Pl:Key:access

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Key:bus)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg access
(dostęp)
WhichAccess.png
Opis
Opis oficjalnego dostępu do obszaru lub drogi. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Ograniczenia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 21
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

access=* – opisuje oficjalny dostęp do dróg (highway=*) oraz innych obiektów, na przykład wejść do budynków building entrances.

Opis

Wartości można używać z kluczem access lub kluczami związanymi z określoną formą użytkowania, czyli możemy mieć dostęp typu access=delivery na drodze serwisowej opisanej jako highway=service. To nam mówi, że droga taka może być użytkowana jedynie przez dostawców. Wejście do budynku tylko dla klientów, należy opisać entrance=yes i foot=customer. Dodatkowo w przypadku restrykcji użytkowania, mogą być ograniczenia związane z wysokością, wagą, naciskiem na oś, czasowe (np. między 08:00 a 16:00 albo od poniedziałku do piątku).

Wartości

wartość opis
agricultural Przeznaczone dla ruchu rolniczego,
customers Tylko dla klientów.
delivery Dostawcy
designated Preferowana lub wyznaczona (może być nieobowiązkowa) trasa dla określonych pojazdów lub typów. Często ze znakiem (na przykład ścieżka rowerowa po chodniku, wydzielony pas).
destination Zakaz ruchu tranzytowego. Warto zauważyć że taki zakaz w Polsce występuje ekstremalnie rzadko. A "wjazd tylko dla mieszkańców" to private.
forestry Leśnictwo
no Brak dostępu dla wszystkich (piesi, pojazdy). Należy raczej używać wartości specyfikujących kto nie może korzystać z elementu (drogi), chyba że rzeczywiście nie ma dostępu zarówno dla pojazdów jak i pieszych.
official Droga prawnie przeznaczona (oficjalnie) dla określonego ruchu. Zazwyczaj ze znakiem.
permissive Dostęp dla wszystkich, jednak prawo to może być cofnięte w nieokreślonym czasie. Na przykład droga przez pole, właściciel może ogrodzić pole i zabronić dostępu.
private Tylko z pozwoleniem właściciela, droga prywatna.
yes Dostęp dla wszystkich.

Dostęp czasowy i inne restrykcje warunkowe

Ograniczenia w dostępie mogą być tylko w określonych porach dnia lub nawet dniach tygodnia. Czasem może to być ograniczenie typu waga, wysokość. Przykłady:

access:conditional=destination @ (Mo-Fr 08:00-17:00)

Powyższe oznacza, że dostęp (np. ruch na ulicy) jest możliwy jedynie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 rano do 17:00. Do oznaczania godzin otwarcia sklepów użyj tagu opening_hours=*.

motor_vehicle:conditional=delivery @ (weight>5)

Ten przykład opisuje, że pojazdy z silnikiem, które ważą więcej niż 5 ton, mogą przejechać drogą wyłącznie w celach dostawy towarów.

Więcej o warunkowym dostępie: Conditional_restrictions.

Poniższe klucze nie powinny być już uzywane, są zastąpione tagami jak w przykładach wyżej.

date_on=*, date_off=*, day_on=*, day_off=*, hour_on=*, hour_off=*

Dostęp powiązany z rozmiarami i przepisy

Wiele dróg ma ograniczenia związane z rozmiarem, wagą, szerokością itd. Domyślnymi jednostkami są wartości SI i nie powinno się dodawać żadnego rozszerzenia (suffix), dla długości są to metry, dla wagi tona, a dla czasu godzina. Jeśli są podane wartości dziesiętne, należy je również wpisać (po przecinku). Jedynie prędkość jest wyjątkiem, w krajach gdzie używa się mph wpisujemy tę wartość, w Polsce nie trzeba podawać km/h.

