Fa:Key:area

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg area
Mapnik area pedestrian.png
توضیحات
یک عارضهٔ بخصوص را به‌عنوان محوطه تعریف می‌کند. Show/edit corresponding data item.
گروه: خصوصیت‌ها
روی این عنصرها به‌کار می‌رود
نباید در نقطه‌ها استفاده شوداستفاده در راه‌ها مجاز استاستفاده در ناحیه‌ها مجاز استنباید در رابطه‌ها استفاده شود
مقادیر مستند: 2
ترکیبات مفید
وضعیت: پذیرفتهPage for proposal
همچنین ببینید: محوطه

هنگامی که از راه‌های بسته برای تعریف‌کردن یک محوطه (چندضلعی) استفاده می‌کنیم ضروری است که به راه بسته تگ area=yes را بدهیم؛ اگرچه، برای راه‌های بسته‌ای که تگ‌های دیگری دارند فرض گرفته می‌شود که راه معرف یک محوطه است. در شرایط خاصی یک راه بسته می‌تواند همزمان یک چندخطی بسته و نیز یک محوطه باشد.

محوطه‌ها را همچنین می‌توانیم با استفاده از یک یا چند راه و یک رابطهٔ relation:multipolygon تعریف کنیم.

اگر فرض «راه بسته با تگ‌های دیگر یک محوطه را مشخص می‌کند» باعث گمراهی می‌شود، می‌توانیم تگ area=no را اضافه کنیم تا وضعیتش را روشن کنیم. مثلاً ترکیب leisure=track و sport=running و area=no یعنی فقط یک راه بسته برای دو داریم.

نکتهٔ مهم: راه بسته‌ای که فقط تگ‌های area=yes و name=* را داشته باشد، در OSM یعنی هیچ؛ هرچند شاید تصادفاً در نقشه‌ها رندر شود.

خلاصه

راه‌های بستهٔ زیر عارضه‌های خطی هستند:

  • barrier=*. برای رسم پرچین‌های انبوه و پهن یا دیوارهای پهن‌تر یا سایر جزئیاتی که نقشه‌‌شان را با استفاده از محوطه می‌کشید تگ area=yes را اضافه کنید.
  • highway=*. برای جزئیات بیشتر «معابر محوطه‌ای» در زیر را ببینید.
  • این لیست احتمالاً کامل نیست - لطفاً حالت‌های دیگر را اضافه کنید

راه‌های بسته در بیشتر وضعیت‌های دیگر محوطه تلقی می‌شوند، شامل:

توجه کنید که نقشه‌کشان معمولاً چندین تگ به یک راه بسته می‌دهند. با این کار، راه همزمان به‌عنوان یک محوطه و نیز یک چندخطی در مرز این محوطه تعریف می‌شود. مثلاً یک راه بسته که تگ landuse=grass و barrier=fence دارد اینگونه تفسیر می‌شود: یک حصار که محوطهٔ چمن‌کاری را در بر گرفته است.

راه‌حل درست این است که برای هر عارضه یک عنصر بسازید. یعنی راه بسته را فقط با تگ‌های عوارض خطی تگ‌گذاری کنید و آن را در یک رابطهٔ multipolygon بگذارید تا محوطه‌ها را بکشید.

معابر محوطه‌ای

محوطه‌های پیاده (Pedestrian areas) (مثلاً صحن‌ها و میدانگاه‌ها) باید با کشیدن یک راه بسته دورتادور آن محوطه رسم شوند و سپس به آن‌ها تگ highway=pedestrian و نیز area=yes را بدهیم.

جایی که جاده با محوطهٔ پیاده تلاقی دارد، آن راه خطی که به‌طور معمول تگ‌گذاری شده باید در میدانگاه پوشانده شود. این راه خطی باید در نقطهٔ ورودش به میدانگاه و در نقطهٔ خروجش از میدانگاه، با میدانگاه گره‌های مشترک داشته باشد.

وقتی صحبت از جاده‌هاست، تگ area=yes یعنی یک محوطه هیچ خط‌کشی خیابانی ندارد (به‌عبارتی روی محوطه، هیچ جهت مشخصی وجود ندارد).

توجه: هنوز هیچ توافق روشنی وجود ندارد که اگر در کنار تگ highway=* (به‌جز pedestrain) تگ area=yes وجود داشت، مقدارهای تگ highway چگونه باید تفسیر شوند.

توجه: اکثر الگوریتم‌های مسیریابی روی pedestrian هنوز مسیری به ما نمی‌دهند که از میان عارضهٔ محوطه‌ای بگذرد (چیزی که باید باشد) و تمایل دارند از لبه‌ها مسیریابی کنند یا اصلاً مسیری از آنجا ندهند (به‌خصوص در حالتی که Multipolygonها را داریم). نقشه‌تان را برای اینکه با مسیریاب سازگار شود تغییرش ندهید.

پیشنهاده‌ها

  • Proposed features/area:highway برای تعریف باند جاده به‌عنوان محوطه (علاوه بر اینکه به‌شکل خط نقشه‌کشی شود) و به‌عنوان راه دیگری برای توصیف محوطه‌های پیاده (pedestrian).