Pl:Rowery

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Rowery
Dsc01078 clip.jpg
Oznaczona ścieżka rowerowa.
Opis
Opis oznaczania ścieżek rowerowych.
Kategoria: Rowery
Tagi

Lista sugestii na temat wprowadzania i tagowania danych powiązanych z rowerami i drogami dla rowerów w OSM.
Nie ma dwóch rowerzystów, którzy by się zgodzili, co stanowi dobrą trasę rowerową. Rowerzyści mogą szukać czegoś od wydzielonych ścieżek poza drogą do najszybszych szlaków na wielopasmowych drogach. Niektórzy chcą płaski teren na dojazdy, podczas gdy inni szukają wzgórz jako rekreacyjnego wyzwania.
To jest właśnie siłą OSM. Można uchwycić odpowiednie dane dotyczące dróg rowerowych, jeśli to możliwe, a każdy rowerzysta może wybrać sposób, który mu najlepiej odpowiada.

Uwaga: Niemiecką wersją tej strony jest duży "portal" związany z mapowaniem dróg rowerowych.

Obiekty

Pasy (lanes) i drogi (tracks) dla rowerów są różnie reprezentowane i oznaczone w OSM. Droga dla rowerów jest oddzielona od innych jezdni (off-road) a pas jest częścią jezdni (on-road). Niektórzy maperz zalecają, aby rysować oddzielne drogi jeśli drogi dla rowerów są rozdzielone przez pasy parkingowe lub pas trawy, ignorując semantykę track, kiedy inni wspierają zamierzone zastosowanie highway=* + cycleway=track (lub dokładniej cycleway:right=track and cycleway:left=track).

Poniższe tabele z wieloma przykładami i ilustracjami są dla krajów z prawostronnym ruchem kołowym.

Pasy dla rowerów na drogach dwukierunkowych

Pas oznaczony na fragmencie jezdni (carriageway) (UK), jezdni lub poboczu (shoulder) (USA), przeznaczony jest dla rowerzystów.

W Polsce pas dla rowerów jest z definicji jednokierunkowy, tak jak pozostałe pasy ruchu. Układ, w którym rowery jeżdżą w obu kierunkach po jednej stronie jezdni głównej1 (jak np. w pozycji L1b) jest już osobną drogą dla rowerów, nawet jeśli droga ta jest oddzielona od reszty jezdni tylko "urządzeniem bezpieczeństwa" w postaci ciągłej linii na asfalcie.

Ref Kontekst Foto OSM Opis
L1a
Cycle lanes left right.svg
Dsc01078 clip.jpg
Way A.png
Pasy rowerowe po lewej i prawej stronie drogi.

Linia A : highway=*[1] + cycleway=lane (rekomendowane)

lub

Linia A : highway=*[1] + cycleway:left=lane + cycleway:right=lane

lub

Linia A : highway=*[1] + cycleway:both=lane

L1b
Cycle lanes both right.svg
Neuss Stephanstr dsc01113.jpg
Way A.png
Dwukierunkowa droga dla rowerów po prawej stronie drogi.

Linia A : highway=*[1] + cycleway:right=lane +cycleway:right:oneway=no (rekomendowane)

lub

Linia A : highway=*[1] + cycleway=lane

(nie należy mylić tego z przykładem L1a)

L2
Cycle lanes right only.svg
Way A.png
Pas dla rowerów tylko po prawej stronie drogi.

Linia A : highway=*[1] + cycleway:right=lane

(w tej sytuacji rowerzyści jadący w przeciwnym kierunku – lewą stroną – używają pasa wspólnie z samochodami)

Pasy dla rowerów na drogach jednokierunkowych

Ref Kontekst Foto OSM Opis Przykład
M1
Oneway cycle lane left right.svg
Way A.png
Pasy dla rowerów po lewej i prawej stronie drogi jednokierunkowej.

Linia A : highway=*[1] + oneway=yes + cycleway:left=lane + cycleway:right=lane + oneway:bicycle=no (rekomendowane)

lub

Linia A : highway=*[1] + oneway=yes + cycleway=lane + oneway:bicycle=no

way 370646853
M2a
Oneway cycle lane right only.svg
Neuss Bergheimerstr PICT8477.JPG
Way A.png
Pas dla rowerów po prawej stronie drogi i w tym samym kierunku co droga jednokierunkowa.

Linia A : highway=*[1] + oneway=yes + cycleway:right=lane (rekomendowane)

lub

Linia A : highway=*[1] + oneway=yes + cycleway=lane

M2b
Oneway cycle lane left only.svg
Way A.png
Pas dla rowerów po lewej stronie drogi i w tym samym kierunku co droga jednokierunkowa.