 • maxweight=* maksymalna waga
 • maxaxleload=* maksymalny nacisk na oś
 • maxheight=* maksymalna wysokość
 • maxheight:physical=* maksymalna fizyczna (?) wysokość
 • maxwidth=* maksymalna szerokość (warto uzyć width=* jako szerokości dla całej drogi.)
 • maxlength=* maksymalna długość
 • maxdraught=* maksymalne zanurzenie (łodzie: od powierzchni wody do dna kadłuba zewnętrznego, kil, stępka)
 • maxspeed=* maksymalna prędkość (km/h domyślnie, mph jesli wpisano)
 • minspeed=* minimalna prędkość
 • maxstay=* maksymalny czas postoju

Ograniczenia w nawigacji

Jednokierunkowe drogi

Drogi mogą mieć różne ograniczenia w obu kierunkach, najprostszym przykładem są jezdnie jednokierunkowe:

 • oneway=yes jazda wyłącznie zgodnie z kierunkiem drogi
 • oneway=-1 jazda w przeciwnym kierunku drogi
 • oneway=no wartość domyślna, możliwa jazda w obu kierunkach – nie jest zazwyczaj potrzebne opisywanie drogi w ten sposób, chyba że możliwy jest ruch w obie strony na highway=motorway_link, która ta droga wymusza oneway=yes

Bardziej szczegółowe ograniczenia, na przykład dla dróg rowerowych, można opisać dodając końcówkę :backward and :forward dla klucza, na przykład:

 • bicycle:backward=no jeśli obok drogi znajduje się ścieżka rowerowa w jednym kierunku, a sama jezdnia zawiera pas dla rowerzystów w drugim kierunku
 • bicycle:backward=yes jeśli rowerzyści mogą jeździć w obu kierunkach na jezdni jednokierunkowej i brak wyznaczonego pasa rowerowego

Klucze i wartości dla rowerów, w przypadku możliwości poruszania sią w przeciwnym kierunku

Ograniczenie jednokierunkowe oneway=yes jest równoważne (jeśli chodzi o nawigację) z:

oneway=yes restrykcje nie występują dla ruchu pieszego.

Ograniczenia dla pasów ruchu

Oprócz całej jezdni, ograniczenia mogą występować również dla poszczególnych pasów Lanes.

 • hgv:lanes=*no|yes|yes Samochody ciężarowe (powyżej 3,5 t) nie mogą się poruszać po lewym pasie (wewnętrzny), na drodze z 3 pasami (oba kierunki)
 • bus:lanes:forward=*no|yes|designated Autobusy nie mogą się poruszać po lewym pasie (wewnętrzny) drogi z 3 pasami w jednym kierunku, droga ma pas dla autobusów na zewnętrznym pasie (prawy).

Ograniczenia związane z ruchem

Klucz access=* można również użyć do opisu restrykcji dla określonych rodzajów ruchu.

Where different restrictions apply to different modes of transport then mode specific tags can be used. These modal tags each have a place in a hierarchy in which keys become narrower in scope as they branch out from the root.

Na przykład:

 • access=yes, foot=no oznacza to, że wszyscy oprócz pieszych mogą korzystać z elementu (np. droga, bram itd)
 • access=forestry, foot=permissive z trasy mogą korzystać pojazdy leśnictwa, ruch pieszy jest zezwolony ale może być cofnięty (nawet czasowo).
 • highway=track, motor_vehicle=forestry (bez access=*) drogi leśne, na których ruch pojazdów silnikowych jest dozwolony tylko dla służb leśnych a jednocześnie pozwala na poruszanie się nimi m.in. pieszo, rowerami, końmi.
 • See examples section for more examples.

Ruch naziemny

W każdym kraju, poniższa hierarchia może się różnić.

