смуг, в більшості випадків не дозволяється та може призвести до аварії.

Перед перехрестям, там де застосовуються turn=* та turn:lanes=*, за наявності заборон для виконання маневрів використовуються настанови зазначені за допомогою знаків, які представляються в даних звʼязками Uk:Relation:restriction. turn:lanes=* не є заміною цих звʼязків, а лише додатковими даним, які дозволяють конкретизувати напрямок руху по кожній конкретній смузі.

Розмітка, знаки та їх інтерпретація

Форма та спосіб позначення напрямку руху значно відрізняються в різних юрисдикціях і навіть у межах однієї мережі доріг. Напрямок руху може бути зазначений за допомогою різноманітних засобів, включаючи забороні знаки (3.1, 3.22, 3.23, 3.24), наказові знаки (4.1 – 4.6), інформаційно-вказівні знаки (5.16 – 5.19.3) дорожню розмітку (1.18), геометрію дороги чи іншу дорожню розмітку.

Інші випадки трактування розмітки та знаків

Не завжди стрілки на поверхні дорожнього полотна можуть інтерпретуватись як напрямок руху по смугах. Натомість вони використовуються як покажчик загального напрямку руху (одностороннього руху), тож використання теґу turn:lanes=* в таких випадках є недоречним:

Знаки зі стрілками позначають також небезпечні повороти, де стрілка вказує напрямок повороту, для таких випадків застосовуються теґи traffic_sign=* та hazard=*.

Як мапити

Лінії

Ключ turn=* використовується на лініях:

  • від – починаючи з місця появи дорожньої розмітки, першого дорожнього знаку чи іншої відповідної позначки, включаючи суцільні лінії, що відділяють смуги руху одну від одної.
  • до – до перехрестя, чи місця злиття доріг.

Позначення за напрямком руху

На дорогах з двостороннім рухом, напрямки руху по смугах позначаються у відповідності за напрямком лінії-ОСМ використовуючи суфікси turn:forward=* та turn:backward=*. Ключ із суфіксом turn:both_ways=* використовується для явного зазначення руху, що відбувається в обох напрямках.

Дороги з одностороннім рухом

Зазвичай нема потреби застосовувати суфікс напрямку до ключа, доріг з одностороннім рухом. Використання префікса напрямку на дорозі з одностороннім рухом, як правило, обмежується ситуаціями, коли існують обмеження щодо транспортного засобу або відбувається чергування напрямку руху на дорозі.

Позначення напрямку руху по смугах

Там де напрямок руху по смугах відрізняється один від іншого, застосовується суфікс :lanes. Дивіться Lanes.
  • Ключ набуває вигляду turn:lanes=*.
  • Напрямок руху визначається за напрямком лінії-ОСМ.
  • Значення зазначаються зліва на право з точки зору напрямку руху по дорозі та розділяються вертикальною рискою |.
Позначення напрямку руху по смухах в залежності від напрямку лінії-ОСМ
Суфікси напрямків лінії та напрямків руху по смугах можна комбінувати, щоб визначити точний напрямок руху по смугах: turn:lanes:backward=*, turn:lanes:forward=* та turn:lanes:both_ways=*
Використовуючи суфікс :lanes, кількість значень, розділених вертикальними рисками (|) має відповідати кількості смуг, зазначених в значені теґу lanes=* кожному напрямку.

Один напрямок для всіх смуг

Ключ turn=* може також використовуватись без суфікса :lanes, щоб вказати напрямок руху для всіх смуг на дорозі. Такий підхід є менш поширеним на відміну від варіанту з суфіксом turn:lanes=*.
Більшість програм редакторів використовує теґ turn:lanes=* навіть у випадках, коли напрямок всіх смуг є однаковим, або за наявності.
turn=*
turn:forward=*
turn:backward=*
turn:both_ways=*
turn:both_ways:forward=*
turn:both_ways:backward=*
turn:lanes=*
turn:lanes:forward=*
turn:lanes:backward=*


Значення

Різномаїття напрямків, які можна позначити за допомогою ключа turn:

Ці значення можуть використовуватися самі по собі: щоб вказати, що смуга або дорога має лише певний напрямок; або в поєднанні з іншими значеннями для створення докладного опису напрямків руху по смугах.

Якщо ви вказуєте кілька значень, значення для кожної окремої смуги відділяються за допомоги вертикальної риски |, а підмножина напрямків руху по одній смузі розділяється крапкою з комою ;. turn:lanes=a1;a2|b1;b2 – дві смуги розділені вертикальною рискою, а парні значення для кожної смуги – крапкою з комою.

Значення Опис Приклад розмітки Приклад знаків
none, або (нічого) На смузі немає розмітки, яка б вказувала дозволений напрямок руху.

Пусте знечення можна вказати за допомогою слова none, наприклад, ||right є еквівалентом none|none|right. Обидва варіанти є вірними, дехто з маперів надає перевагу явному позначенню із застосуванням слова none для спрощення сприйняття.