Linia A : highway=*[1] + oneway=yes + cycleway:left=lane (rekomendowane)

lub

Linia A : highway=*[1] + oneway=yes + cycleway=lane

way 72068274
M2c
Cycle lanes oneway middle.png
Way A.png
Pas dla rowerów w tym samym kierunku co droga jednokierunkowa ale między pasami ruchu drogowego.

Linia A : highway=*[1] + oneway=yes + lanes=2 + cycleway=lane

(należy zwrócić uwagę na fakt, że ten sposób tagowania nie wskazuje jednoznacznie, po której stronie drogi znajduje się pas dla rowerów)

M2d
Cycle lanes both left.svg
Way A.png
Droga dla rowerów po lewej stronie drogi jednokierunkowej.

Linia A : highway=*[1] + oneway=yes + oneway:bicycle=no + cycleway:left=lane + cycleway:left:oneway=no

way 145565058
M3a
Oneway cycle opposite lane left.svg
Cycle contraflow Caen c.jpg
Way A.png
Pas dla rowerów po lewej stronie drogi ale w przeciwnym kierunku do drogi jednokierunkowej (tzw. kontrapas).

Linia A : highway=*[1] + oneway=yes + oneway:bicycle=no + cycleway:left=lane (rekomendowane)

lub

Linia A : highway=*[1] + oneway=yes + oneway:bicycle=no + cycleway=opposite_lane

M3b
Oneway cycle opposite lane right.svg
Way A.png
Pas dla rowerów po prawej stronie drogi i przeciwnym kierunku do drogi jednokierunkowej (tzw. kontrapas, w Polsce rzadko spotykany w takim układzie).

Linia A : highway=*[1] + oneway=yes + oneway:bicycle=no + cycleway:right=lane (rekomendowane)

lub

Linia A : highway=*[1] + oneway=yes + cycleway=opposite_lane

M4
Separate car lanes cycle lanes left right.svg
Way A Bdown2.png
(rekomendowane)
Pas dla rowerów po prawej stronie drogi dwujezdniowej (tj. takiej, w której pasy ruchu w przeciwnych kierunkach znajdują się na osobnych, fizycznie rozdzielonych, jednokierunkowych jezdniach).

Linia A : tak samo jak M2a

Linia B : tak samo jak M2a

Way A.png
Alternatywne tagowanie w przypadku mniej dokładnych śladów/terenów.

Linia A : tak samo jak L1a

M5
Separate car lanes cycle lanes right only.svg
Way A Bdown2.png
(rekomendowane)
Pas dla rowerów po prawej stronie drogi dwujezdniowej.

Linia A : tak samo jak M2a

Linia B : highway=*[1] + oneway=yes

Way A.png
Alternatywne tagowanie dla mniej dokładnych śladów/terenów.

Linia A : tak samo jak L2

Drogi dla rowerów

Drogi dla rowerów (road w UK lub path w USA, Kanada) fizycznie oddzielone od jezdni.

UWAGA: W Polsce jedynym wyznacznikiem jednokierunkowej drogi dla rowerów jest znak zakazu wjazdu (B-2) na jednym z jej końców.

Ref Kontekst Foto OSM Opis
T1
Cycle tracks left right.svg
Copenhagen Style Bike Lane.jpg
Way A B Cdown.png

(rekomendowane)

Drogi dla rowerów jednokierunkowe po lewej i prawej stronie drogi.

Linia A : highway=*[1] + bicycle=use_sidepath (dodajemy ten tag, gdy jazda ulicą jest nielegalna)

Linia B : highway=cycleway + oneway=yes

Linia C : highway=cycleway + oneway=yes

Way A.png
(Alternatywne rozwiązanie z pojedynczą drogą, przydatne również, gdy położenie drogi dla rowerów nie jest znane)

Linia A : highway=*[1] + cycleway=track

T2
Cycle tracks both right.svg
Cycle route marking Le Havre.jpg
Way A B.png

(rekomendowane)

Dwukierunkowa droga dla rowerów, po prawej stronie drogi.

Linia A : highway=*[1] + bicycle=use_sidepath (dodajemy ten tag, gdy jazda ulicą jest nielegalna)

Linia B : highway=cycleway + oneway=no

Way A.png
(Alternatywne rozwiązanie z pojedynczą drogą, przydatne również, gdy położenie drogi dla rowerów nie jest znane)

Linia A : highway=*[1] + cycleway:right=track + cycleway:right:oneway=no

T3
Cycle tracks cars-one-way cycle-two-way right.svg
Way A B.png

(rekomendowane)

Dwukierunkowa droga dla rowerów po prawej stronie jednokierunkowej drogi.