 • access=* (w kategorii naziemnego ruchu)
  • Poruszanie się bez pojazdu
  • Sinnbild Reiter.svg horse=* jeździectwo konne
  • vehicle=* (kategoria: pojazdy)
   • Pojazdy bez silnika
   • motor_vehicle=* (kategoria: pojazdy silnikowe)
    • Jednośladowe
     • Sinnbild Kraftrad.svg motorcycle=* pojazd dwukołowy, z silnikiem, który może się poruszać po autostradzie; motocykl
     • moped=* (rowery z silnikiem, posiadające ograniczenia prędkości; pojemność 50cm3 i max prędkość 45km/h
     • Sinnbild Mofa.svg mofa=* jak moped, ale prędkość maksymalna 25km/h
    • Sinnbild Kfz.svg Dwuśladowe (kategoria: pojazdy silnikowe z więcej niż 2 kołami i więcej niż 1 ślad)
    • kategoria użyteczność
     • hov=* (high-occupancy vehicle/carpool, at least one passenger (varies by location))
     • emergency=* kategoria pojazdów uprzywilejowanych: karetki pogotowia, straż pożarna, policja
     • hazmat=* pojazdy przewożące materiały niebezpieczne
     • disabled=* pojazdy kierowane przez osoby posiadające grupę inwalidzką (niebieski znaczek z wózkiem za przednią szybą)

Na liście brakuje: samochodów hybrydowych, z napędem na dwie osie, Sinnbild LKW mit Anhänger.svg (klucz "hgv_caravan" lub "road_train"?).

Transport wodny

 • access=* (kategoria: wszelki rodzaj transportu wodnego)
  • boat=* małe łodzie, włączając żaglówki
   • motorboat=* łodzie i jachty posiadające silniki, również na linia dla żaglówek z silnikiem pomocniczym
   • sailboat=* łodzie i jachty używające żagli, na linia używać należy żagli, bez silnika pomocniczego
   • canoe=* łodzie bez żagli i bez silnika pomocniczego, kajaki, canoe itd.
  • fishing_vessel=* łodzie rybackie każdego rozmiaru, kutry rybackie
  • ship=* statki komercyjne, każdego rozmiary i wszystkich gatunków
   • passenger=* statki przewożące pasażerów, dotyczy wycieczkowców jak i przybrzeżnych tramwajów wodnych
   • cargo=* statki cargo, drobnicowce, każdy rozmiar
    • bulk=* dla przewożących suche towary
    • tanker=* tankowce, również z gazem
    • container=* klucz do wszelkiego rodzaju kontenerowców
    • imdg=* towary niebezpieczne, wymienione w IMDG (International Marine Dangerous Goods))
   • ISPS=* lub isps=* International Ship and Port Facility Security Regulation.

Transport kolejowy

 • access=* (kategoria, każdy rodzaj przewozu kolejowego)

Przykłady

 • bicycle=yes Możliwość poruszania się rowerem.
 • horse=designated Trasa przewidziana dla jeźdźców konnych.
 • motorcar=private Dostęp do drogi przez samochody musi być wydany przez właściciela.
 • goods=no Samochody dostawcze niedozwolone.
 • hgv=no Samochody ciężarowe nie mają wstępu.
 • boat=no Brak możliwości poruszania się łodziami (implikuje również większe pojazdy wodne, brak nawigacji na rzece).
 • oneway=yes + psv=opposite_lane Ulica jednokierunkowa, posiadająca dodatkowy pas w drugą stronę przeznaczony dla autobusów i taksówek (transport publiczny).
 • maxweight=7 Pojazdy przekraczające masę 7 ton nie mogą wjechać.
 • maxaxleload=3.5 Maksymalny nacisk na oś to 3,5 tony.
 • maxheight=2.5 Maksymalna wysokość pojazdu 2,5 metra
 • maxdraught=1 Maksymalne zanurzenie łodzi to 1 metr.
 • maxspeed=110 Maksymalna prędkość to 110 km/h
 • maxspeed=55 mph Maksymalna prędkość 55 mph
A one-way street with a contra-flow cycle lane

A one-way street with a cycle lane in the opposite direction:

Zobacz też