Pl:Tag:public_transport=platform

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg public_transport = platform
(transport_publiczny = miejsce_oczekiwania)
Bayview trstwy.jpg
Opis
Miejsce oczekiwania pasażerów na pojazdy komunikacji publicznej. Edit or translate this description.
Grupa: Transport publiczny
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzony

Wikidane

Tag public_transport=platform służy do oznaczania miejsca, gdzie pasażerowie oczekują na wszelkiego rodzaju transport publiczny, w tym poczekalnie na lotniskach, dworcach autobusowych, portach, na stacjach kolejowych. A także przydrożne przystanki, miejsca wsiadania do taksówek i do wyciągów narciarskich.

Opis obiektu

Dotychczas w użyciu było wiele tagów, ponieważ każdy rodzaj komunikacji miał własny, tj. dla przystanków autobusowych był highway=bus_stop, dla peronów magistrali kolejowej i metra był railway=platform, na lotniskach używano aeroway=gate, na postojach taksówek zaś amenity=taxi itp.
Te "tradycyjne" tagi są ​​nadal powszechnie stosowane i są nadal ważne.

Mapowanie

Miejsce oczekiwania może być oznaczone jako:

node Węzeł – w miejscach, gdzie nie ma fizycznej infrastruktury (na przykład przystanek autobusowy bez żadnych oznaczeń lub tylko ze słupkiem z oznaczeniem przystanku),
way Linia – dla miejsca, w którym dla osób oczekujących przeznaczona jest powierzchnia o podłużnym kształcie (np. peron),
area Obszar – gdy rozleglejsza powierzchnia jest przeznaczona dla oczekujących, lub gdy jest wiele miejsc oczekiwania koło siebie – jak perony na stacji kolejowej.

Miejsce oczekiwania może być zgrupowane razem z powiązanymi elementami, takimi jak: public_transport=stop_position, czyli miejsce, gdzie pojazd zatrzymuje się na trasie; ławki, wiaty, a nawet poszczególne budynki stacji. Wszystko to poprzez zastosowanie relacji public_transport=stop_area.

Można używać następujących atrybutów:

Klucz Wartość Opis Stosowanie
public_transport platform miejsce oczekiwania na transport obowiązkowe
name nazwa Oficjalna nazwa miejsca, np. C lub 3 zalecane, jeśli nie używa się public_transport=stop_area, w przeciwnym przypadku opcjonalne
ref numer Numer referencyjny miejsca oczekiwania, np. numer ewidencyjny przystanku. zalecane, jeśli nie używa się public_transport=stop_area, w przeciwnym przypadku opcjonalne
operator nazwa Nazwa firmy zarządzającej miejscem oczekiwania. zalecane, jeśli nie używa się public_transport=stop_area, w przeciwnym przypadku opcjonalne
network nazwa Nazwa sieci lokalnej lub regionalnej, do której należy miejsce (może być ich kilka, więc lepiej opisać to w relacji) zalecane, jeśli nie używa się public_transport=stop_area, w przeciwnym przypadku opcjonalne
shelter yes / no Schronienie/wiata w miejscu oczekiwania, o ile nie została osobno oznaczona tagiem amenity=shelter Wymagane yes jeśli schronienie istnieje. Inne możliwe wartości: no jeśli nie istnieje.
bench yes / no Ławka w miejscu oczekiwania, o ile nie została osobno oznaczona tagiem amenity=bench Wymagane yes jeśli ławka istnieje. Inne możliwe wartości: no jeśli nie istnieje.
departures_board yes
no
timetable
realtime
Rozkład jazdy. opcjonalne
passenger_information_display yes / no Elektroniczna tablica systemu informacji pasażerskiej z odjazdami/przyjazdami w czasie rzeczywistym. opcjonalne
tactile_paving yes / no Wypustki dla niewidomych. opcjonalne
covered yes / no Zadaszenie chroniące przed deszczem lub słońcem w miejscu oczekiwania. Wymagane yes jeśli zadaszenie istnieje. Inne możliwe wartości: no jeśli nie istnieje.
layer liczba Dla miejsca oczekiwania, które nie jest na poziomie ziemi, należy podać, na której warstwie (layer) się ono znajduje. Miejsce powinno mieć tę samą warstwę, co trasa transportu publicznego zawierająca powiązany z tym miejscem public_transport=stop_position. wymagane, jeśli nie jest na poziomie ziemi
uic_ref numer Numer referencyjny UIC. zalecane, jeśli nie używa się public_transport=stop_area, w przeciwnym przypadku opcjonalne
uic_name nazwa Nazwa UIC. zalecane, jeśli nie używa się public_transport=stop_area, w przeciwnym przypadku opcjonalne

Obwód zamknięty

Obwód zamknięty oznaczony public_transport=platform jest zawsze traktowany jako obszar, ponieważ nie znaleziono na świecie żadnego przypadku, by pojedyncze miejsce oczekiwania obsługujące pojedynczy przystanek/stację, będące obwodem zamkniętym, nie było jednocześnie obszarem. Jednak niektóre aplikacje, takie jak Mapnik mogą wymagać zastosowania dodatkowo tagu area=yes, by obwód zamknięty został przez nie przedstawiony jako obszar.

Zobacz też