Linia A : highway=*[1]+ oneway=yes + bicycle=use_sidepath (dodajemy ten tag, gdy jazda ulicą jest nielegalna)

Linia B : highway=cycleway + oneway=no

Way A.png
(Alternatywne rozwiązanie z pojedynczą drogą, przydatne również, gdy położenie drogi dla rowerów nie jest znane)

Linia A : highway=*[1] + oneway=yes + cycleway:right=track + oneway:bicycle=no

T4
Cycle track oneway right.svg
Way A B.png
Droga dla rowerów jednokierunkowa po prawej stronie drogi.

Linia A : highway=*[1] + bicycle:forward=use_sidepath (dodajemy ten tag, gdy jazda ulicą na wprost jest nielegalna)

Linia B : highway=cycleway + oneway=yes

(w tej sytuacji rowerzyści jadący w przeciwnym kierunku – lewą stroną – używają pasa wspólnie z samochodami)

Way A.png
(Alternatywne rozwiązanie z pojedynczą drogą, przydatne również, gdy położenie drogi dla rowerów nie jest znane)

Linia A : highway=*[1] + cycleway:right=track

Różne

Ref Kontekst Zdjęcie OSM Opis
S1
Oneway cycle opposite nolane left.svg
Way A.png
Możliwość jazdy rowerem pod prąd bez wydzielonego pasa dla rowerów (tzw. kontraruch).

Linia A : highway=*[1] + oneway=yes + oneway:bicycle=no (rekomendowane)

lub

Linia A : highway=*[1] + oneway=yes + oneway:bicycle=no + cycleway=opposite

S2
Cycle track left lane right.svg
Way A Bdown.png
(rekomendowane)
Jednokierunkowa droga dla rowerów po lewej stronie drogi i pas dla rowerów po prawej stronie drogi.

Linia A : highway=*[1] + cycleway:right=lane + bicycle:backward=use_sidepath(dodajemy ten tag, gdy jazda ulicą w kierunku przeciwnym jest nielegalna)

Linia B : highway=cycleway + oneway=yes

Way A.png
Linia A : highway=*[1] + cycleway:left=track + cycleway:right=lane
S3
Cycle tracks sidewalks left right.svg
Way A.png
Drogi dla rowerów po obu stronach drogi

(jeśli chodniki istnieją z założenia i dla utrzymania prostoty):

Linia A : highway=*[1] + cycleway=track + segregated=yes

Way A B Cdown.png
(rekomendowane)
Drogi dla rowerów po obu stronach drogi

(jeśli chodniki istnieją z założenia i dla utrzymania prostoty):

Linia A : highway=*[1] + bicycle=use_sidepath

Linia B : highway=cycleway + oneway=yes

Linia C : highway=cycleway + oneway=yes

Jeśli zaś istnienie chodników nie jest oczywiste:

Linia A : highway=*[1] + bicycle=use_sidepath

Linia B : highway=cycleway + oneway=yes + foot=designated + segregated=yes

Linia C : highway=cycleway + oneway=yes + foot=designated + segregated=yes

S4
Cycle tracks left right footways.svg
Way A.png
Najprostsze (i wystarczające dla autoroutingu)

Linia A : highway=*[1] + cycleway=track + segregated=yes + foot=designated

Way A B Cdown.png
(rekomendowane)
Drogi dla rowerów i chodniki po lewej i prawej stronie drogi.

Linia A : highway=*[1] + bicycle=use_sidepath

Linia B : highway=cycleway + oneway=yes + foot=designated + segregated=yes

Linia C : highway=cycleway + oneway=yes + foot=designated + segregated=yes

Way A B C Ddow Edownn.png
Rozwiązanie z pięcioma liniami:

Należy zwrócić uwagę na fakt, że ten sposób tagowania w angielskiej wiki wywołuje kontrowersję, ponieważ nie istnieje fizyczne rozdzielenie między ścieżką rowerową a ciągiem pieszym. Zalecają tam w miarę możliwości inny sposób tagowania.

