Pl:Key:area

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg area
(obszar)
Mapnik area pedestrian.png
Opis
Wskazuje, czy zamknięta linia reprezentuje obszar. Edit or translate this description.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

area=yes/no – wskazuje, czy zamknięta linia reprezentuje obszar.

Opis

Obszar (lub wypełniony wielokąt) można określić jako zamkniętą, wypełnioną, przestrzeń otoczoną zamkniętą linią, z określonym znacznikiem lub przy użyciu relacji type=multipolygon.

Należy pamiętać, że niektóre zamknięte linie (np. landuse=*) są traktowane jako obszary, ale inne, takie jak highway=footway, są traktowane jako wielokąty, dopóki nie zostanie dodany znacznik area=yes.

Założenie, że zamknięta linia wraz ze znacznikiem określa obszar, jest błędne. area=no może być stosowany w celu jednoznacznego określenia opisu. Np. oznaczenie sport=running wraz z area=no jest po prostu wielokątem.

Użycie

Istnieją dwa sposoby tworzenia obszarów:

  • Dla mniejszych obszarów, najczęściej, należy utworzyć jedną zamkniętą linię z odpowiednimi znacznikami i ich wartościami zmiennymi oraz z powierzchnią area=yes.
  • Dla większych obszarów i dla tych, które przynależą do innych obszarów, często bardziej odpowiednie jest użycie wielokąta, ponownie oznakowanego, zgodnie z wymaganiami. Zobacz relację:multipolygon.

Zamknięte obwody z niektórymi kombinacjami znaczników mogą tworzyć zarówno liniowy "zamknięty wielobok" jak i obszar. Na przykład rondo z trawnikiem w środku może określić jako zamknięty wielobok oznakowany highway=primary i landuse=grass, co da kołową powierzchnię drogi z terenem zielonym w środku.

Następujące linie zamknięte należy traktować jako funkcje liniowe:

  • barrier=* - dla grubszych żywopłotów określonych obszarem, dodajemy area=yes
  • highway=* - patrz 'obszary drogowe' poniżej

Za to, w większości sytuacji, wielokąty są ​​traktowane jako obszary, w takich przypadkach jak:

Obszary drogowe

Obszary dla pieszych (skwery i place) powinny być narysowane za pomocą zamkniętej linii jako obwodu i oznaczone highway=pedestrian oraz area=yes

Kiedy droga przecina obszary dla pieszych, trasa liniowa winna być oznaczona w zwykły sposób, przecinając plac. Ta trasa liniowa powinna mieć wspólne węzły z obszarem dla pieszych, przy wejściu i wyjściu z placu.

W kontekście dróg, area=yes oznacza, że obszar ulicy nie ma pasów jezdni (to znaczy, że nie ma określonego kierunku drogi na tym obszarze).

Uwaga: Nie ma jeszcze jednoznacznego ustalenia, jak wartości znaczników dla dróg innych niż drogi dla pieszych, powinny być traktowane, kiedy dodajemy znacznik area=yes.

Uwaga: Większość algorytmów routingu dla pieszych, nie rysuje prawidłowo trasy przechodzącej przez obszar, z tendencją do okrążania trasy wzdłuż krawędzi.

Propozycje