N/A N/A
left дозволено лише поворот ліворуч Richtungspfeil Links.jpg France road sign B21c2.svgFrance road sign B21-2.svgMUTCD R3-7L.svgMUTCD-PR R3-7(I).svg
slight_left плавний поворот ліворуч
sharp_left крутий поворот ліворуч
through рух тільки прямо Richtungspfeil Geradeaus.jpg France road sign B21b.svg
right дозволено лише поворот праворуч Richtungspfeil Rechts.jpg France road sign B21c1.svgFrance road sign B21-1.svgMUTCD R3-7R.svgMUTCD-PR R3-7(D).svg
slight_right плавний поворот праворуч Autobahnkreuz A24 - A10 bei Potsdam - Leipzig - geo.hlipp.de - 3191 crop.jpg
sharp_right крутий поворот праворуч
reverse тільки для розвороту U turn A2 Lithuania.JPG
merge_to_left злиття з основним трафіком ліворуч, зазвичай в кінці смуг для розгону US "right lane ends" sign
merge_to_right злиття з основним трафіком праворуч, зазвичай в кінці смуг для розгону US "left lane ends" signFahrbahn 2.pngFrance road sign C28-3.svgNederlands verkeersbord L5.svg

Комбінування значень

left;through дозволені напрямки руху ліворуч та прямо Turn-left-through.png
through;right дозволені напрямки руху прямо та праворуч Turn-through-right.png

Інші значення, що рідко застосовуються

Складніші або унікальні випадки можна замапити використовуючи ці теґи.

Наприклад turn:lanes=slight_left|slight_left;slide_right|slight_right використовувався лише раз, це, мабуть, єдиний випадок застосування теґів, що містять "slide" значені ключа turn:lanes=*[1].

slide_left переміститись ліворуч. Примітка: це новий теґ, який майже ніколи не використовується. Ви можете створити подібний теґ із більш відповідною назвою
slide_right переміститись праворуч. Примітка: це новий теґ, який майже ніколи не використовується. Ви можете створити подібний теґ із більш відповідною назвою


Приклади

Позначення напрямків руху на зʼїзді/виїзді на автомагістралі

В цьому прикладі розглядається автомагістраль зі зʼїздом та виїздом.

TurnExample6.svg lanes=3
TurnExample5.svg lanes=4
turn:lanes=none|none|none|merge_to_left
TurnExample4.svg lanes=3 (lanes=1 on ramp roads)
TurnExample3.svg lanes=4
turn:lanes=none|through|through|slight_right
TurnExample2.svg lanes=3
turn:lanes=none|none|through;slight_right
destination:lanes=A|A|B
TurnExample1.svg
 
A3-Ring-StevensWoluwe.jpg Klettenberg, Köln, Germany - panoramio.jpg lanes=4
turn:lanes=through|through|through|slight_right


Приклад для доріг з одностороннім рухом

Якщо дорога має три смуги з яких крайня ліва смуга призначена для повороту ліворуч, крайня права – для повороту праворуч, а центральна – для руху прямо через найближче перехрестя.

 turn:lanes=left|through|right

Приклад для доріг з двостороннім рухом

В цьому прикладі ми маємо дорогу з двостороннім рухом у якій по дві смуги для руху в протилежних напрямках. Смуги за напрямком лінії-ОСМ позначаються суфіксом forward, а смуги протилежного напрямку, відповідно, – backward. Ліва смуга напрямку forward призначена для повороту ліворуч, а права для руху прямо та повороту праворуч на перехресті; ліва смуга напрямку backward дозволяє лише рух прямо, а права – прямо та праворуч.

 turn:lanes:forward=left|through;right
 turn:lanes:backward=through|through;right

Окремі позначення напрямків руху для різних типів транспортних засобів

В деяких випадках, як правило це стосується громадського транспорту, може застосовуватись наступний підхід: turn:bus:lanes=* / turn:psv:lanes=* / turn:bicycle:lanes=* / turn:taxi:lanes=*.

Тип траспортного засобу додається перед :lanes (напр. hgv:lanes, див Lanes).

Підтримка редакторами

JOSM

iD

Додавання помічника для позначення напрямків руху по смугах було заплановано влітку 2016 в ході програми GSoC.[2]

Застосунки, яки використовують наявні дані

  • OsmAnd підтримує показ рекомендацій на основі turn:lanes=* під час навігації. Однак, базовий варіант теґу turn=* не підтримується (див OsmAnd/issues/12481).
  • Magic Earth підтримує turn:lanes=* під час навігації.
  • OSM2World використовує turn:lanes=* для показу розмітки.
  • OSM Lane visualizer
  • Mapbox Navigation SDK дозволяє показувати напрямки руху для покрокової навігації.

Перевірки на якість/помилки

Дивіться також

Посилання