Fi:Key:hazmat

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg hazmat
Zeichen 261 stripped.svg
Kuvaus
Vaarallisten aineiden kuljetusrajoitukset. Show/edit corresponding data item.
Ryhmä: Restrictions
Käytetään karttakohteille
ei voi käyttää pisteissävoidaan käyttää viivoissavoidaan käyttää alueissashould not be used on relations (except multipolygon relations)
Hyödyllisiä tagiyhdistelmiä
Katso myös
Tila: hyväksyttyPage for proposal

Teille joilla on vaarallisten aineiden kuljetuskielto.

Käyttö

Paikallinen lainsäädäntö vaikuttaa liikennemerkin ilmaiseman kiellon sisältöön ja siksi avaimelle hazmat annettavaan arvoon.

Jos vaarallisten aineiden kuljetus on sallittu vain tien varrella olevalle kiinteistölle, käytä tagia hazmat=destination. Suomessa tämä on lisäkilven "VAK(B)" kanssa käytettävä arvo: merkin "vaarallisten aineiden kuljetus kielletty" lisäkilpi (liikennemerkki 849) sallii toimittaa kuorman merkkien rajaamalle alueelle, mutta myös edellyttää - mikäli kyydissä on yhä luokiteltuja vaarallisia aineita - poistumaan alueelta heti kuorman purun jälkeen.

Jos vaarallisten aineiden kuljetus on kokonaan kielletty, käytä tiellä tai muulla kohteella tagia hazmat=no. Suomessa tätä arvoa käytetään lisäkilvettömän tai lisäkilvellä "VAK(A)" varustetun kieltomerkin merkkaamiseen.

Jos vaarallisten aineiden kuljetuksille on risteyksessä osoitettu tie jota niiden "tulee käyttää kulkusuunnassaan" (sama oranssi kuorma-autosymboli oranssissa neliskanttisessa symbolissa opastekilvessä), annetaan tuolle tielle tagi hazmat=designated.

Muitakin kulkumuodoille annettavia arvoja voisi tarvittaessa käyttää (esim. private, katso access=*).

Jos vaarallisten aineiden kuljetukset on jaettu useampiin ryhmiin (kuten Suomessa), ryhmän tunnus lisätään avaimen loppuun kaksoispisteellä erotettuna, esim. hazmat:A=* (lisäkilpi A (VAK)) ja hazmat:B=* Suomessa.

Ryhmien ero on (pääasiassa) kuljettavien aineiden määrissä. Sallitut määrät vaihtelevat n. kymmenen aineluokitusryhmän mukaan, mutta esimerkiksi

  • alle 50 kiloa (tiettyjä) räjähteitä ei ole vaarallinen kuljetus
  • 50 kiloa tai enemmän samoja räjähteitä on ryhmän A(VAK) kuljetus
  • 500 kiloa tai enemmän räjähteitä kyydissä vie kuljetuksen ryhmään B(VAK)

Kaupunkikohtaisia eroja

Kuljetusrajoituksia on Suomessa 30 kunnan alueella ja lista kunnista löytyi jonkun ministeriön sivulta.

  • Helsingissä rajoitukset ovat useimmiten muotoa "A(VAK) arkisin 7-9, 15-18 ja B(VAK) muina aikoina".
    • Keskustassa on kokonaan ja osan ajasta ryhmältä A kiellettyjä teitä. Näin suuret kuljetukset pidetään aina n. Kehä 1:n takana tai iltaisin suoralla reitillä satamaan ja ruuhka-aikojen ulkopuolellakin poissa tietyiltä alueilta, ellei aineita tarvita juuri sillä kadulla.
  • Vantaalla rajoitukset ovat useimmiten muotoa "A(VAK) arkisin 7-9, 15-18" ilman B-ryhmän kieltoa muina aikoina