Pl:Tag:public_transport=stop_area

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg public_transport = stop_area
(transport_publiczny = obszar_przystanku)
Bayview trstwy.jpg
Opis
Relacja zawierająca wszystkie elementy miejsc związanych z pociągiem, metrem, pojazdem jednotorowym, tramwajem, autobusem, trolejbusem, przystankiem promu itd. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Transport publiczny
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

public_transport=stop_area - jest używany jako relacja w celu powiązania wszystkich elementów związanych z publicznym węzłem transportowym lub jego częścią.

Definicja

Relacja grupuje wszystkie obiekty związane z węzłem transportu publicznego. Każdy z tych obiektów może być zaznaczony osobno.

Proste przystanki

Wielu mapujących nie dodaje tej relacji. Wówczas przystanki tagowane są prościej - jako punkty z tagami. Najpopularniejsze kombinacje to np.:

na takich przystankach zazwyczaj nie będą zaznaczone również miejsca zatrzymania.

Transport autobusowy

W prostym przystanku autobusowym, z linią autobusową w dwóch kierunkach i dwoma miejscami zatrzymania, relacja będzie się składać z dwóch przystanków autobusowych (węzeł highway=bus_stop, public_transport=platform) i dwóch miejsc zatrzymania (public_transport=stop_position). Ten schemat jest poprawny również do często spotykanych w miastach przystankach w wielu kierunkach o tej samej nazwie.

Duże, skomplikowane dworce mogą składać się z większej liczby peronów public_transport=platform (rysowanych również jako linie lub obszary), odpowiedniej liczby miejsc zatrzymania public_transport=stop_position i węzła lub obszaru otagowanego amenity=bus_station, public_transport=station.

Transport kolejowy

W skład relacji powinny wchodzić wszystkie perony na przystanku lub stacji, miejsca zatrzymania odpowiednie dla każdego z peronów i węzeł otagowany railway=halt/railway=station, public_transport=station.

Łączenie różnych środków transportu

Ta relacja może ze sobą łączyć różne rodzaje transportu, np. tramwaj/autobus.

Dla większych węzłów często właściwe jest zorganizowanie tych obszarów hierarchicznie. Lotnisko Heathrow, na przykład, może składać się z 5 terminali, dworca autobusowego i dwa stacji podziemnych z wieloma obiektami towarzyszącymi.
Pojedynczy obszar przystanku może zawierać elementy wielu środków transportu, w tym pociągu, metra, jednotorowego tramwaju, autobusu, trolejbusu, lotniska i promu.

Te wartości tagu są częścią zatwierdzonego projektu mapowania public transport.

Powiązane tagi

Tagi takie jak ref mogą różnić się pomiędzy różnymi peronami. W takim wypadku należy ustawiać je w odpowiednich obiektach wchodzących w skład relacji.

Opis Rekomendacja
public_transport=stop_area Określa tę relację jako stop_area. ! Wymagane
type=public_transport Określa jako relację transportu publicznego. ! Wymagane
name=* Nazwa, pod którą miejsce jest znane.  Zalecane
name:<operator> Nazwa, pod którą przystanek jest znany poprzez konkretnego operatora lub sieć.  Zalecane, jeśli przystanek jest znany pod różnymi nazwami przez różnych operatorów lub sieci.
network=* Nazwa sieci do której należy to miejsce.

Jeśli ustawione nie trzeba powielać tagu w członach relacji.

 Zalecane
operator=* Nazwa firmy operatora który zarządzana danym miejscem.

Jeśli ustawione nie trzeba powielać tagu w członach relacji.

 Zalecane
ref=* Numer referencyjny przystanku.

Uwaga:

Jeśli przystanki w różnych kierunkach mają inny numer, to należy go wpisać w obiektach otagowanym public_transport=platform.

 Zalecane
uic_name=* Nazwa UIC. ? Opcjonalne
uic_ref=* Numer referencyjny UIC. ? Opcjonalne

Elementy relacji

Rola Obiekt Opis Rekomendacja
stop public_transport=stop_position Węzeł pozycji, gdzie pojazd się zatrzymuje.  Zalecane
platform public_transport=platform Węzeł lub obszar miejsca oczekiwania.  Zalecane
none public_transport=station Węzeł lub obszar stacji istotny z punktu widzenia podróżnych.  Zalecane
none amenity=* Przykłady: shelter, bench, bicycle_parking, taxi ? Opcjonalne

Zobacz też