Cs:Key:end_date

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg end_date
Target Closing Sign Gastonia, NC (6995771381).jpg
Popis
Datum, kdy objekt zanikl. Pouze zvláštní použití, přečtete si celou stránku! Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Viz též
Status: používáno

Značka end_date=* byla navržena pro zaznamenání data, kdy nějaký objekt ukončil činnost nebo byl zničen. Podrobnosti o formátování data najdete na stránce značky start_date=*. Tato značka se používá ve zvláštních historických mapovacích projektech a neměla by být použita v hlavní databázi.

Pro alternativy si přečtěte Srovnání konceptů životního cyklu.

Pokud se tato značka nepoužívá správně, může porušit zpětnou kompatibilitu - výsledkem může být, že prvky mapy (jako jsou silnice) které již neexistují, budou stále zobrazeny a zmatou existující navigační softwary. Obzvlášť platí, že by neměla být použita na silnicích nebo jiných důležitých prvcích, jelikož většina vykreslovačů a navigačních softwarů značku ignoruje a budou poskytovat nesprávné informace. Vývojáři opakovaně vyjádřili svou nechuť značku end_date=* podporovat.

Tuto značku lze použít s přídavnou předponou životního cyklu v kombinacích jako removed:building=... + end_date=....

Také není často zřejmé k čemu se značka end_date=* vztahuje, doporučujeme přidat poznámku a ujasnit tím, jak jste tuto značku použili. V roce 2014 bylo v databázi použito 12 000 těchto značek. Zkuste například pochopit, co znamená verze 2 relation 3848705.