Cs:Key:border_type

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg border_type
Popis
Rozlišuje mezi různými typy hranice specifické skupiny. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Hranice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošemůže být použito na relaci
Viz též
Status: schváleno

Klíč border_type=* je často vyplňován při automatickém importu dat. Tam, kde je vyplněný, určuje typ hranice, který popisuje import. Jelikož importy samotné nebyly konzistentní mezi sebou v použití této značky, je její použití mezi mappery také inkonzistentní. Jako u importu TIGER v USA, značka border_type=* se obecně při vytváření map nepoužívá a poskytuje pouze vodítko mapperům při vytváření vhodných relací hranic.

Námořní hranice

Pro použití následujících hodnot se podívejte na stránku boundary=maritime:

Specifika zemí

USA

Import států USA použil rozšíření border_type=*, aby udal typ hranice. Momentálně známé hodnoty jsou:

  • state
  • county
  • township
  • city
  • village

Tyto by měly udávat právní statut hranice. Mohou se lišit od hodnoty place=* nebo admin_level=*.

Čína

Import v Číně použil tyto hodnoty:

  • province
  • prefecture
  • county
  • township

Portugalsko

Import administrativního rozdělení zahrnoval následující typy hranic:

Viz také

place=*