Linia A : highway=*[1]

Linia B : highway=cycleway + oneway=yes

Linia C : highway=footway

Linia D : highway=cycleway + oneway=yes

Linia E : highway=footway

S5
Cycle tracks footways.svg
Witosa bike 2.jpg
(ciąg pieszo-rowerowy z różnymi nawierzchniami)
Way A 1.svg
Najprostsze rozwiązanie, ignorujące różne utwardzone nawierzchnie

highway=path + segregated=yes + foot=designated + bicycle=designated + surface=paved

Way A 1.svg
Tagowanie z oznaczeniem nawierzchni części dla pieszych i rowerowej przez cycleway:surface=* i footway:surface=* (rekomendowane)

highway=path + segregated=yes + foot=designated + bicycle=designated + surface=paved + cycleway:surface=asphalt + footway:surface=paving_stones

Way AB 1.svg
Oznaczone jako osobne ścieżki

Należy zwrócić uwagę na fakt, że ten sposób tagowania w angielskiej wiki wywołuje kontrowersję, ponieważ nie istnieje fizyczne rozdzielenie między ścieżką rowerową a ciągiem pieszym. Zalecają tam w miarę możliwości inny sposób tagowania.

Linia A : highway=footway + surface=paving_stones

Linia B : highway=cycleway + surface=asphalt

S6
Stairs with ramp.jpg
Way A 1.svg
Schody z rampą dla rowerów można oznaczyć przy użyciu ramp=*. Możliwe wartości:

ramp:bicycle=yes

ramp:stroller=yes

ramp:wheelchair=yes

S7
Way A 1.svg
Ścieżka, na której ruch rowerowy i pieszy odbywa się na całej szerokości bez wyraźnego rozdzielenia

highway=path (rekomendowane) / highway=footway / highway=cycleway

+ bicycle=designated

+ foot=designated

+ segregated=no

+ surface=*

S8
Way A 1.svg
Ścieżka, która nie jest ścieżką rowerową i dedykowaną głównie pieszym, ale gdzie ruch rowerowy jest dopuszczony (np. w parkach lub w Polsce ciągi piesze oznaczone znakiem C-16 wraz z tabliczką „Dopuszczony ruch rowerowy”):

highway=footway

+ bicycle=yes

Ścieżki rowerowe i pasy autobusowe lub dla taksówek

Ref Kontekst Foto OSM Opis
B1
Cycle track left lane right bus right.png
Way A.png
Ścieżki rowerowe po lewej i prawej stronie drogi z pasem tylko dla autobusów/taksówek.

Propozycja ((brak zgody):

Używanie przyrostka dla lanes:[[Key:< >|< >]]
Ścieżka A : highway=* + lanes=3 + lanes:forward=2 + access:lanes=*no|yes|yes|no|no + bicycle:lanes=*designated|yes|yes|designated|yes + bus:lanes=*no|yes|yes|no|designated + taxi:lanes=*no|yes|yes|no|designated

Uwaga: przedrostek lanes: może być stosowany do wszystkich innych przykładów także, ale jest stosowany zwykle w sytuacjach, w których nie jest to możliwe, aby oznaczyć układ z pasów z innymi tagami.

B2
Cycle lanes left right bus right.png
Way A.png
Ścieżki rowerowe po lewej i prawej stronie drogi po pasie dla autobusów/taxi pasa z prawej strony.

Propozycja ((brak zgody):

Ścieżka A : highway=*[1] + lanes=3 + lanes:forward=2 + lanes:bus:forward=1 + busway:right=lane + cycleway=lane

B3
Cycle lanes left shared bus right.png
Way A.png
Ścieżka rowerowa po lewej stronie drogi i wspólna droga dla rowerów z pasem dla autobusem/taxi po prawej stronie .

Propozycja (brak zgody):

Ścieżka A : highway=*[1] + busway:right=lane + cycleway:left=lane + cycleway:right=share_busway

lub

propozycja wspólnego pasa ruchu

B4
Cycle track shared bus right.png
Way A Bdown2.png
Ścieżka rowerowa wspólnie z trasą autobusą/taxi po prawej stronie drogi.

Propozycja (brak zgody):

Ścieżka A : highway=service + service=bus + oneway=yes + cycleway:right=share_busway

Ścieżka B:
zakładając że dla rowerów i autobusów nie ma obowiązku używania Ścieżki A w kierunku do przodu (na Ścieżce A):
highway=*[1] + oneway:bus=yes + oneway:bicycle=yes
zakładając, że rowerzyści mogą legalnie przemieszczać się ścieżką B w obu kierunkach:
highway=*[1]

B5
Cycle lane shared bus right.png
Way A.png
Ścieżka rowerowa wspólna z pasem dla autobusów/yaxi po prawej stronie drogi (tylko w niektórych krajach).

Propozycja (brak zgody):

Ścieżka A : highway=*[1] + lanes=4 + lanes:bus:forward=1 + busway:right=lane + cycleway:right=share_busway

B6
Oneway opposite shared bus left.png
2010-01-02 15.19.16.jpg
Way A.png
Ścieżka rowerowa wspólne z pasem dla autobusów/taxi, w przeciwnym kierunku do drogi jednokierunkowej.

