Cs:Key:boundary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg boundary
NicholasCountySignWV.jpg
Popis
Pro mapování hranic území, hlavně politických, ale také jiných administrativních území. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Hranice
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Popsané hodnoty: 13
Vhodné kombinace
Status: de facto

Použití

Viz také Hranice

Pro mapování hranic území, hlavně politických, ale také jiných administrativních území. Více informací je na stránce Hranice.

Hodnoty

V tabulce jsou často používané hodnoty klíče boundary=*:


   

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace

Boundary types

boundary aboriginal_lands plocharelace A boundary representing official reservation boundaries of recognized aboriginal / indigenous / native peoples.
Boundary aboriginal lands.png
Entering Hualapai Indian Reservation.jpg
boundary administrative plocha Administrativní hranice (státu, kraje, města). Užívá se spolu s admin_level=*.
Rendering-adminlevel 2-mapnik.png
Lake city sign.jpg
boundary border_zone plocharelace A border zone is an area near the border where special restrictions on movement apply. Usually a permit is required for visiting.
Wymiana tablic informacyjnych w strefie nadgranicznej (Babia Góra) - crop.jpg
boundary census plocharelace A census-designated boundary delineating a statistical area, not necessarily observable on the ground.
Bolinas CDP, California.png
boundary forest plocharelace A delimited forest is a land which is predominantly wooded and which is, for this reason, given defined boundaries. It may cover different tree stands, non-wooded areas, highways… but all the area within the boundaries are considered and managed as a single forest.
20210104 152558.jpg
boundary forest_compartment plocharelace A forest compartment is a numbered sub-division within a delimited forest, physically materialized with visible, typically cleared, boundaries.
20210105 093243.jpg
boundary hazard plocha A designated hazardous area, with a potential source of damage to health, life, property, or any other interest of value.
LandmineWarningChileTierraDelFuego.jpg
boundary health plocharelace Health division boundaries. Some mappers use health_level=* instead of admin_level=* to specify level in the health system hierarchy.
boundary historic plocharelace Historická administrativní hranice. Značkami start_date=* a end_date=* se popisuje, kdy byla v platnosti. Vyžaduje doplňkovou značku admin_level=*.
OnslowTownshipSign.jpg
boundary local_authority relace Describes the territory of a local authority.
boundary low_emission_zone plocharelace A geographically defined area which seeks to restrict or deter access by certain polluting vehicles with the aim of improving the air quality.
London low emission zone sign (detail).png
boundary maritime plocha Námořní hranice
Sea boundaries.png
boundary marker uzel A boundary marker, border marker, boundary stone, or border stone is a robust physical marker that identifies the start of a land boundary or the change in a boundary, especially a change in direction of a boundary. See also historic=boundary_stone
Boundary marker - Jeseniky, Czech Republic 12.jpg
boundary national_park plocha Hranice národního parku, chráněné krajinné oblasti
National park.png
Kings Canyon NP Sign.JPG
boundary place cestarelace boundary=place is commonly used to map the boundaries of a place=*, when these boundaries can be defined but these are not administrative boundaries.
boundary political plocha Hranice volebního obvodu
boundary postal_code relace Hranice podle PSČ. V Česku se nepoužívá.
boundary protected_area plocha Chráněná oblast (přírodní rezervace, indiánská rezervace, oblast ochrany vodního zdroje, ...)
Yatsuhigata 04x4720s.jpg
boundary religious_administration relace Hranice oblasti církevní správy. Vyžaduje ještě značku admin_level=*. Viz diskuse(en).
boundary special_economic_zone plocha A government-defined area in which business and trade laws are different.
Steung Hav Special Economic Zone.jpg
boundary statistical plocha relace An official boundary recognised by government for statistical purposes.
English regions 2009.svg
boundary disputed plocha relace An area of landed claimed by two or more parties (use with caution). See also Disputed territories.
Kashmir Region November 2019.jpg
boundary timezone relace Boundaries of time zone
2014-07-05 12 40 49 Sign for the Mountain Time Zone along Interstate 80 eastbound just west of the Utah border in West Wendover, Nevada.JPG
boundary další hodnoty uzel cesta Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

Vlastnosti

admin_level číslo plocha Přidává se k boundary=administrative a je v rozsahu 1-10 (v Německu i 11) a určuje hierarchii jednotlivých hranic administrativního dělení.
Santa Catarina location.png
health_level (number) plocharelace Used by some mappers instead of admin_level=* in conjunction with boundary=health and is usually in the range 1 to 10.
postal_code_level (number) relace Used by some mappers instead of admin_level=* in conjunction with boundary=postal_code and is usually in the range 1 to 10.
[[ Data item not found. Check your spelling. | religious_level ]] (number) relace Used by some mappers instead of admin_level=* in conjunction with boundary=religious_administration and is usually in the range 1 to 10.
border_type volena uživatelem cesta plocha Používá se pro rozlišení mezi různými druhy hranic, pokud na to nestačí admin_level=*.
start_date datum plocha Užitečná značka, pokud existují vzájemně neslučitelné historické hranice, nebo je hranice relativně nová (nebo vstoupí-li v platnost v blízké budoucnosti) a pokud je ještě nutné odděleně udržovat předchozí hranice (třeba pro statistické mapy založené na starších hranicích).
Connel bridge plate.jpg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.

Viz také

Relation:boundary - pro relace hranic