Pl:Key:hazmat

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg hazmat
PL road sign T-23h.svg
Opis
Ograniczenia dotyczące pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Show/edit corresponding data item.
Grupa: ograniczenia
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

Opis

Klucz hazmat=* opisuje oznakowanie dróg ograniczające, zabraniające lub wymuszające przewóz towarów niebezpiecznych określonymi odcinkami dróg.

Zastosowanie

W Europie przewóz  materiałów niebezpiecznych regulowany jest m.in. umową: ADR (przewóz drogowy), RID (przewóz kolejowy), ADN (przewóz w żegludze śródlądowej). Towary niebezpieczne przewożone są ustalonymi korytarzami drogowymi. Można wyróżnić 3 rodzaje piktogramów stosowanych do oznakowania dróg pod kątem przewozu towarów niebezpiecznych.

Znaki drogowe związane z transportem ADR

Znaki

PL:B-13a Znak B-13a. hazmat=no Zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi w ilości wymagającej oznakowania pojazdu tablicami barwy pomarańczowej.
PL:B-13 Znak B-13. hazmat:explosive=no Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi klas 1,2,3,4,5.
PL:B-14 Znak B-14. hazmat:water=no Zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę klas 2 (gazy żrące, trujące) 3, 4,3, 6, 8, 9.
PL:C-17 Znak C-17. hazmat=designated Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi.
DE:354 Znak traffic_sign=DE:354 spotykany na obszarze Niemiec w III strefie ochrony wód informujący, że pojazd z ładunkiem mogącym skazić wodę powinien omijać tę drogę, a jeśli porusza się po niej, to powinien zachować nadzwyczajną ostrożność. hazmat:water=permissive

Tabliczki

Spotykane są również tabliczki:
PL:T-23h T-23h, PL:T-23i T-23i, PL:23j T-23j umieszczane pod znakami PL:B-25 B-25 zakaz wyprzedzania, PL:B-33 B-33 ograniczenie prędkości, PL:C-18 C-18 nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych, PL:D-18 D-18 parking, PL:F-12a F-12 przejazd tranzytowy.

Przykład tagowania w przypadku ograniczenia prędkości wraz z tabliczką dla pojazdu przewożącego określony typ substancji niebezpiecznej.

PL:B-33
PL:T-23h

  traffic_sign=PL:B-33;T-23h

  maxspeed:hazmat=50

PL:B-33
PL:T-23j

  traffic_sign=PL:B-33;T-23j

  maxspeed:hazmat:water=50

Ograniczenia warunkowe

Restrykcje warunkowe, spotykane w transporcie, w tym towarów niebezpiecznych można opisać tagiem motor_vehicle:conditional=* @ (hazmat); which is favored by Proposed features/Conditional restrictions over hazmat=* (and likely even more so for hazmat:conditional=*).

Hgv-conditional - flashing light.jpg
  hazmat=no hazmat:conditional=yes @ (flashing_light)

   Przykład oznaczenia wjazdu do tunelu w Austrii. Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne w ilości wymagającej otwarcia tablic barwy pomarańczowej chcąc przejechać przez tunel, muszą mieć włączone czerwone światła błyskowe (flashing light).

Ograniczenia ADR w tunelach

Na obszarze wspólnotowym UE od stycznia 2010 roku tunele drogowe ze względów bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych zostały podzielone na 5 kategorii (A,B,C,D,E).

Sign Tags Znaczenie Opis
PL road sign B-13a.svg hazmat=no No access for vehicles carrying hazardous substances. No passage for any dangerous goods.
PL road sign B-13a.svg
Zusatzzeichen 1014-50 - Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen (B), StVO 2007.svg
hazmat:B=no No access for vehicles carrying hazardous substances
which are not allowed to pass tunnels of category B.
No transit with dangerous goods that can lead to a very large explosion.
PL road sign B-13a.svg
Zusatzzeichen 1014-51 - Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen (C), StVO 2007.svg
hazmat:C=no No access for vehicles carrying hazardous substances
which are not allowed to pass tunnels of category C.
Same restriction as for category B plus dangerous goods that can lead to
a large explosion or extensive release of toxic substances.
PL road sign B-13a.svg
Zusatzzeichen 1014-52 - Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen (D), StVO 2007.svg
hazmat:D=no No access for vehicles carrying hazardous substances
which are not allowed to pass tunnels of category D.
Same restriction as for category C but also corresponds to dangerous
goods that can lead to large fire.
PL road sign B-13a.svg
Zusatzzeichen 1014-53 - Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen (E), StVO 2007.svg
hazmat:E=no No access for vehicles carrying hazardous substances
which are not allowed to pass tunnels of category E.
No passage for any dangerous goods, with the exception of UN2919, UN3291
and UN3373 (certain radioactive materials, clinical waste and materials)

Zobacz też