Pl:Tag:public_transport=stop_position

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg public_transport = stop_position
(transport_publiczny = miejsce zatrzymania)
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
Opis
Miejsce zatrzymania pojazdu komunikacji publicznej. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Transport publiczny
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Status: zatwierdzonyPage for proposal

public_transport=stop_position – służy do oznaczania miejsca, w którym zatrzymuje się pojazd transportu publicznego dla wsiadających lub wysiadających pasażerów.

Definicja

Znacznik ten może być zastosowany do każdego rodzaju transportu lub kombinacji środków transportu (w tym kolejowego, autobusowego, tramwajowego, lotniczego oraz morskiego). Wskazuje on jak najdokładniej miejsce zatrzymania pojazdu transportu publicznego. Znacznik ten musi być częścią trasy pojazdu – znajdować się na linii highway=*, railway=rail itp.

Nie łączymy tego tagu z np. highway=bus_stop, railway=halt. Takie obiekty zazwyczaj powinny być zaznaczone osobno.

Wielu mapujących nie dodaje tego węzła ani nie zbiera elementów w relację public_transport=stop_area. Wówczas przystanki mapowane są jedynie jako punkty z tagami. Najpopularniejsze kombinacje to np.:

Mapowanie

Miejsce zatrzymania dodajemy jako węzeł na linii drogi lub torowiska.

  • Aby to zrobić w edytorze iD, kliknij dwukrotnie w tym miejscu linii, w którym chcesz dodać miejsce zatrzymania.
  • W wyszukiwarce po lewej wpisz miejsce zatrzymania i wybierz odpowiedni szablon.
  • Uzupełnij tagi – wystarczy name i ref, pozostałe tagi lepiej dodać do obiektu z public_transport=platform.
  • Jeśli istnieje relacja trasy pojazdu, który się tu zatrzymuje, w szablonie na samym dole pod „Wszystkie relacje (0)” kliknij +, a następnie wyszukaj odpowiednią trasę. Dodaj też rolę stop lub podobną.

W tagu name=* wpisujemy samą nazwę przystanku (np. Jurata), a jeśli jest to możliwe dokładną nazwę miejsca zatrzymania, np. Warszawa Centralna tor 5, Dworzec Główny PKS stanowisko 5. Jeśli wpisujemy dokładną nazwę, należy uzupełnić tag ref=*.

Dokładna nazwa powinna być podana tylko jeżeli jest oznaczona w terenie. Różni się to od konkretnego zarządcy, np.:

  • W Polsce, na stacjach kolejowych PKP PLK numer toru oznaczany jest tylko jeśli przy peronie znajduje się więcej niż jeden tor[1] – nie jest to zasada do automatycznego kopiowania na OSM, kluczowe są oznaczenia w terenie.

Nazwę peronu, jeśli taki istnieje, wpisujemy w obiekcie public transport=platform.

Powiązane tagi

Tag Opis Rekomendacja
public transport=stop position Oznaczenie miejsca zatrzymania pojazdu. ! Wymagane
train=yes Jeśli na tym przystanku zatrzymują się pociągi. ! Wymagane, jeżeli dotyczy
subway=yes Jeśli na tym przystanku zatrzymują się pociągi metra. ! Wymagane, jeżeli dotyczy
monorail=yes Jeśli na tym przystanku zatrzymują się pociągi jednoszynowe. ! Wymagane, jeżeli dotyczy
tram=yes Jeśli na tym przystanku zatrzymują się tramwaje. ! Wymagane, jeżeli dotyczy
bus=yes Jeśli na tym przystanku zatrzymują się autobusy. ! Wymagane, jeżeli dotyczy
trolleybus=yes Jeśli na tym przystanku zatrzymują się trolejbusy. ! Wymagane, jeżeli dotyczy
aerialway=yes Jeśli na tym przystanku zatrzymują się pojazdy kolei linowej. ! Wymagane, jeżeli dotyczy
ferry=yes Jeśli na tym przystanku zatrzymują się promy. ! Wymagane, jeżeli dotyczy
name=* Dokładna nazwa miejsca zatrzymania, np. name=Warszawa Centralna tor 5.Jeżeli nie ma nazwy szczegółowej, wpisujemy nazwę taką jak dla całego przystanku/stacji, np. name=Jurata  Zalecane
ref=* Numer referencyjny miejsca zatrzymania, np. ref=5  Zalecane
operator=* Nazwa firmy obsługującej miejsce.  Zalecane
network=* Nazwa sieci, do której należy miejsce.  Zalecane

Powiązane relacje

Dla poprawnego oznaczenia przystanku należy oznaczyć również miejsce oczekiwania przez podróżnych public_transport=platform. Wszystkie miejsca zatrzymania i perony najlepiej ująć w relacji public_transport=stop_area.

Rola Relacja nadrzędna Opis
stop public_transport=stop_area Oznacza miejsce zatrzymania pojazdu na węźle transportu publicznego. Każdy punkt zatrzymania powinien mieć odpowiadający peron public_transport=platform.

Ta relacja może zawierać wiele peronów i punktów zatrzymania.

stopstop_entry_only

stop_exit_only

stop_on_demand

type=route Należy wybrać jedną z możliwych wartości.

Rola stop oznacza zwykły peron wchodzący w skład trasy transportu publicznego,

stop_entry_only oznacza przystanek tylko dla wsiadających (na pewno pierwszy na trasie), a rola

stop_exit_only tylko dla wysiadających (na pewno ostatni na trasie). stop_on_demand oznacza przystanek na żądanie (dla danej linii).

Zobacz też

Przypisy