Cs:Key:hazmat

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg hazmat
Zeichen 261 stripped.svg
Popis
Omezení pro vozidla přepravující nebezpečné materiály. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Omezení
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Popis

Pro označování silnic, kde je zakázáno přepravovat nebezpečný materiál - nebo naopak silnic pro něj vyhrazených, pokud takové dopravní značky existují.

Použití

Silnice, kde je zakázáno přepravovat nebezpečný materiál lze značit hazmat=no.

Tam, kde jsou nebezpečné materiály rozděleny do několika skupin, je možno je oddělit dvojtečkou, např. hazmat:A=no

Tato rozdělení lze popsat na této stránce (na základě jednotlivých zemí).

Hodnoty

Stejné jako u značky access=*.

Místní specifika

Finsko

Použijte hazmat=no, ale hazmat:B=destination - doplňková dopravní značka "VAK(B)" povoluje po dané silnici transport do místa určení, i když je to hlavní značkou zakázáno. Na některých místech je hazmat=designated, aby se doprava přesměrovala na dálnice.

Existují Skupiny A a B. Liší se (hlavně) v povoleném množství, jak je odděleně definováno pro asi 10 klasifikací materiálu. Skupina B povoluje více materiálu. Což je, například, méně než 50 kg výbušnin není nebezpečný transport (podle dopravních značek je), jakýkoliv transport 50 kg nebo více se musí řídit dopravními značkami pro skupinu A (hazmat:A=*) a transport více než 500 kg patří do skupiny B (hazmat:B=*).

Německo

V Německu existuje síť povolených a zakázaných silnic pro převoz nebezpečného materiálu. Jiné silnice se smí použít pouze pro dosažení cíle. V oblastech ochrany vodních zdrojů můžete najít zvláštní dopravní značky pro ochranu vody před kontaminací. Pro takové vytváříme speciální podtřídu hazmat:water=*.

hazmat=designated Jízda s nebezpečnými materiály je explicitně povolena (DE:Grundnetz Gefahrguttransporte)
DE:354
hazmat:water=permissive Řidiči převážející materiály kontaminující vodu by měli jet jinudy.
DE:269
hazmat:water=no Zákaz jízdy s materiály kontaminujícími vodu.
DE:261
hazmat=no Zákaz jízdy z nebezpečnými materiály.

Francie

Viz ve francouzštině na anglické verzi stránky.

Viz také