Cs:Tag:public_transport=stop_position

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg public_transport = stop_position
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
Popis
Místo na ulici nebo kolejích, kde zastavuje vozidlo veřejné dopravy. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Veřejná doprava
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Status: schválenoPage for proposal

Použijte značku public_transport=stop_position pro označení místa, kde zastavuje vozidlo na lince veřejné dopravy, aby vysadilo nebo naložilo cestující (na rozdíl od místa, kde cestující čekají). Tuto značku lze použít pro libovolný druh dopravy nebo jejich kombinaci (včetně železnice, autobusu, tramvaje, letadel, taxi a lodí).

Značkou public_transport=platform (a/nebo staré highway=bus_stop) označte místo, kde čekají cestující.

Použijte public_transport=platform a/nebo highway=bus_stop, abyste označili místo, kde cestující čekají na vozidlo veřejné dopravy.

Jak mapovat

Vytvořte uzel na silnici, železnici nebo jiné trasy veřejné dopravy. Uzel vhodně označte značkami:

Klíč Hodnota Poznámka Doporučení
public_transport stop_position Určuje toto místo, jako místo zastavení vozidla. povinné
train yes / no Zda zde zastavuje vlak. doporučeno, pokud je hodnota yes, jinak volitelně
subway yes / no Zda zde zastavuje metro. doporučeno, pokud je hodnota yes, jinak volitelně
monorail yes / no Zda zde zastavuje nadzemní jednokolejnicová dráha. doporučeno, pokud je hodnota yes, jinak volitelně
tram yes / no Zda zde zastavuje tramvaj. doporučeno, pokud je hodnota yes, jinak volitelně
bus yes / no Zda zde zastavuje autobus. doporučeno, pokud je hodnota yes, jinak volitelně
trolleybus yes / no Zda zde zastavuje trolejbus. doporučeno, pokud je hodnota yes, jinak volitelně
aerialway yes / no Zda zde zastavuje lanovka nebo podobně. doporučeno, pokud je hodnota yes, jinak volitelně
ferry yes / no Zda zde zastavuje trajekt. doporučeno, pokud je hodnota yes, jinak volitelně
name Vlastní název Název zastávky. doporučeno pokud neexistuje public_transport=stop_area, jinak volitelně
ref Reference Identifikace zastávky v síti, do které patří. doporučeno pokud neexistuje public_transport=stop_area, jinak volitelně
uic_ref UIC reference UIC identifikátor zastávky. doporučeno pokud neexistuje public_transport=stop_area, jinak volitelně
uic_name UIC name UIC název zastávky. doporučeno pokud neexistuje public_transport=stop_area, jinak volitelně
operator Operátor Název společnosti, která zastávku provozuje. doporučeno pokud neexistuje public_transport=stop_area, jinak volitelně
network Místní / regionální síť Název sítě, do které zastávka patří. doporučeno pokud neexistuje public_transport=stop_area, jinak volitelně

Zvažte také vytvoření public_transport=platform nebo highway=bus_stop atd. pro místo poblíž, kde cestující čekají na přepravu. Tyto prvky, společně s jakýmikoliv souvisejícími lavičkami a budovami lze zahrnout do public_transport=stop_area.