Pl:Tag:highway=pedestrian

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = pedestrian
(droga = tylko_dla_pieszych)
Olsztyn Ansicht 2014 xy 4.JPG
Opis
Droga lub obszar wyłącznie dla pieszych. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Pedestrian with area osm.png
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzony

Wikidane

highway=pedestrian - służy do oznaczenia dużych, utwardzonych, powierzchni, głównie deptaki i place, przewidzianych tylko dla pieszych.

Użycie

ElementWay.png
ElementArea.png

Aby mapować drogi przeznaczone wyłącznie dla pieszych, potrzebna jest nam tylko linia. Wystarczy podać highway=pedestrian i name=*.

W przypadku, gdy chcemy oznaczyć obszar np. plac targowy lub skwer, należy narysować zamknięty wielobok i dołączyć area=yes do niego.

highway=pedestrian razem z area=yes jest również stosowany do oznaczania skwerów i placów. Narysuj drogę po zewnętrznych jej granicach (zazwyczaj ściany, budynki, itd.), a nie środkiem drogi. Jeśli występują drogi przechodzące przez ten obszar, rysujemy je jak zwykle i łączymy węzłami na wszystkich przecięciach z obszarem.

W celu zmapowania obszaru drogi stosujemy tagi z grupy area:highway=*

Squares and plazas

For many years, a closed way tagged with highway=pedestrian and area=yes was the only way to map squares and plazas. While in 2019 it is still the most common way of representing a square, you should consider using, the explicit tag place=square for named squares and use the pedestrian tag for actual pedestrian areas only. Draw the way at the outer limits of the pedestrian area, possibly even connecting with surrounding walls, fences, buildings, etc. If there are roads passing through the area, map them as usual and make connecting nodes at all intersections with the pedestrian area. Also other paths such as highway=footway as well as roads have to connect with the edge of the pedestrian area where they intersect. However, note that few routers will route through the area, most will route around the edge of it.

If there are features or areas within the square or plaza which are not part of the walkable pedestrian area, these should be exluded by creating a multipolygon relation.

Dostęp pojazdów

Wjazd pojazdów może być dozwolony w określonym czasie np. dla rozładowania towaru, ale często nie w ogóle możliwości wjazdu, gdyż teren jest zabezpieczony słupkami.

Jazda na rowerze może być dozwolona, w zależności od kraju lub ograniczeń lokalnych. Musi to być oznaczone bicycle=yes lub bicycle=no.

Dla małych ścieżek, które są zbyt wąskie dla samochodów, stosujemy highway=footway.

Przykłady

Zdjęcie Tagi OSM Carto
Calle arenal.jpg highway=pedestrian
name=Lolloyedpassage
Render pedestrian1.png Pedestrian with area mapnik.png
Valladolid-plaza.jpg highway=pedestrian
area=yes
name=Weyher Marktplatz
Osmarender area pedestrian.png
Ped-Street-Sign.jpeg highway=pedestrian
name=The Moorings
motorcar=destination
motorcycle=destination
--

Zobacz też