Pl:Tag:highway=pedestrian

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = pedestrian
(droga = tylko_dla_pieszych)
Olsztyn Ansicht 2014 xy 4.JPG
Opis
Deptak, ulica, droga lub plac wyłącznie dla pieszych. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Pedestrian with area osm.png
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzony

highway=pedestrian – służy do oznaczenia dużych, utwardzonych, powierzchni, głównie deptaki i place, przewidzianych tylko dla pieszych.

Użycie

ElementWay.png
ElementArea.png

Aby mapować drogi przeznaczone wyłącznie dla pieszych, potrzebna jest nam tylko linia. Wystarczy podać highway=pedestrian i name=*.

W przypadku, gdy chcemy oznaczyć obszar np. plac targowy lub skwer, należy narysować zamknięty wielobok i dołączyć area=yes do niego.

highway=pedestrian razem z area=yes jest również stosowany do oznaczania skwerów i placów. Narysuj drogę po zewnętrznych jej granicach (zazwyczaj ściany, budynki, itd.), a nie środkiem drogi. Jeśli występują drogi przechodzące przez ten obszar, rysujemy je jak zwykle i łączymy węzłami na wszystkich przecięciach z obszarem.

W celu zmapowania obszaru drogi stosujemy tagi z grupy area:highway=*.

Dostęp pojazdów

Wjazd pojazdów może być dozwolony w określonym czasie, np. w celu rozładowania towaru, ale często nie w ogóle możliwości wjazdu, ponieważ teren jest zabezpieczony słupkami.

Jazda na rowerze może być dozwolona, w zależności od kraju lub ograniczeń lokalnych. Musi to być oznaczone bicycle=yes lub bicycle=no.

W przypadku małych ścieżek, które są zbyt wąskie dla samochodów, stosujemy highway=footway.

Przykłady

Zdjęcie Tagi OSM Carto
Calle arenal.jpg highway=pedestrian
name=Lolloyedpassage
Render pedestrian1.png Pedestrian with area mapnik.png
Valladolid-plaza.jpg highway=pedestrian
area=yes
name=Weyher Marktplatz
Osmarender area pedestrian.png
Ped-Street-Sign.jpeg highway=pedestrian
name=The Moorings
motorcar=destination
motorcycle=destination
--

Zobacz też