Pl:Key:cycleway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg cycleway
(ścieżka_rowerowa)
Dsc01078 clip.jpg
Opis
Ścieżki rowerowe lub trasy rowerowe na jezdni lub obok niej. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Rowery
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 16
Implikuje
Status: w rzeczywistości

cycleway=* – służy do oznaczenia ścieżki rowerowej lub trasy rowerowej na jezdni lub obok niej.

Mapowanie

Dodajemy tag cycleway=* do tagu highway=*, aby zaznaczyć infrastrukturę rowerową, która jest nieodłączną częścią drogi.
Dotyczy to w szczególności ścieżek rowerowych, które zawsze stanowią część drogi i często mają również zastosowanie do wydzielonych "pasów rowerowych", jeśli biegną równolegle i obok drogi.

Aby odwzorować ścieżkę rowerową na swój sposób, użyjmy tagu highway=cycleway i żadnego z tagów opisanych poniżej. Więcej informacji o tagowaniu infrastruktury związanej z rowerami można znaleźć na stronie Rowery.

Pasy rowerowe

Pas rowerowy lub obiekt klasy II jest nieodłączną częścią samej jezdni. Nie ma fizycznej separacji od innych pasów ruchu poza znakami malowanymi na drodze. W szczególności nie ma krawężnika między ścieżką rowerową a jezdnią. Jeśli istnieje przestrzeń i ewentualnie słupki, ale nie ma separacji fizycznej, można to nazwać buforowanym pasmem rowerowym.

Dwukierunkowa ulica z łagodnie oddzielającymi się pasami rowerowymi po obu stronach jezdni w Holandii.
Tagowanie: cycleway=lane + cycleway:lane=advisory
Dwukierunkowa ulica z ściśle wydzielonymi pasami rowerowymi w Niemczech.
Tagowanie: cycleway=lane + cycleway:lane=exclusive
Dwukierunkowa ulica z łagodnie oddzielającymi się pasami rowerowymi w Niemczech
Tagowanie: cycleway=lane + cycleway:lane=advisory


Ścieżka rowerowa w przeciwną stronę po lewej stronie jednokierunkowej ulicy. Tagowanie: cycleway:left=opposite_lane + oneway=yes (wskazuje drogę jednokierunkową)

Dodatkowe szczegóły

Jeśli trasy lub ścieżki dla rowerów są oznaczone na drodze, prefiks cycleway: może być użyty jako namespace dla innych tagów. Ma to znaczenie aby ograniczyć szczegóły dla tej samej ścieżki rowerowej.
Dodatkowo przestrzeń dla nazw można łączyć z sufiksami: :left, :right, :both w zwykły sposób, co powoduje tagowanie cycleway:both=*, cycleway:left=*, cycleway:right=* i ich warianty:

Tagi

Drogi rowerowe (Cycleway)

To describe infrastructure designed mainly for cyclists. See also: Cycle routes.

Klucz Wartość Element Opis Rendering Zdjęcie
cycleway lane linia Pas należący do drogi. Cyclist mapCyclist map-Cycleway-lane.PNG Fietsstrook Herenweg Oudorp.jpg
cycleway:right
cycleway:left
lane linia A cycle lane only on one side of the road. Left or right depend on the direction in which the way is drawn in OpenStreetMap. Cyclist mapCyclist map-lane-right.png
cycleway opposite linia Uprawnienia do jazdy rowerem pod prąd. Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG Sul bxl 01.JPG
cycleway opposite_lane linia Pas w przeciwnym kierunku, należący do drogi (kontrapas). Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG Opposite cycle lane.jpg
cycleway track linia Ścieżka oddzielona od drogi. Cyclist mapCyclist map-Cycleway-track.PNG Cycle nexttoroad.jpg
cycleway:right
cycleway:left
track linia A track only on one side of the road. You can drive in both directions. Left and right depend on the direction in which the way is drawn in OpenStreetMap. Cyclist mapCyclist map-Cycleway-right.PNG
cycleway opposite_track linia Ścieżka rowerowa w przeciwnym kierunku. Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG 549c Spitzenkiel140923.jpg
cycleway shared linia Cyclists share space with other traffic on this highway.
cycleway share_busway linia There is a bus lane that cyclists are permitted to use. Busandbike.jpg
cycleway:right
cycleway:left
share_busway linia A bus lane permitted to use only on one side of the road. Left and right depend on the direction in which the way is drawn in OpenStreetMap.
cycleway shared_lane linia Cyclists share a lane with motor vehicles, but there are markings indicating that they should share the lane with motorists. The road markings are usually there to highlight a cycle route or to remind drivers that you can cycle there. Also used for the on-road shared-lane marking called a "sharrow"[1]. Sharrows Toronto 2011.jpg
cycleway:right
cycleway:left
shared_lane linia A shared lane only on one side of the road. Left and right depend on the direction in which the way is drawn in OpenStreetMap.
cycleway asl węzeł A cycleway advanced stop line (ASL), also known as a bike box or an advanced stop box, is a marked area for cyclists in front of the stop line for motor traffic. CyclOSMCyclOSM cycleway asl.png Praha-Černý Most cyklobox 1.JPG
cycleway user defined linia Sprawdź Taginfo[2], aby znaleźć inne często używane wartości.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.


Zobacz też