Pl:Key:area

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg area
(obszar)
Mapnik area pedestrian.png
Opis
Wskazuje, czy zamknięta linia reprezentuje obszar. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 2
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

area=yes/no – wskazuje, czy zamknięta linia reprezentuje obszar.

Opis

Obszar (lub wypełniony wielokąt) można określić jako zamkniętą, wypełnioną, przestrzeń otoczoną zamkniętą linią, z określonym znacznikiem lub przy użyciu relacji type=multipolygon.

Należy pamiętać, że niektóre zamknięte linie (np. landuse=*) są traktowane jako obszary, ale inne, takie jak highway=footway, są traktowane jako wielokąty, dopóki nie zostanie dodany znacznik area=yes.

Założenie, że zamknięta linia wraz ze znacznikiem określa obszar, jest błędne. area=no może być stosowany w celu jednoznacznego określenia opisu. Np. oznaczenie sport=running wraz z area=no jest po prostu wielokątem.

Użycie

Istnieją dwa sposoby tworzenia obszarów:

  • Dla mniejszych obszarów, najczęściej, należy utworzyć jedną zamkniętą linię z odpowiednimi znacznikami i ich wartościami zmiennymi oraz z powierzchnią area=yes.
  • Dla większych obszarów i dla tych, które przynależą do innych obszarów, często bardziej odpowiednie jest użycie wielokąta, ponownie oznakowanego, zgodnie z wymaganiami. Zobacz relację:multipolygon.

Zamknięte obwody z niektórymi kombinacjami znaczników mogą tworzyć zarówno liniowy "zamknięty wielobok" jak i obszar. Na przykład rondo z trawnikiem w środku może określić jako zamknięty wielobok oznakowany highway=primary i landuse=grass, co da kołową powierzchnię drogi z terenem zielonym w środku.

Następujące linie zamknięte należy traktować jako funkcje liniowe:

  • barrier=* - dla grubszych żywopłotów określonych obszarem, dodajemy area=yes
  • highway=* - patrz 'obszary drogowe' poniżej

Za to, w większości sytuacji, wielokąty są ​​traktowane jako obszary, w takich przypadkach jak:

Obszary drogowe

Obszary dla pieszych (skwery i place) powinny być narysowane za pomocą zamkniętej linii jako obwodu i oznaczone highway=pedestrian oraz area=yes

Kiedy droga przecina obszary dla pieszych, trasa liniowa winna być oznaczona w zwykły sposób, przecinając plac. Ta trasa liniowa powinna mieć wspólne węzły z obszarem dla pieszych, przy wejściu i wyjściu z placu.

W kontekście dróg, area=yes oznacza, że obszar ulicy nie ma pasów jezdni (to znaczy, że nie ma określonego kierunku drogi na tym obszarze).

Uwaga: Nie ma jeszcze jednoznacznego ustalenia, jak wartości znaczników dla dróg innych niż drogi dla pieszych, powinny być traktowane, kiedy dodajemy znacznik area=yes.

Uwaga: Większość algorytmów routingu dla pieszych, nie rysuje prawidłowo trasy przechodzącej przez obszar, z tendencją do okrążania trasy wzdłuż krawędzi.

Propozycje