Propozycja (brak zgody):

Ścieżka A : highway=*[1] + cycleway:left=share_busway + busway=opposite_lane + oneway=yes + oneway:bicycle=no

lub

Ścieżka A : highway=*[1] + cycleway:left=share_busway + busway=lane + oneway=yes + oneway:bus=no + oneway:bicycle=no

Wszystkie zdjęcia są dostępne są w obu .png and .svg formacie, w repozytorium wiki (uzywamy .png, gdy tekst jest obecny).

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 każdy rodzaj dróg samochodowych klasy "highway", jak primary/secondary/tertiary/unclassified/residential/itd.

Deptaki

highway=footway + bicycle=yes + barrier=bollard

Drogi dla niezmotoryzowanych

highway=track + surface=paved + motor_vehicle=no ou motorcar=no

barrier=bollard ref name="anyroad" /> + cycleway=track + segregated=yes

Jeśli chodniki są zrozumiałe same przez się przy głównej drodze:

Ścieżka A : highway=*

Wspólna ścieżka rowerowa i chodnik, z osobną nawierzchnią

highway=path + surface=paved + segregated=yes + bicycle=designated + foot=designated + cycleway:surface=asphalt + footway:surface=paving_stones

Wspólne drogi (ulice przyjazne rowerzystom)

Należy rozważyć użycie następującego klucza/wartości wskazującej "ulice przyjazne rowerzystom".

Klucz Wartość Przeznaczenie
width=* <szerokość drogi w metrach> Podajemy szeroki jednego pasa ruchu drogowego lub "wciśnięty" punkt
maxspeed=* <limit prędkości> Drogi z niższym limitem prędkości wydają się być mniej zatłoczone przez samochody.
source:maxspeed=* <countycode:rural/countycode:urban/sign,...> Zawsze należy zaznaczyć źródło limitu prędkości!
lanes=* <całkowita liczba pasów tworzących drogę> Jeden pas szerokiej drogi o niskich limitach prędkości wydają się być trasą mniej stresującą (ale może zwiększyć stres dla rowerzystów, którzy chcą się szybciej poruszać)

Ograniczenia dla rowerów

Klucz Wartość gdzie użyte
bicycle yes Gdzie rowery są dozwolone, nadrzędność dla domyślnego dostępu (domyślne dla normalnych dróg)
bicycle designated Jeżeli droga została specjalnie wyznaczona do korzystania z roweru
bicycle no Gdzie jazda rowerem jest niedozwolona, należy się upewnić, że jest to wskazane.
bicycle permissive Gdzie rowery nie mają prawa pierwszeństwa, ale właściciel ziemi wskazuje, że jazda rowerem są dozwolona.
bicycle destination Gdzie rowery mają prawo pierwszeństwa, ale tylko wtedy, gdy ich cel jest w ramach ulicy lub obszaru.
bicycle dismount Gdzie jazda na rowerze jest niedozwolona na krótkich odcinkach oznaczonych tras rowerowych (wąskie przejścia podziemne, przejścia dla pieszych bez przejazdu dla rowerów), zwykle są to znaki mówiące "Cyclists dismount" "Rowerzyści zsiąść z roweru". Zostały one oznaczone w następujący sposób (300+ użytych na dzień 2010-08-15)
oneway:bicycle yes/no Zamiast lub dodatkowo użycia cycleway=opposite* nominatim, można użyć oneway:bicycle do identyfikacji dróg jeżeli przepisy dotyczące ścieżek jednokierunkowych dla rowerzystów różnią się od ograniczeń ogólnych dla dróg jednokierunkowych . Należy pamiętać, że obecnie bicycle:oneway=no i oneway:bicycle=no są często używane i udokumentowane w różnych miejscach na wiki. Dopóki nie ma pewnych zasad, można oczekiwać, że rendery dla jazdy na rowerze, będą wspierać obie.

Zobacz także OSM tags for routing/Access-Restrictions dla domyślnych ograniczeń dla różnych rodzajów dróg (i przepisów w poszczególnych krajach).

Wszystkie wartości: Key:access.

Udogodnienia

Klucz Wartość Znaczenie
amenity bicycle_parking można przypiąć rower
amenity bicycle_rental można wynająć/wypożyczyć rowery
amenity compressed_air kompresor

Dla sklepów, które sprzedają rowery i sprzęt rowerowy:

Klucz Wartość
shop bicycle

Zobacz też